הדפסה

בית משפט השלום בפתח תקווה ת"א 12313-12-19

מספר בקשה:2
לפני
כבוד ה שופטת מירב כפיר

מבקשת

ש מיכלסון בעמ

נגד

משיבים

 1. חי-טור השקעות בע"מ
 2. יעקב אלבלינג
 3. שלמה פורת
 4. אסתר עברון
 5. יצחק בכר
 6. ניר חגי
 7. אהוד חגי
 8. יהושע חגי
 9. זלמן בינשטוק
 10. שרה גזית
 11. רות בכר
 12. עדי גריידי
 13. אליהו אביטל
 14. אביטל סמואל דגנית
 15. שמשון שקורי
 16. ירדנה ליב
 17. רמי ליב
 18. טלמון הרמתי
 19. יוכבד בורנשטיין
 20. יגאל אשכנזי
 21. רונית יוגב
 22. מאיר בורנשטיין
 23. אורי פרינס
 24. מעוז חגי
 25. בנימין יוגב
 26. אילנה רוזן
 27. מוגור מרדכי פיינרו
 28. חביב חגי
 29. דרורה צפרירי
 30. יצחק קלר
 31. גליה כהן
 32. דליה אלבלינג
 33. ראובן עברון
 34. אריה וקסמן
 35. שלמה פיינרו
 36. מרים פיינגולד
 37. אברהם פיינגולד
 38. פסגות עופרים בע"מ
 39. גולי רוקסין ואח

החלטה

בהליך לפני נידונה תביעה לפירוק שיתוף, כאשר נתבעת מס' 35 (המבקשת) עותרת לסילוק התביעה על הסף או לעיכוב הליכים עד להכרעה בהליך בוררות בינה לבין חלק מהנתבעים וזאת ממספר טעמים של טעמים של חוסר תום לב, ניסיון לעקוף הליך תלוי ועומד וכאשר התביעה היא להעמקת השיתוף ולא לפירוקו וכן בשל היות ה של התביעה לא בשלה כיוון שאינה מתייחס ת לזכויות במקרקעין של מגרשים צמודים נוספים, אשר לחלק מהנתבעים יש בהם חלק.

לאחר שעיינתי בכתבי ביה"ד ובטענות הצדדים החלטתי לדחות הבקשה.

מהבקשה עולה כי חלק מהנתבעים 7-34 מנהלים כנגד המבקשת בהליך בוררות תביעה לביטול הסכם קומבינציה שנחתם עם הנתבעים בשנת 2002 (חלק מהנתבעים האמורים אינם חלק מהליך הבוררות או מהסכם הקומבינציה, אולם מיוצגים ע"י אותו משרד עו"ד) וע"כ לטענת המבקשת מטרתו של ההליך דנן היא להתנער מהסכם הקומבינציה ואזי מדובר בהליך שמוגש בחוסר תום לב.

עוד נטען כי ההכרעה בהליך הבוררות תביא לשינוי מצב במקרקעין ואזי יש לעכב ההליכים עד להכרעה בבוררות .
טענה נוספת היא כי היה מקום להגיש התביעה נגד בעלי הזכויות במגרשים נוספים, שהם חלק מהתוכנית שאושרה, כיוון שחלק מבעלי הזכויות במגרש נשוא ההליך , שותפים גם בזכויות במגרשים נוספים.

הלכה ידועה היא כי רק במקרים חריגים בהם ברור ונעלה מכל ספק כי גם אם יוכיח התובע כל העובדות בכתב תביעתו, לא תקום לו עילת תביעה, ניתן לסלק התביעה על הסף.
בעניינינו לא ניתן לומר כי אין סיכוי שהתביעה תתקבל. ע"פ החוק כל אחד מהשותפים במקרקעין זכאי לדרוש את פירוק השיתוף.
התובע אינו צד להליך הבוררות או להסכם הקומבינציה עם המבקשת וע"כ יש לו זכות לעתור לפירוק השיתוף. העובדה שהוא חתום על הסכם שיתוף יחד עם הנתבעים 7-34, אין בה לכשעצמה לגרוע מזכויותיו לפירוק השיתוף.
מכל מקום, טענת חוסר תום הלב אינה עילה לסילוק על הסף . גם בהליך בת"א 5832-01-18 גרסל נ' חן, אליו הפנתה המבקשת, ניתן פסה"ד לאחר שמיעת ראיות ומכל מקום נימוק חוסר תום הלב לא עמד לבדו אלא עם נימוקים נוספים כבדי משקל.
עוד ייאמר כי גם אם תידחה התביעה הנדונה בבוררות והסכם הקומבינציה לא יבוטל, אין זה משנה מהעובדה שהסכם הקומבינציה נחתם רק עם חלק מבעלי המקרק עין ואזי לא ניתן לקדם, לכאורה, כל הליך בניה במקרקעין לצורך מימוש הסכם הקומבינציה וייתכן כי הדרך היחידה לפתרון המחלוקות בין הבעלים היא דווקא בהליך של פירוק השיתוף.
לא מצאתי גם מקום לעכב ההליכים בשלב זה. הדיון בבוררות מצוי בשלבים סופיים והדיון בתיק קבוע לעוד מספר חודשים.
אשר לטענה כי התביעה אינה בשלה לדיון בהעדר צדדים קשורים נוספים ייאמר כי אין צורך לכלול את בעלי הזכויות הנוספים במגרשים אחרים במקרקעין, כאשר כל מגרש עומד בפני עצמו ולא ניתן לעתור לפירוק שיתוף כאשר התובע אינו בעל הזכויות במגרשים הנוספים.
לאור האמור אין מקום לסילוק התביעה על הסף או לעיכוב הליכים.
המבקשת תשא בהוצאות התובע בגין הבקשה בסך של 1500 ₪.

ניתנה היום, כ"ח אדר תש"פ, 24 מרץ 2020, בהעדר הצדדים.