הדפסה

בית משפט השלום בפתח תקווה ת"א 28906-11-17

מספר בקשה:14
בפני
כבוד ה שופטת ריבה שרון

תובע
פלוני
ע"י ב"כ עו"ד דוידוביץ-מזרחי ואח'

נגד

נתבעים

  1. הראל חברה לביטוח בע"מ ח.פ520004078
  2. פלוני

- ע"י ב"כ עו"ד אסנת ברק ואח'

החלטה

התובע- יליד 1978, היה מעורב בת.ד. מושא התביעה מיום 10/4/17 (להלן: "התאונה"). התובע סובל משיתוק מוחין. מומחה בתחום האורתופדי שמונה בקשר עם התאונה - ד"ר ארסבן, ביקש לקבל חוו"ד מומחה בתחום הנוירולוגי ביחס למצבו של התובע בתחום הנוירולוגי, ללא קשר לתאונה, בטרם ישלים את חוות דעתו.
2. אני ממנה כמומחית מטעם בית המשפט בתחום האורתופדי את פרופ' ויויאן דרורי (להלן: "המומחית"). המומחית תואיל ליתן חוות דעת בעניינו של התובע, ובקשר עם מצבו בתחום הנוירולוגי. פנייתו של המומחה בתחום הנוירולוגי, תוצג בפני המומחית
3. כתב המינוי יעוכב עד ליום 29/1. עד ליום 28/1 - יוכלו הצדדים להודיע, ככל שקיימת מניעות אובייקטיבית ממשית מפני מימוש המינוי בהליך זה, ולנמק. אי הודעה- תחשב הסכמה לזהות המומח ית. גם המומח ית מתבקש ת לבחון בטרם יחל בעבודת ה, ולהודיע (רק) אם ידוע לה על מניעות כאמור. בהעדרה – יצוין הדבר בפתח חוו"ד.
4. בשכ"ט המומחה בגין חוו"ד, אותו אני מעמידה על הסך של 5,000 ₪ בתוספת מע"מ כחוק, וכן בעלות בדיקות עזר לצורך חוות הדעת שאינן מכוסות במסגרת הציבורית - תישא בשלב זה הנתבעת, כמימון ביניים.
5. המומחית מתבקש ת לשלוח את דרישת שכ"ט של ה בתוך 21 יום ממועד קבלת כתב המינוי, ולצרף אישור בדבר ניהול ספרים ופטור מניכוי מס במקור. ב"כ הצדדים יעקבו ויוודאו כי חשבונה משולם בתוך 30 יום ממועד דרישת ה, ואם לא תגיע עד ליום 27/2 - יפעלו לבקשה, ולאחר מכן- לפירעונה במועד. אסמכתא בדבר תשלום תומצא בפקס לב"כ הצד שכנגד ולמרפאת המומח ית לאחר התשלום.

6. הפנייה אל המומחית תעשה רק לאחר כניסת המינוי לתוקף, ותמיד בכתב, עם העתק לצד שכנגד. תיאום שיהא הכרח לבצע טלפונית מול מזכירות מרפאת ה – יתועד בכתב וישלח עליו מזכר לצד שכנגד.
7. מועד הבדיקה לא יקדם מחלוף 60 יום לאחר המצאת העתק מפניית ב"כ התובע אל המומחית לידי ב"כ הנתבעת . המועד יודע לב"כ הנתבעת, מיד לאחר קבל תו.
8. הצדדים ימציאו לידי המומחית ללא דיחוי את כל המסמכים בהתאם לדין ולפסיקה. מסמכי הנתבעת יומצאו לידי ה בתוך 45 יום ממועד קבלת מכתבו של ב"כ התובע.
9. המומחית רשאית לדרוש מהצדדים כל מסמך רפואי שתמצא לנכון ולהפנות את התובע לכל בדיקת עזר ש תזדקק לה. כן תואיל לבדוק את התובע ולהגיש את חוות דעתה לבית המשפט בתוך 30 יום ממועד הבדיקה/המצאת בדיקות עזר משלימות ש תבקש.
10. לאחר קבלת חוו"ד יוגשו תחשיבי נזק מפורטים וריאליים- בתוך 30 יום ע"י כל צד.
לתחשיב התובע יצורף דו"ח רציפות בעבודה מהמל"ל הכולל פרטי מעסיקים, תק' עבודה ושכר. ככל שנדרש צו-יתבקש מבעוד מועד.
11. פגרות בתי המשפט תבואנה במניין הימים והמועדים שנקבעו בהחלטתי.
12. הצעתי תשלח בדואר, בבוא העת. ב"כ הצדדים ירשמו לפניהם את התיק לת.פ מעקב אחר התהליך שכן לא קבוע מועד להמשך ויואילו להימנע מפניות לבימ"ש, בעניינים שניתן לפתור ביניהם ע"ד של הדברות ישירה.

המזכירות תואיל לשלוח את כתב המינוי לצדדים ותרשום בפניה ת.פ ליום 23/1. לאחר מועד זה- בהעדר הודעה או החלטה אחרת – ישלח גם למומחית
ניתנה היום, כ"ו טבת תש"פ, 23 ינואר 2020, בהעדר הצדדים.