הדפסה

בית משפט השלום בפתח תקווה ת"א 23156-09-18

מספר בקשה:7
בפני
כבוד ה שופטת ריבה שרון

תובעים
עיזבון המנוח פלוני ז"ל ואח'
ע"י ב"כ עוה"ד יוסי בר חן אשרוב

נגד

נתבעת
מדינת ישראל
ע"י ב"כ עודד רקובר ואח'

החלטה

עילת התביעה שלפני – טענת התובעים לרשלנות רפואית, שלשיטתם הביאה למות המנוח. התובע והנתבעים הגישו חוות דעת (והשלמות להן) מטעמם. מטעם התובעים – ע"י ד"ר חנוך אלרן; מטעם הנתבעת – ע"י ד"ר ציון זיבלי.
בהמשך להחלטות קודמות ולהודעת הצדדים, אני ממנה את פרופ' חוסה כהן, כמומחה מטעם בית המשפט בתחום הנוירוכירורגיה (להלן: המומחה"). המומחה יואיל לחוות את דעתו בעניינים שבמחלוקת, כמתואר בחוות דעת מומחי הצדדים, וכן להתייחס לחוו"ד מומחי הצדדים.
זהות המומחה מוסכמת. עם זאת, המומחה מתבקש לבחון ולהודיע, בטרם יחל בעבודתו (רק) אם קיימת מניעות אובייקטיבית מפני מימוש המינוי בהליך זה, שמא נשמטה מעיני הצדדים.
בשכ"ט המומחה עבור חוו"ד וכן בעלות בדיקות עזר שיבקש המומחה- יישאו הצדדים בשלב זה וכמימון ביניים בחלקים שווים ביניהם.
הצדדים ימציאו לידי המומחה, הדדית ועד ליום 30/12 – את כל התיעוד הרלבנטי המותר בהצגה , בכפוף ובהתאם לדין ולפסיקה, והנוגע לעניין שבמחלוקת. תיעוד זה ימסר לצד שכנגד, בו זמנית.
הפניות אל המומחה – תעשינה רק בכתב, באמצעות ב"כ הצדדים, ועם העתק לצד שכנגד. תיאומים טלפוניים ואח' ייעשו רק מול מרפאת המומחה. אם אינם בכתב, הם יתועדו במזכר שהעתקו ישלח לצד שכנגד.
המומחה מתבקש שלא להתחיל בעבודתו עד לקבלת התשלום, ולשלוח את דרישתו לשכ"ט בתוך 21 יום ממועד קבלת כתב המינוי, בצירוף אישור בדבר ניהול ספרים ופטור מניכוי מס במקור. ב"כ הצדדים יעקבו ויוודאו כי דרישת התשלום של המומחה נתקבלה במשרדם עד ליום 30/1 . אם לא הגיעה- יפעלו לבקשה. עם הגעתה – ידאגו לפרעון – בתוך 21 יום נוספים. אסמכתא על תשלום – תישלח מידית למרפאת המומחה ולב"כ הצד שכנגד.
המומחה יואיל ליתן את חוות הדעת לבית המשפט בתוך 30 יום ממועד קבלת המסמכים והתשלום. שאלות הבהרה- תומצאנה לידיו בתוך 21 יום מקבלתה, תשובות המומחה תינתנה בתוך 21 יום מקבלתן לידיו.
ימי פגרות בתי-המשפט יובאו במניין הימים.

החלטתי תשלח למומחה ולב"כ הצדדים.
ניתנה היום, כ"א כסלו תש"פ, 19 דצמבר 2019, בהעדר הצדדים.