הדפסה

בית משפט השלום בפתח תקווה ת"א 41403-07-20

בפני
כבוד ה שופטת ריבה שרון

תובעת
פלונית
ע"י ב"כ עוה"ד קרן ביטון דהן
נגד
נתבעת
שומרה חב' לביטוח בע"מ
- ע"י ב"כ עוה"ד שושי גרוסמן שוורץ

החלטה

  1. התובעת- ילידת 1/60, הייתה מעורבת בת.ד מושא התביעה מיום 24/8/18 (להלן: התאונה").
  2. בהמשך להחלטות קודמות ולמינויו של ד"ר גלעד רגב כמומחה מטעם בימ"ש בתחום האורתופדי, אני ממנה כעת גם את ד"ר יעל גרטי גרוס כמומחה מטעם בימ"ש בתחום הא.א.ג (להלן: "המומח ית").

המומחית תואיל ליתן חוות דעת בעניינה של התובעת, להתייחס לשאלת קשר סיבתי, אם בכלל, בין תלונותיה ותיעוד רפואי שיוצג בפניה (או ש הבקש) ובין התאונה, לשאלת קיומה של נכות (זמנית וצמיתה) בגין התאונה, לסופיות המצב, לצורך בטיפולים וכו' וכן- לנכות שלא קשורה בתאונה, אם תמצא שיש כזו.
3. כתב המינוי יעוכב עד ליום 22/2.
עד ליום 21/12 יוכלו הצדדים לטעון למניעות אובייקטיבית מפני מימוש המינוי בהליך זה. אי הודעה - תחשב הסכמה לזהות המומחית והצהרה שאין מניעות מפני מינוי ה.
גם המומחית מתבקש ת לבחון ולהודיע, עם קבלת כתב המינוי ובטרם תחל בעבודתה, (רק) אם קיימת מניעות מפני קבלת המינוי על ידה, ואם יש כזו – תואיל להחזירו.
4. בשכ"ט המומחית בגין חוו"ד אותו אני מעמידה על הסך של 5,000 ₪ בתוספת מע"מ כחוק וכן בעלות בדיקות עזר לצורך חוות הדעת - תישא בשלב זה הנתבעת.
המומחית מתבקשת לשלוח את דרישת שכ"ט של ה בתוך 21 יום ממועד קבלת כתב המינוי, ולצרף אישור בדבר ניהול ספרים ופטור מניכוי מס במקור.
תזכורת: ב"כ הצדדים יעקבו ויוודאו כי חשבונו של כל מומחה משולם בתוך 30 יום ממועד דרישתו, ואם לא תגיע עד ליום 6/4 – יפנו לבקשו ממרפאת אותו מ ומחה, ולאחר מכן- תדאג הנתבעת לפירעונה במועד. אסמכתא בדבר תשלום תומצא ע"י ב"כ הנתבעת לב"כ הצד שכנגד ולמרפאת אותו מומחה, עם פרטי הנבדקת, לשם שיוך נכון. אבקש להקפיד על האמור בסעיף זה, ובמועד.
5. הפניות אל המומחית תהיינה רק לאחר כניסת המינוי לתוקף, ותמיד בכתב, עם העתק לצד שכנגד; ככל שתתחייב פניה טלפונית למזכירות מרפאתו – היא תתועד ותישלח הודעה לצד שכנגד.
6. מועד הבדיקה, שלא יקדם מ- 60 יום לאחר כניסת המינוי לתוקף וכן לאחר המצאת העתק פניית בכ"ת אל המומחית לידי ב"כ הנתבעת, לפי המאוחר, ויודע לב"כ הנתבעת עם קבלתו .
7. הצדדים ימציאו לידי המומחית מסמכים בהתאם לדין ולפסיקה. מסמכי הנתבעת יומצאו לידי ה בתוך 45 יום ממועד קבלת מכתבה של ב"כ התובעת למומח ית. כתב וס"ר כדין מטעם התובעת יומצא לידי הנתבעת בתוך 7 ימים מהיום. פרטי גורמים רפואיים שטיפלו בה אי פעם, יומצאו מיד עם דרישה שתועבר באמצעות ב"כ. חוו"ד בתחום האורתופדי – תומצא לידיה עם קבלתה .
8. המומחית רשאי ת לדרוש מהצדדים כל מסמך רפואי ש תמצא לנכון, להפנות את התובעת לכל בדיקת עזר שתזדקק לה, ולשלוח את חוות דעתה לבית המשפט בתוך 60 יום ממועד הבדיקה/המצאת בדיקות עזר משלימות שתבקש.
9. לאחר קבלת אחרונת חוו"ד ימוצה מו"מ. ניתנת ארכה להגשת הסדר פשרה או כתב הגנה – עד ליום 9/7/21 . בהעדר פשרה – יוגש עד למועד זה גם תחשיב תובעת, ריאלי ומבוסס, הדיון ידחה, ותינתנה הוראות ביס לתחשיב נגדי ואילו תחשיב נגדי יוגש עד ליום 8/8/21
10. ב"כ הצדדים ירשמו לפניהם את התיק לת.פ מעקב אחר התהליך.

המזכירות תואיל לשלוח את החלטתי לצדדים ותרשום בפניה ת.פ ליום 17/2. לאחר מועד זה- בהעדר הודעה או החלטה אחרת - ישלח כתב המינוי גם למומחית.
גם ב"כ התובעת תמציא את כתב המינוי לידי הגורם המטפל אצל הנתבעת.
ניתנה היום, כ"ט שבט תשפ"א, 11 פברואר 2021, בהעדר הצדדים.