הדפסה

בית משפט השלום בפתח תקווה ת"א 52712-10-20

מספר בקשה:1
בפני
כבוד ה שופטת ריבה שרון

תובעת
פלונית
ע"י ב"כ עוה"ד

נגד

משיבים

  1. מוסטפא אבו אלהווא
  2. אגד - תחבורה ציבורית בע"מ
  3. הראל חברה לביטוח בע"מ ח.פ520004078

החלטה

התובעת, ילידת 1979, הייתה מעורבת בת.ד מושא התביעה, מיום 12/3/20 (להלן: " התאונה").
בהמשך להחלטה קודמת, אני ממנה כמומחה מטעם בית המשפט בתחום האורתופדי את פרופ' אלי שטיינברג (להלן: "המומחה").
המומחה יואיל לחוות דעתו בדבר מצבה הרפואי של התובעת, בשאלת קשר סיבתי בינה לבין תלונותיה והטיפולים שעברה, האם נגרמה בגינה נכות (תוך התייחסות לנכויות זמניות ולנכות צמיתה), לצורך בטיפולים; וכן - לנכות אורתופדית שלא קשורה בתאונה, אם ימצא שיש כזו
4. כתב המינוי יעוכב עד ליום 14/2.
עד ליום 11/2 יודיעו ב"כ הצדדים על קיומה של מניעות מפני מינוי המומחה בהליך זה. אי הודעה- יחשב הצהרה בדבר העדר מניעות כאמור.
גם המומחה מתבקש לבחון ולהודיע, בטרם יחל בעבודתו, (רק) אם קיימת מניעות מצדו מפני קבלת המינוי, הקשור בצדדים, בב"כ או במומחים מטעמם, ובמקרה כזה - להחזירו.
5. בשכ"ט המומחה בגין חוו"ד אותו אני מעמידה על הסך של 5,000 ₪ בתוספת מע"מ כחוק וכן בעלות בדיקות עזר לצורך חוות הדעת - תישא הנתבעת, כמימון ביניים בלבד.
המומחה מתבקש לשלוח את דרישתו עם קבלת כתב המינוי, בצירוף אישור בדבר ניהול ספרים ופטור מניכוי מס במקור, ולזמן את התובעת לבדיקה.
6. ב"כ הצדדים יעקבו ויוודאו כי דרישת המומחה נתקבלה במשרדם עד ליום 11/3, ואם לא הגיעה - יפעלו מיד לבקשה ולאחר מכן- תדאג הנתבעת לפירעונה בתוך 30 יום ממועד קבלתה, תוך ציון שם הנבדקת. העתק האסמכתא על תשלום יומצא בפקס לב"כ התובעת ולמרפאת המומחה לאחר ביצועו.
7. אין לפנות אל המומחה לפני כניסת המינוי לתוקף.
פנייה אל המומחה תעשה בכתב, רק באמצעות ב"כ הצדדים, ועם העתק לצד שכנגד.
פניה מתחייבת למזכירות המרפאה, אם תידרש – תתועד בכתב וישלח על כך מזכר לצד שכנגד. פנייה אל המומחה – תומצא בו"ז ובמקביל לידי ב"כ הצד שכנגד.
8. הצדדים ימציאו לידי המומחה ללא דיחוי את כל המסמכים הרפואיים בהתאם לדין ולפסיקה וכל מסמך שיתבקש על ידו לצורך חוו"ד. מסמכי הנתבעת יומצאו לידי המומחה בתוך 45 יום ממועד קבלת העתק הפניה אליו מטעם התובעת. מועד הבדיקה לא יקדם מחלוף 75 יום ממועד המצאת העתק הפניה אל המומחה לידי ב"כ הנתבעת, והוא יודע לו עם קבלתו. אין לשלוח תיעוד במייל, אלא בתיאום מראש עם מזכירות המומחה, ותוך הבהרת כמות הגיליונות הנשלחים, כדי לא להכביד עליו. תיעוד מטעמו של בע"ד האוחז למעלה מ- 20 עמ' (אין לפרק למספר המצאות), יומצא כעותק נייר. בדיקות הדמיה תומצאנה ידנית, אא"כ המומחה יבקש אחרת.
9. המומחה יואיל לבדוק את התובעת, ולהגיש את חוות דעתו לבית המשפט בהקדם האפשרי, ובתוך 60 יום ממועד הבדיקה והמצאת בדיקות עזר, אם תתבקשנה.
10. הליכים מקדמיים שטרם הסתיימו, יושלמו הדדית עד ליום 14/2. כתב וס"ר כדין, יומצא לידי בכ"נ לאלתר, אם טרם הומצא.
11. לאחר קבלת חוו"ד יוגשו תחשיבי נזק מפורטים וריאליים, ע"י כל צד בתוך 30 יום, במדורג.
12. פגרות בתי המשפט תבואנה במניין הימים והמועדים שנקבעו בהחלטתי .
13. הצעתי תשלח בדואר בבוא העת, אם תחשיבי הנזק יאפשרו זאת. הצדדים יעקבו אחר התהליך, וירשמו את התיק לפניהם למעקב להמשך ויואילו להימנע מפניות לבימ"ש, בעניינים שניתן לפתור ישירות.

המזכירות תואיל לשלוח את כתב המינוי לב"כ הצדדים ולרשום בפניה ת.פ ליום 14/2 . במועד זה - בהעדר הודעה או החלטה אחרת, ישלח גם למומחה.
ניתנה היום, כ"ה שבט תשפ"א, 07 פברואר 2021, בהעדר הצדדים.