הדפסה

בית משפט השלום בפתח תקווה ת"א 15314-07-18

מספר בקשה:2
בפני
כבוד ה שופטת אשרית רוטקופף

מבקשת

אף.אקס.פי בע"מ

נגד

משיב
ישראל ברדוגו

החלטה

עניינה של החלטה זו הינו בבקשת הנתבעת (להלן: המבקשת) למחיקת כתב התשובה שהגיש התובע (להלן: המשיב), בטענה כי הוא כולל טענות עובדתיות חדשות העולות כדי הרחבת חזית אסורה.

ברקע הבקשה, תביעת המשיב, לפיצוי כספי בהתאם לחוק זכויות יוצרים, תשס"ח-2007 בגין טענתו כי המבקשת פרסמה לצרכים מסחריים צילומים שנערכו על ידו באתר האינטרנט אותו היא מפעילה ללא אישורו ובניגוד להוראות החוק. בכתב התביעה נטען, בין היתר, כי לאתר האינטרנט של המבקשת רשומים עשרות אלפי גולשים הפעילים במערכת הפורומים הגדולה בישראל כאשר המבקשת עוצמת את עיניה מהפרת זכויות יוצרים המתרחשת מדי יום ובהיקפים אדירים המבוצעת גם על ידי הגולשים שבו.

במסגרתה כתב הגנתה של המבקשת, טענה האחרונה בין היתר, כי באתר אותו היא מפעילה פועלים כ-500 פורומים פעילים אשר מנוהלים על ידי 450 איש ומועלות במסגרתן בממוצע כ-35,000 הודעות מדי יום על ידי החברים בקהילה. כן טענה המבקשת כי על אף שאין באפשרותה לנטר את התוכן הרב שעולה לאתר מדי יום, היא חרתה על דגלה את השמירה על זכויות יוצרים וקניין רוחני, כשבהתאם יש באתר לשונית בולטת שכותרתה "זכויות יוצרים" באמצעותה ניתן לדווח למפעילי האתר על תוכן מפר.

לטענת המבקשת בבקשתה דנן, כתב התשובה שהגיש המשיב מהווה ניסיון פסול לבצע "מקצה שיפורים", עת הוא מבקש להכניס "בדלת האחורית" טענות עובדתיות ומשפטיות מהותיות חדשות אשר כלל לא נזכרו בכתב התביעה באופן שעולה כדי הרחבת חזית אסורה. במסגרת 7 סעיפי המשנה של סעיף 4 לבקשה, פירטה והפנתה המבקשת ל-6 טענות שנכללו בשלושה סעיפים בכתב התשובה של המשיב וכן לנספח שצורף לכתב התשובה.

לאחר שעיינתי בבקשה, בתגובה, בתשובה לה וכן ביתר מסמכי התיק הרלוונטיים – הגעתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להתקבל חלקית.

תקנה 64 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984: "אין להעלות בכתב תשובה נימוק תביעה חדש, ואין לכלול בו טענה שבעובדה שאינה מתיישבת עם טענותיו הקודמות של אותו בעל דין".

באשר למהותו של כתב התשובה וגדרי השימוש המותרים בו, נקבע בפסיקה שכלל הוא כי כתב התשובה יוגש על ידי התובע על מנת להגיב לטענות בלתי צפויות שהועלו בכתב ההגנה, ולשם הבאתן בפני בית המשפט של עובדות חדשות הנותנות מענה לטענות הנתבע. כן, הובהר כי כתב התשובה לא נועד כדי לכפור בטענות הנתבע שבכתב ההגנה, הואיל ואלה תמיד בחזקת טענות מוכחשות, וכתוצאה מכך כבר נוצרה פלוגתא. עוד הודגש כי במסגרת כתב תשובה לא ניתן להוסיף עילת תביעה חדשה, ולשם כך נדרש התובע לבקש רשות לתקן את תביעתו. שימוש בתשובה לשם העלאת נימוקי תביעה חדשים עלול להביא לשיבוש בסדרי הדין, שכן הנתבע אינו רשאי להשיב על תשובת התובע, וכך השאלות שבמחלוקת אינן מוגדרות לפני תחילת המשפט (ר' רע"א 3727/08 אברהם גזונטהייט נ' בנק אינווסטק ישראל בע"מ [פורסם במאגרים] (7/6/09)).

מן הכלל אל הפרט;

בהתייחס לטענה נשוא סעיף 4(א) לבקשה – הצגת אתר המבקשת כ-"חממה פעילה להפרת זכויות יוצרים בקנה מידה בלתי נתפש, בריש גלי ומבלי לתת על כך את הדין" ולטענה נשוא סעיף 4(ג) לבקשה לפיה המבקשת 'מאפשרת היא לגולשיה לנהל סחר בלתי חוקי בסרטים, משחקים, תוכנות, ויצירות כאלה ואחרות" - הרי שיש להסכים עם המשיב בתגובתו כי הטענות עליהן מלינה המבקשת בסעיפים האמורים, הינן אכן טענות אשר מצאו ביטוין בסעיפים 11 (סיפא) ו-14 (סיפא) לכתב התביעה ועל כן אין לראות בהן כהרחבת חזית או הוספת עילת תביעה חדשה.

בהתייחס לטענה נשוא סעיף 4(ב), 4(ד), 4(ה) ו-4(ו) – הרי שמצאתי שיש בהצגת המבקשת במסגרת התיאורים בסעיפים אלה כמי שנותנת לגיטימציה להפצה/ביטוי/חשיפה של תכנים מיניים בוטים/אסורים –משום הרחבת חזית אסורה. הוא הדין באשר לחמשת העמודים הראשונים של נספח 1 לכתב התשובה מקום בו הם בעלי זיקה לסעיפים האמורים.

המשיב יגיש בתוך 14 יום כתב תשובה מתוקן בהתאם להחלטתי כאמור (כתב טענות זה יוכתר כ-"כתב תשובה מתוקן").

בהתייחס לבקשה לתיקון כתב התביעה כפי שמצאה ביטויה החל מסעיף 16 לתגובת המשיב לבקשה, יובהר מיד כי דינה להידחות על הסף; מבלי להתייחס לגוף הטענות, הרי משעה שהמשיב חפץ לתקן את כתב תביעתו ראוי שייעשה כן באמצעות הגשת בקשה נפרדת ועצמאית ולא על ידי תגובה לבקשה של הצד השני.

המשיב יישא בהוצאות המבקשת בסך 1,000 ₪.

ניתנה היום, ח' אייר תשע"ט, 13 מאי 2019, בהעדר הצדדים.