הדפסה

בית משפט השלום בפתח תקווה ת"א 31419-07-18

בפני
כבוד ה שופט אריאל ברגנר

תובע
פלוני

נגד

נתבעת
אורט ישראל (חל"צ)

החלטה

לאור הפערים שבין חוות הדעת שהוגשו על ידי הצדדים ובהתאם להסכמת הצדדים, אני ממנה את ד"ר קובי בר אילן מ רח' הנדיב 3 הרצליה , טלפון: 09-XXXX806, פקסימיליה 09-XXXX768, כמומחה מטעם בית המשפט אשר יבדוק את התובע ויחווה דעתו לעניין נכות ו, בתחום האורתופדיה ושיעורה, אם נותרה כזו, עקב וכתוצאה של התאונה נשוא התביעה.

הצדדים יפנו למומחה בתוך 14 יום מהיום ויעבירו לו את מלוא המסמכים הרפואיים שבידיהם לרבות חוות דעת.

המומחה מתבקש לבדוק את התובע להגיש את חוות דעתו בתוך 30 יום לאחר מכן.

הצדדים יפקדו בקופת בית המשפט סך של 5,500 ₪ בתוספת מע"מ – בחלקים שווים, לצורך תשלום שכר טרחת המומחה. ההפקדה תתבצע בתוך 7 ימים מהיום.

קדם המשפט הקבוע ליום 15.3.20 ידחה ויתקיים ביום 6.7.20 שעה 09:00.

הצדדים יגישו תחשיבי נזק באופן מדורג לקראת הישיבה הבאה, התובע לא יאוחר מ- 20 יום לפני הישיבה והנתבעת לא יאוחר מ- 10 יום לפני הישיבה.

ניתנה היום, ט' אדר תש"פ, 05 מרץ 2020, בהעדר הצדדים.