הדפסה

בית משפט השלום בפתח תקווה ת"א 34057-02-20

בפני
כבוד ה שופטת אשרית רוטקופף

תובעת

אסתר חסאן

נגד

נתבעים

  1. עו"ד ליאת לביא אזולאי מנהלת עיזבון
  2. נכסי שיר אבן יהודה בע'מ
  3. שושנה עפרי (פורמלי)
  4. אבישג עפרי (פורמלי)
  5. המועצה המקומית לב השרון (פורמלי)
  6. אגודה שיתופית כפר יעבץ (פורמלי)
  7. רשות מקרקעי ישראל מחוז מרכז (פורמלי)

החלטה

עניינה של החלטה זו הינו בבקשת התובעת למתן צו מניעה ארעי במסגרתו יורה בית המשפט למשיבה 1 (בכובעה כמנהלת עיזבון שמונתה למימוש הנכס נשוא הבקשה) להימנע מלערוך התמחרות או לבצע כל פעולה למכירת הנכס הידוע כמשק (נחלה) מס' 44 בכפר יעבץ ו/או לבצע כל דיספוזיציה אחרת עם המשק.

על הרקע העובדתי והדיוני הצריך לבקשה זו עמד בית המשפט לענייני משפחה (כב' השופטת י' גרינוולד-רנד) במסגרת החלטתו מיום 13/1/20 בתמ"ש 6765-11-19 (שעל נפקותה אעמוד להלן) ואשר ניתנה בבקשה זהה בתכליתה לזו אשר מונחת בפניי.

לאחר שעיינתי בבקשה ונספחיה, לא זו בלבד שלא מצאתי ליתן צו במעמד צד אחד אלא שמצאתי להורות על דחיית הבקשה לסעד הזמני כולה על הסף, ללא הידרשות לקבלת תגובות המשיבות 1 ו-2 (וזאת בעיקר בשל זאת שתגובות המשיבים 1 ו-2 לבקשה הוגשו במסגרת ההליך נשוא הבקשה הקודמת).

ראש וראשון לנימוקיי הינו בקביעתו הברורה של המותב בבית המשפט לענייני משפחה בהחלטתו (כאמור מיום 13/1/20) אשר נדרש כאמור לבקשה דומה שהוגשה בפניו. אמנם באותה החלטה (צורפה כנספח א' לבקשה דנן) מצא בית המשפט כי הוא נעדר סמכות מלדון במחלוקת, אולם בנוסף מצא להוסיף ולהבהיר את הדברים הבאים:

"יתרה מזו, מצאתי מקום לקבל את עמדתה של מנהלת העיזבון באשר לסמכותה של המבקשת להגיש בקשה זו, שכן על פניו, ובהתאם לצו הירושה של יעקב חסאן ז"ל, היא אינה בעלת מלוא הזכויות במשק, אלא הינה היורשת של 1/12 של הזכויות בו בלבד.
עם כל הכבוד, אין בתצהירי ההסתלקות של יתר היורשים כדי לשנות או להוסיף לזכויותיה של המבקשת להגיש את הבקשה, שכן אלו לא באו לידי ביטוי בצו הירושה, אשר רק הוא קובע את גובה השתתפותה או זכותה בעיזבון (לחיוב או לשלילה).
בעובדה זו יש כדי להוסיף על האמור לעיל."
(ר' סעיף 30-31 להחלטה).

משעה שקביעה זו מקובלת אף עליי ומשעה שהמבקשת מנסה במסגרת "סיבוב שני" של בקשתה דנן להיבנות מתצהירים אלה, אין לי אלא לדחות ניסיונה חוזר זה, ולהבהיר בנוסף את זאת שאיני יושבת כערכאת ערעור על החלטות בית המשפט לענייני משפחה. למען שלמות התמונה, אציין כי אין בנימוקי המבקשת שהוגשו ביום 6/1/20 במסגרת גלגולה הקודם של הבקשה (בהמשך להחלטת בית המשפט מיום 31/12/19), כדי לשכנע כי די בהסתלקות של אחיה ואחיותיה של המבקשת על מנת להכיר בה כבעלת מלוא הזכויות בנחלה שעיכוב מימושה מבוקש.

טעם נוסף לדחיית הבקשה על הסף, הינו הניסיון הפסול הכפול מצד המבקשת לתקוף החלטות חלוטות של ערכאות אחרות בקשר עם הנחלה והחוב של אביה המנוח;

כך החוב בתיק ההוצאה לפועל של החייב (שאבי המבקשת הינו ערב לחיוביו הרלוונטיים) מבוסס על פסק דין חלוט, ומשעה שאנו מצויים בשלב של הליכי ביצוע פסק הדין – יש לדחות כל ניסיון ישיר או עקיף בבקשה דנן לתקוף את שיעורו ו/או מעמדו של אבי המבקשת ז"ל.

הוא הדין באשר לטענות לעניין "שינוי נסיבות" שמקורו בהסדר הנושים בקשר עם החוב של אבי המבקשת ז"ל, שכן טענות או השגות בקשר עם הסדר זה, מקומן היה להיטען בפני ההליך הרלוונטי בבית המשפט המחוזי, ולא במסגרת ערכאה זו ולבטח לא לאחר אישורו של ההסדר האמור.

לאור כל האמור, דין הבקשה להידחות.

משלא התבקשו תגובות המשיבים לבקשה, אין צו להוצאות.

ניתנה היום, א' אדר תש"פ, 26 פברואר 2020, בהעדר הצדדים.