הדפסה

בית משפט השלום בפתח תקווה בצה"מ 17954-07-20

בפני
כבוד ה שופט אריאל ברגנר

המבקש

סעיד מערב

נגד

המשיבה
מנהל מחוז מרכז היחידה הארצית / יוחאי אלבס

החלטה

בקשה זו הועברה לטיפולי בהיעדר המותב המטפל בתיק, כב' השופט נחום שטרנליכט.

בקשה זו עניינה בבקשת המבקש לקבוע כי הצו שהוארך על פי החלטת כב' השופט שטרנליכט מיום 10.3.21 אינו בתוקף עד למועד הדיון או קבלת החלטה אחרת.

בישיבת יום 20.10.20 הורה כב' השופט שטרנליכט על הארכת תוקפו של צו הריסה המנהלי למשך 90 ימים בהסכמת ב"כ המבקש ובאותו המועד הורה על דחיית הבקשה לביטול צו ההריסה. ביום 31.21.20 הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי על החלטת הדחייה. לנוכח הערעור אשר טרם הוכרע נדרשה למשיבה ארכה לצורך ביצוע הצו מעבר למועד שנקבע ועל כן ביום 18.2.21 הגישה בקשה למתן ארכה לביצוע צו ההריסה המנהלי. באותו היום הועברה הבקשה לתגובת המבקש "בתוך 3 ימים ממועד קבלת ההחלטה ועותק הבקשה שיועברו לאלתר ע"י ב"כ המבקשת". בהמשך לכך נקבע כי לעת עתה מוארך תוקפו של הצו למשך 10 ימים ממועד ההחלטה. בהתאם להחלטה זו הוגשה הודעת המשיבה על המצאת המסמכים לב"כ המבקש ביום 18.2.21. כתימוכין להודעה צורף אישור משלוח פקס למשרדו של ב"כ המבקש.

בהמשך להודעת המשיבה הורה כב' השופט שטרנליכט ביום 10.3.21 "בהיעדר תגובה, חרף חלוף המועד, מוארך בזאת תוקף הצו כמבוקש עד ליום 20.3.21".

לאור החלטה זו הוגשה למחרת ביום 11.3.21 תגובה מטעם המבקש ולפי עמדתו, הצו המנהלי אינו תקף מאחר וחלפו למעלה משישה חודשים במצטבר מיום הוצאתו, וזאת להבדיל מטענת המשיבה המונה את הימים ממועד מתן פסק הדין אשר אינה מוצאת אחיזה בדין. על הבקשה ניתנה החלטת כב' השופט שטרנליכט כי "לאחר החלטה סופית בקשה לביטול החלטתי מיום 10.3.21 אוכל לדון – במידת הצורך – בבקשה ובתגובה זו ".

בהמשך הוגשה באותו היום בקשת המבקש לביטול ההחלטה מיום 10.3.21 מאחר והבקשה וההחלטה לא התקבלו על ידו ועל כן לא הוגשה כל תגובה ובהתאם לקבל את התייחסותו של המבקש לבקשה.

המשיבה השיבה לבקשת המבקש ומטיעוניה עולה כי קיים בידה אישור משלוח פקס בהיקף של 34 עמודים הכולל את הבקשה על נספחיה וכן את החלטת בית המשפט מיום 18.2.21. ככל שהפקס התקבל אך בחלקו במשרדו של ב"כ המבקש הרי שמעיון במערכת נט המשפט ניתן להיווכח כי ב"כ המבקש עו"ד שפר צפה בהחלטה כבר באותו היום בשעה 16:22 ועל כן יש לדחות את הבקשה לביטול ההחלטה. אשר לתגובת המבקש מטעימה המשיבה כי הצו הוארך עד כה למשך 150 ימים במצטבר וניתן היה להאריכו פעם נוספת לעוד 30 ימים בהתאם להחלטה מיום 10.3.21 שהינם 180 ימי ארכה. מניין ימי הארכה מתחיל להיספר כעבור 60 יום ממועד הגשת תצהיר המפקח מיום 17.8.20 ולא מיום הוצאת צו הריסה המנהלי. יתרה מזו לטענתה, החלטתו הסופית של בית המשפט ביחס לבקשה לביטול ניתנה ביום 20.12.20 כך ש-60 הימים אינם באים במניין ימי הארכה.

בהמשך לתשובת המשיבה הוגשה הבקשה הדחופה המונחת לפני במסגרתה מבהיר ב"כ המבקש כי במועד משלוח הבקשה וההחלטה למשרדו ביום 18.2.21 שהה במילואים עד לשעות הערב המאוחרת ועל כן לא היה בידו לצפות בהחלטה כטענת ב"כ המשיבה. כך גם כל הפקסים הנשלחים מועברים ישירות למיילים כך שאין אפשרות לדעת כמה עמודים נשלחו וב"כ המשיבה לא ווידא את קבלת הפקס על ידי ב"כ המבקש כדרישתה של תקנה 497א לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד-1984. כתימוכין לתגובה צירף ב"כ המבקש אישור על היותו במילואים במועד הנטען.

לאחר שעיינתי בטענות הצדדים ובצורפותיהם של הבקשות והתגובות אני מוצא להורות על ביטול ההחלטה מיום 10.3.21 על מנת שתינתן למבקש הזדמנות ראויה להגיב לבקשת המשיבה באופן ענייני.

אני קובע לדיון דחוף בבקשה בפני ליום 25.3.21 שעה 11:30.

המזכירות תודיע בדחיפות לב"כ הצדדים על החלטה זו.

ניתנה היום, ח' ניסן תשפ"א, 21 מרץ 2021, בהעדר הצדדים.