הדפסה

בית משפט השלום בפתח תקווה ת"א 39508-11-16

מספר בקשה:54
בפני
כבוד ה שופטת ריבה שרון

תובע
פלוני
ע"י ב"כ- עוה"ד ליאת גורדון

נגד

נתבעים
1. ע.ע.ז - גם צ"ג בהודעת נתבעת 3
- ע"י ב"כ- עוה"ד עירן שושני
2. כלל חברה לביטוח בע"מ
- ע"י ב"כ- עוה"ד דן סלע
3.קרנית- קרן לפיצוי נפגי תאונות דרכים
- ע"י ב"כ- עוה"ד אילן חגי

החלטה

החלטה

1. התובע- יליד 1960, היה מעורב בת.ד. מושא התביעה מיום 30/1/16 (להלן: "התאונה").
המחלוקת בין הצדדים נוגעת, הן לשאלת הכיסוי והחבות והן לשאלת הנזק.
2. עד כה ניתנו חוו"ד בתחום הא.א.ג (פרופ' אבי שצ'ופק) ובתחום הנוירוכירורגיה (ע"י ד"ר נחשון רנד). מונה גם מומחה בתחום בתחום הגסטרואנטרולוגיה (פרופ' איתן סקפה), שטרם נתן חוו"ד.
3 . בהמשך להחלטות קודמות, אני ממנה כמומחה מטעם בית המשפט בתחום האורולוגיה, את פרופ' חיים מצקין (להלן: "המומחה"). המומחה יואיל לחוות דעתו בדבר מצבו הרפואי של התובע בקשר עם התאונה, לקבוע אם קיים קשר סיבתי בינה ובין תלונותיו והטיפולים שעבר- חלקם או כולם, האם נותרה נכות (תוך התייחסות לנכויות זמניות ולנכות צמיתה), לצורך בטיפולים עתידיים, אם בכלל, ובנוסף- לנכות ש לא קשורה בתאונה דנן, ככל שקיימת.
4. גם המומחה מתבקש לבחון ולהודיע, בטרם יחל בעבודתו, (רק) אם ידוע לו על מניעות ממשית מפני מימוש המינוי.
5. בשכ"ט המומחה בגין חוו"ד, וכן בעלות בדיקות עזר לצורך חוות הדעת – תישא בשלב זה בלבד הנתבעת 2 כמימון ביניים. המומחה מתבקש לשלוח את דרישתו בצירוף אישור על ניהול ספרים, עם קבלת כתב המינוי. ב"כ הצדדים יעקבו ויוודאו כי דרישת המומחה נתקבלה במשרדם עד ליום 14/3, ואם לא הגיעה – יפעלו נא מיד לבקשה ולאחר מכן- תדאג הנתבעת 2 לפירעונה בתוך 30 יום ממועד קבלתה. העתק האסמכתא לתשלום יומצא בפקס לב"כ התובע ולמרפאת המומחה לאחר ביצועו. אבקש להקפיד על עמידה בלו"ז .
6. פנייה אל המומחה תעשה רק בכתב, עם העתק לצד שכנגד.
פניה מתחייבת מול מזכירות המרפאה, אם תהייה כזו – תתועד בכתב וישלח על כך מזכר לצד שכנגד.
אין לשלוח מסמכים במייל או בפקס, אלא בכפוף לאישור מראש של מרפאת המומחה, וכן בכפוף לכך שהיקף המסמכים לא יעלה על 15 עמ'.
7. הצדדים ימציאו לידי המומחה ללא דיחוי את כל המסמכים הרפואיים בהתאם לדין ולפסיקה וכל מסמך שיתבקש על ידו לצורך חוו"ד.
פניית התובע – תומצא לידי מרפאת המומחה עם העתק ליתר הצדדים להליך – עד ליום 15/2. מסמכי הנתבעים וצ"ג יומצאו לידי המומחה בתוך עד 10 ימים ממועד קבלת העתק הפניה אליו מצד התובע ולא יאוחר מיום 13/1.
8. מועד הבדיקה יתואם לתאריך מוקדם ככל שניתן, שלא יקדם מ- 21 יום ממועד מסירת העתק הפניה אל המומחה לנתבעים/צ"ג. התאריך יודע להם עם קבלתו מהמומחה.
9. המומחה יואיל לבדוק את התובע, ולהגיש את חוות דעתו לבית המשפט בדחיפות המרבית, ובתוך 30 יום ממועד הבדיקה והמצאת בדיקות עזר, ככל שתתבקשנה.
10. הצדדים יעקבו אחר התהליך, וירשמו את התיק לפניהם למעקב להמשך.
כתב המינוי ישלח למומחה ולב"כ הצדדים
ניתנה היום, כ"ו שבט תשפ"א, 08 פברואר 2021, בהעדר הצדדים.