הדפסה

בית משפט השלום בפתח תקווה ה"פ 35202-06-18

לפני
כב' השופטת עדנה יוסף-קוזין
מבקשים
1. שמואל מלכה

נגד

משיבים
1. עדנה מסעודה שם טוב2. יעקב שם טוב

הזמנה לפי סעיף 6 לפקודת בזיון בית משפט
إستدعاء وفق البند 6 لآنظمة عدم إحترام المحكمة

עליך להופיע בבית משפט השלום בפתח תקווה ביום 3.10.2018 בשעה 10:00 וליתן טעם מדוע לא יכוף אותך בית המשפט על ידי מאסר או קנס לציית להחלטת המפקח על רישום מקרקעין, כמפורט בבקשה המצורפת להזמנה זו.
(عليك المثول في محكمة الـ בית משפט השלום בפתח תקווה بيوم 3.10.2018 بالساعة 10:00 وتُقدم تفسيراَ لماذا على المحكمة أن لا تحكُم عليك بالسجن أو بدفع غرامة للإذعان لقرار المُفتش على تسجيل الأراضي, كما هو مُفصل في الطلب المُرفق لهذه الدعوى.

אם לא תופיע במועד שנקבע, תובא לבית המשפט בצו הבאה על מנת ליתן טעם מדוע לא יינתן נגדך הסעד המבוקש.
إذا لم تحضُر بالموعد المُحدد, سيتم جلبك الى المحكمة بواسطة أمر إحضار لتُفسر لماذا لا يجب على المحكمة أن تُصدر ضدك الإجراء المطلوب.