הדפסה

בית משפט השלום בפתח תקווה ת"א 46252-10-19

מספר בקשה:14
בפני
כבוד ה שופטת עדנה יוסף-קוזין

מבקשים

  1. חוה ברכה ארבל
  2. זאב ארבל
  3. פרחיה ליבוביץ
  4. מיכל ורובל

נגד

משיבות

  1. עדי יעדים בע"מ
  2. עדי יעדים אלי כהן 16 רעננה בע"מ

החלטה

לפני בקשת התובעים לגילוי ועיון במסמכים ספציפיים, ומענה לשאלון. עיינתי בטענות הצדדים, בבקשה, בתגובה ובתשובה. בטבלה להלן רוכזו המסמכים והשאלות שבמחלוקת. בעמודה השמאלית החלטתי.

הסעיף בדרישת התובעים
התשובה בתצהיר מר תומר נאור (מנהל הנתבעות)
החלטה
מסמכים נדרשים

חשבון עבודה
1
הפנה לקבלני המשנה. המסמכים לא בידיו. (סעיף 2)
המסמכים מצויים בידי צדדי ג' ולא בידי הנתבעות. במסגרת הליך גילוי מסמכים בעל דין אינו אמור לפעול לאיסוף מסמכים מצדדי ג'. לכן, הבקשה נדחית.
יומן עבודה
2

העתקי חיובים שהגישו קבלני משנה וספקים בנושא הדירה, בעיקר לעניין שינויים
3

תיעוד וחשבוניות העבודות שבוצעו בפרויקט
4

פירוט מחירי שיווק לרוכשים פוטנציאלים של הדירות החדשות
5
לא רלוונטי (סעיף 4)
בשים לב לטענות בכתב התביעה והמחלוקות בין הצדדים, המבוקש, כלומר מחירי שיווק דירות שאינן קשורות לדירת התובעים, אינו רלבנטי.
תשריטים ותוכניות בניה של הדירה, והגרסאות השונות
9
הפנה לקבלני המשנה. המסמכים לא בידיו. כמו כן, לטענתו, לא רלונטי .
אשר להצהרות, הן ניתנו בע"פ
(סעיפים 6-7).
ראו לעיל שורה ראשונה בטבלה.
דוח מצב של הבנין והדירות טרם הבניה
10

הצהרות התובעים בדבר מצב הדירה והשירותים (כאמור בסעיף 48 לכתב ההגנה)
12

מדובר בהצהרות בעל פה נעדרות מסמכים.
ההתכתבויות בין המפקח לנתבעות בנוגע לבניין ולדירה
13

ראו לעיל שורה ראשונה בטבלה.
היתר הבניה טרם ההתקשרות עם בעלי הדירות בבניין
14

ראו לעיל שורה ראשונה בטבלה.
שאלון

מתי הנתבעות קיבלו את מפתח הדירה, היכן, מי מטעמן קיבל, ומי מסר זאת. האם יש לנתבעת תיעוד על כך
1-3
דרך הקבלנים, כמו כן, לטענתו לא ברורה הרלוונטיות (סעיף 10).
יש לכך התייחסות בתגובת הנתבעות – הכל נעשה מול שני עובדים שהנתבעות לא מצליחות ליצור עמם קשר. יש להגיש תשובה זו בתצהיר כדין.
האם הנתבעת ערכה סיור או סקר בעין או בדיקות בבניין טרם החליטה ליתן הצעה ולהתקשר עם בעלי הדירות
4

על הנתבעות להשיב
אם לא ערכה סיור – על מה הסתמכה בגיבוש הצעתה?
5

האם הנתבעת ערכה סיור בדירות הקיימות בבניין טרם ההתקשרות?
6

האם היו דירות נוספות שמצבן בפועל לא תאם את המצב לפי הערכת הנתבעת או היתר הבניה עליו הסתמכה?
9
נענה (סעיף 14)
נענה
האם למיטב ידיעת הנתבעת השינוי הפנימי שמצאה בדירה דורש היתר בניה?
אם כן – מה המקור החוקי המחייב היתר בניה?
10-11
נטען שזה ידוע לתובעים (סעיף 16)
על הנתבעות להשיב.
האם הנתבעת מעולם לא נתקלה בפער בין מצב היתר הבניה למצב בפועל?
12
נענה (סעיף 14)
נענה
מתי סיימה הנתבעת למלא כל התחייבויותיה בעניין הדירה?
13

על הנתבעות להשיב.
כמה התראות בפני תביעה מצויות בידי הנתבעות?
17

לא רלוונטי לתביעה.

הנתבעות ימציאו לתובעים תצהיר מענה לשאלון משלים ערוך כדין בתוך 14 יום.

לפירוט החשיבות של שלב הגילוי והעיון במסמכים בהליך המשפטי והשלכותיו , בהתייחסות לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018, ראו: רע"א 8761/20 פלונית נ' פלוני פס' 13-15 (20.1.2021), על ידי כב' השופט י' עמית.

הוצאות הדיון בבקשה יובאו בחשבון בפסק הדין.

המזכירות תמציא את ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, כ"ב שבט תשפ"א, 04 פברואר 2021, בהעדר הצדדים.