הדפסה

בית משפט השלום בפתח תקווה מ"ת 26298-11-16

בפני
כבוד ה שופטת אתי כרייף

מבקשת

מדינת ישראל

נגד

משיב

אלכסיי שקברוב (עציר)

נוכחים:
ב"כ המבקשת – עוה"ד אריאל אודרברג
ב"כ המשיב – עוה"ד זוהר ברזילי
המשיב – הובא ע"י שב"ס

החלטה

בפניי בקשה להורות על מעצרו של המשיב עד תום ההליכים המשפטיים נגדו, על רקע כתב אישום המייחס לו ולאחר עבירות של פציעה ע"י שניים או יותר לפי סעיף 335 (א)(2) לחוק העונשין .

למעשה מדובר בכתב אישום מתוקן כאשר כתב האישום המקורי ייחס לנאשם אחר (להלן : "גבריאל גנאדי אבן " ) עבירה זהה באמצעות נשק קר וכן עבירה של תקיפה סתם. הסיבה בגינה הוא מתוקן כיום הינה איתורו ומעצרו של המשיב אשר נעדר מיום האירוע.

כתב האישום מתאר אירוע אלימות שהתרחש בתאריך 21/7/16 סמוך לשעה 01:29 אירוע שבו נקטו הנאשם וגבריאל באלימות קשה כלפי שחרוך טורסונוב (להלן : "המתלונן") באופן שגבריאל היכה בראשו באמצעות פנס גדול ממתכת, הנאשמים בעטו בו בצוותא ונאשם 2 נתן מכת אגרוף בראשו והפילו ארצה. המתלונן נזקק לטיפול רפואי בשל חתכים במצחו ובערפו שהצריכו הרדמה מקומית ותפירה וכן נחבל בידו השמאלית.

המבקשת טענה כי קיימות ראיות לכאורה ועילות מעצר של מסוכנות וכן של הימלטות מאימת הדין ושיבוש הליכים שכן מדובר במי שהיה בבריחה משך שלשה חודשים ולא מתייצב למשפטו בהליכים אחרים.
לשיטתה התשתית הראייתית נשענת על הודעת המתלונן אשר לא זוכר מי תקף אותו ונראה כי לא מעוניין לשתף פעולה, הודעת אלברט העובד בקיוסק ממול והגיע למקום, סרטון ממנו ניתן לזהות את המעורבים, תעודה רפואית, חקירת המשיב אשר מכחיש ולא מזהה את עצמו בסרטון.
צויין עברו הפלילי בעבירות דומות לרבות ריצוי מאסרים בפועל וכן היות שני תיקים תלויים ועומדים כנגדו בעניינם הוצאו צווי הבאה שעה שהמשיב אינו מתייצב לדיונים.

ב"כ המשיב אשר ייצג גם את גבריאל בכתב האישום, טען כי לא קיימות ראיות לכאורה, ודי לעיין בבקשה עצמה לשיטתו כדי להיווכח בכך, שכן המתלונן לא מזהה את התוקפים, המשיב מכחיש והעד אלברט לא מפליל אותו ואלו הן הראיות המפורטות בבקשה עצמה.

נטען כי חרף היותו של האחר דומיננטי בפרשה כך גם בהתאם לכתב האישום , הוא משוחרר בתנאים מגבילים לרבות אפשרותו לצאת לעבודה. ערר שהוגש בעניינו התקבל והותר לו לצאת לעבודה. במאמר מוסגר, ביחס לגבריאל , עיינתי בהחלטת כב' השופטת נאוה בכור מיום 17/8/16 בה נקבע כי קיימות ראיות לכאורה בעניינו של האחר ובעמ"ת 50013-08-16 שהוגש ע"י ב"כ של האחר כאשר בהמלצת בית המשפט התמקד הדיון בעילת המעצר ולא בראיות.

ביחס לקושי לאתרו כי לא ידע שמחפשים אותו . לחילופין נטען כי חלף זמן ניכר מאז ניסיון איתורו האחרון ולכן לשיהוי בבקשת המעצר כמו גם לאפליה בעניינו של האחר צריכה להיות משמעות ככל שיוחלט כי קיימות ראיות לכאורה .

דיון והכרעה:
מושכלות יסוד הן כי לשם בחינת קיומן של ראיות לכאורה במסגרת דיון במעצר עד תום ההליכים , נדרש בית המשפט לבחון האם חומר הראיות המצוי בידי התביעה מקים סיכוי סביר להרשעת הנאשם בעבירות המיוחסות לו כפוטנציאל, כאשר שאלות המשקל אשר ראוי לייחס לכל ראיה תידון בפני בית המשפט במסגרת בחינת אשמו של המשיב (בש"פ 8087/05 זאדה נ' מדינת ישראל).

לאחר ששמעתי טענות הצדדים, עיינתי בחומר החקירה, צפיתי בסרטון, בדוחות הצפייה ובמזכרי השוטרים, תוך שהתייחסתי למכלול טענות ב"כ המשיב ככל שנוגע לפער הזמנים עד שנעצר, לנסיונות איתורו, לחלקו של שותפו בכתב האישום אשר שחרר כבר בשלב מעצר הימים ולתנאים המגבילים החלקים בהם הוא נמצא כיום – מצאתי כי אמנם קיימות ראיות לכאורה בעניינו של המשיב , כן קיימות גם עילות מעצר כמפורט בבקשה ואולם, ובעיקר לאור טענות האפליה ביחס לנאשם האח ר אשר שוחרר כבר בשלב מעצר הימים, מהות העבירה המיוחסת למשיב ותוצאת האירוע במובן שחרורו של המתלונן מבית החולים לאלתר , מצאתי להורות על שחרורו בתנאים מגבילים, אשר יהא בהם להבטיח את תכלית המעצר מחד ולאיין את מסוכנותו של המשיב ואת החשש מפני הימלטותו מאימת הדין באמצעות הטלת ערבויות מתאימות .

אסקור בקצרה את הראיות אשר לאורן סברתי כי מתקיימות ראיות לכאורה בעניינו של המשיב, תוך שאדגיש כי משקל העדר זיהוי המתלונן את המעורבים, אם מפאת חשש א ו מכל טעם אחר וכן עדויות נוספות, סתירות בגרסאות, מהימנות עדים ומשקל הראיה המרכזית שהינה סרטון מצלמות האבטחה ייבחנו במסגרת ההליך העיקרי .

הראיה המרכזית כאמור היא סרטוני מצלמות אבטחה המתעדות את האירוע האלים , המשיב מזוהה כמי שבועט במתלונן בעודו שכוב על הרצפה ובהמשך גורר אותו ונותן מכת אגרוף בראשו .
מפנה לדו"ח צפייה מאת מיכאל אפרימה מיום 27/7/16 ממצלמה 8 עולה נוכחות המשיב במקום לרבות שימוש באלימות נמרצת כלפי המתלונן שנראה על הרצפה.
זכ"ד השוטר אולג מיאסטרובסקי מיום 24/7/16 בו הוא מזהה את המשיב ברמת וודאות של 100%בהתאם לסרטון המצורף.
תשובתו התמוהה והמתחמקת של המשיב בחקירתו תחת אזהרה ביחס לתעלומת עזיבתו את פתח תקווה דווקא ביום האירוע לרבות הכחשה גורפת של מעורבותו גם לאחר שהוטח בפניו הסרטון.
גרסת הנאשם האחר , גנאדי אבן , המנסה להרחיק את המשיב מהאירוע בציינו כי לא זוכר מתי דיבר איתו וכי "יש 1000 אנשים שגומים לו " שעה שעומת עם ממצאי הסרטון .

ביחס לעילות המעצר:
בעניינו של המשיב קיימות עילות המעצר הבאות:
האחת – עילת מסוכנות הנלמדת ממעשיו האכזריים בצוותא עם אחר כאשר לחובתו עבר מכביד ותיקים לויים ועומדים בעבירות אלימות , החזקת סכין והכשלת שוטר . יוזכר כי לאחר מיוחסת אלימות בנשק קר ועבירה נוספת שהינה תקיפה סתם ואולם אין לחובתו עבר פלילי .
השניה – חשש לשיבוש הליכים ולהתחמקות מהליכי שפיטה – הן נוכח הקושי באיתורו והימלטותו מהחקירה בדיוק במועד האירוע כך גם לדבריו, והעדר התייצבותו להליכים אחרים בעניינו .

בדיון הקודם בפניי, התייצבו שתי ערבות אשר הביעו את נכונותן והסכמתן לשמש חלופת מעצר עבור המשיב ולפקח עליו לסירוגין.
די לי בהותרת הרושם החיובי בדבר הבנתן את משמעות אחריותן והסנקציה באם יופר האמון כאשר בכוונתי לעמוד על עילות המעצר כאמור בדרך של הטלת ערבויות כספיות בהתאם אך לא של שלילה מוחלטת ובלתי מידתית כדרישת המאשימה בהתחשב בנתונים שסקרתי.

על רקע המתואר לעיל, ולאחר ששקלתי את מכלול השיקולים הרלוונטיים, לרבות מהות העבירה המיוחסת לו , הזמן שחלף מאז מועד ביצועה ועד מעצרו , חלקו של השותף ומגבלות חירותו נכון למועד זה - המסקנה המתבקשת היא שחרורו של המשיב בתנאים מגבילים, שיש בהם כדי להשיג את תכלית המעצר.

אשר על כן, הנני מורה על שחרורו של המשיב בתנאים הבאים:
א. המשיב ישהה במעצר בית מלא בביתה של הגברת אלה פליישר ת.ז XXXXXX109 ברחוב חיים עוזר 32 בפתח תקווה , בפיקוחה ובפיקוח לסירוגין של הגב' ינושקובסקי נינה ת.ז XXXXXX650.
ב. הפקדה כספית בסך 10,000 ₪. ניתנת בזאת אורכה להפקדת סך של 4,000 ₪ עד מחר 14.11.16, 6,000 ₪ יופקדו כתנאי לשחרור.
ג. חתימת ערבות עצמית על סך 15,000 ₪.
ד. כל אחת מהערבות תחתום ערבות צד ג' על סך 15,000 ₪.
ה. נאסר על המשיב ליצור קשר במישרין או בעקיפין עם המתלונן או מי מהמעורבים בכתב האישום.
ו. המשיב יתייצב לדיונים שייקבעו ונקבעו בעניינו בליווי אחת הערבות.
ז. ניתן בזאת צו עיכוב יציאה מן הארץ למשך שנה.

בכפוף להצגת הודעה תחומה במועדים ובשעות למאשימה, ובפיקוח צמוד של אחת הערבות, אני מתירה למשיב לצאת לפגישה במשרד בא כוחו.

ככל שלא יעמוד המשיב בתנאים יעצר עד החלטה אחרת ויובא לבדק ערבויות ביום 16.11.16 שעה 12:00 בפני.

ניתנה היום, י"ב חשוון תשע"ז, 13 נובמבר 2016, בהעדר הצדדים.