הדפסה

בית משפט השלום בפתח תקווה ת"א 15312-10-15

בפני
כבוד ה שופטת ריבה שרון

תובעת
פלונית- ע. ו
ע"י ב"כ עוה"ד אורן גרימברג ואח'
נגד
נתבעת
המרכז הרפואי האוניברסיטאי ברזילי
- ע"י ב"כ עוה"ד דב ויסגלס ואח'

החלטה

בהמשך להחלטות קודמות, לרבות זו מהיום:
התובעת- ילידת שנת 10/69. התביעה שלפני היא תביעת רשלנות רפואית. הצדדים הגישו חוו"ד וחוו"ד משלימות בתחומי הכירורגיה והפסיכאטריה. מטעם התובעת - ע"י פרופ' איתן שילוני, וע"י ד"ר חיים שם דוד; מטעם הנתבעת- ע"י פרופ' אורי פרוינד וע"י ד"ר נועה קרת.
כמומחה מטעם בית השפט בתחום הפסיכיאטרי – מונה פרופ' שמואל פניג.
בהמשך להחלטות קודמות, אני ממנה כמומחה מטעם בימ"ש בתחום הכירורגיה, א ת ד"ר שמעון ספוז'ניקוב - כמומחה מטעם בית המשפט בתחום הכירורגיה (להלן: המומח ה").
המומחה יואיל ליתן חוו"ד בעניינה של התובעת, להתייחס לנכות זמנית וצמיתה, לצורך בטיפולים רפואיים, ובעיקר- לשאלת הקשר הסיבתי בין מצבה ותלונותיה לבין התאונה. בנוסף- מתבקש המומחה להתייחס לחוות דעת מומחי הצדדים, לנכות שאינה קשורה בתאונה, ככל שיש כזו. בהתאם להחלטה קודמת, חוו"ד בתחום הפסיכיאטרי - תינתן רק לאחר שחוו"ד בתחום הכירורגי תתקבל ותובא בפני פרופ' פניג - המומחה בתחום הפסיכיאטרי.
5. כתב המינוי יעוכב עד ליום 16/1. עד ליום 15/1 יוכלו הצדדים להודיע על התנגדות (מבוססת ומנומקת) לזהות המומחה הנ"ל. אי הודעה- תחשב הסכמה לזהותו.
גם המומחה מתבקש לבחון ולהודיע, בטרם יחל בעבודתו, (רק) אם ידוע לו על מניעות ממשית מפני מימוש המינוי.
בשכ"ט המומחה בגין חוו"ד - ישאו בשלב זה הצדדים בחלקים שווים .
המומחה מתבקש לשלוח את דרישתו לשכ"ט, בצירוף אישור בדבר ניהול ספרים ופטור מניכוי מס במקור , עם קבלת כתב המינוי. הצדדים יעקבו אחר קבלת דרישת התשלום. ככל שלא תתקבל בידם עד ליום 25/2- יפנו למרפאתו. עם קבלת חשבונו של המומחה – ידאג ב"כ התובעת להפקדת חלקה של מרשתו בידיו הנאמנות, ויגיש על כך הודעה לתיק. שכר המומחה ישולם לידיו באמצעות ב"כ הצדדים, בתוך 30 יום ממועד קבלת חשבונו.
אסמכתא על תשלום חלקו של צד – תישלח למרפאת המומחה ולב"כ הצד שכנגד.
ב"כ הצדדים ימציאו לידי המומחה מסמכים רלבנטיים המותרים בהגשה, בהתאם לדין ולפסיקה , בתוך 14 יום ממועד כניסת המינוי לתוקף.
פניה אל המומחה תעשה רק לאחר כניסת המינוי לתוקף, באמצעות ב"כ הצדדים, ובכתב, עם העתק לב"כ הצד שכנגד. תיאומים שלא ניתן לבצע בכתב, יבוצעו מול מזכירות המרפאה, ויתועדו בכתב במזכר שישלח גם לידי ב"כ הצד שכנגד.
9. באחריות ב"כ התובעת לוודא כי לא תיקבע, וודאי שלא תקוים בדיקה, לפני הפקדת חלקה של התובעת בשכ"ט של המומחה ידיו הנאמנות.
10. עוד באחריות ב"כ התובעת לוודא כי הבדיקה ע"י המומחה לא תקבע למועד שיקדם מחלוף 21 יום מיום ממועד המצאת פנייתו אל המומחה לידי ב"כ של הצד שכנגד, וכן ממועד מסירת ההודעה על מועד הבדיקה לב"כ הצד שכנגד, שתעשה עם קבלת התאריך .
11. התובעת תעמוד לכל בדיקה אליה תופנה על ידי מומחה.
12. המומחה יואיל לבדוק את התובעת, ולהגיש את חוות הדעת לבית המשפט בדחיפות המרבית, ועד 30 יום ממועד הבדיקה. שאלות הבהרה תישלחנה אליו בתוך 21 יום מקבלתה, תשובות המומחה תינתנה בתוך 21 יום מקבלתן לידיו.  
13. עם קבלת אחרונת חוו"ד- יגישו הצדדים תחשיבי נזק ריאליים ומפורטים- בתוך 21 יום ע"י התובעת, ובתוך 21 יום נוספים- ע"י הנתבעים.
14. ימי פגרות בית-המשפט יובאו במניין הימים.

המזכירות תואיל לשלוח את החלטתי לב"כ הצדדים ולרשום בפניה ת.פ ליום 16/1. בהעדר הודעה או החלטה אחרת- תישלח גם למומחים
ניתנה היום, י"ב טבת תש"פ, 09 ינואר 2020, בהעדר הצדדים.