הדפסה

בית משפט השלום בעפולה תא"מ 9093-10-18

בפני
כבוד ה שופטת מאג'דה ג'ובראן מורקוס

תובע

אליהו חיון
ע"י עו"הד שרון גליק ורוני חיון

נגד

נתבעת

בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
ע"י עו"ד עמוס תיבי ואח'

נגד

צד שלישי
רינה נהרי

פסק דין

לפניי תביעה לפיצויים בגין נזק שנגרם כתוצאה מנפילת עמוד תקשורת השייך לנתבעת.
עיקר טענות הצדדים
לטענת התובע, בחודש יוני 2017 נפל עמוד של הנתבעת על גג ביתו שבעפולה. כתוצאה מנפילת העמוד נגרם שבר במרזב ובמספר רעפים וכן סדק בקיר. התובע פנה מיד אל מוקד הנתבעת ודיווח על המפגע ואילו הנתבעת התמהמהה במשך תקופה ארוכה בטיפול בפנייתו. כתוצאה מהתנהלות הנתבעת נגרמו לביתו של התובע נזקים נוספים בשל חדירת מי גשם לתקרת הגבס ומערכת החשמל . לטענת התובע יש צורך להחליף את התקרה ו לבצע תיקונים נוספים בסך כולל של כ-27,671 ₪. כמו כן מבקש התובע לפסוק לו פיצוי בסך 10,000 ₪ בגין עוגמת הנפש שנגרמה לו. התובע צירף שתי הצעות מחיר ופירוט לגבי עבודות התיקונים הדרושות.
הנתבעת אינה מכחישה את נפילת העמוד. היא טוענת כי מהמידע שמסר לה התובע בזמנו , הנפילה נגרמה כתוצאה מחיתוך כבל המתכת שעיגן את העמוד לגג ביתה של שכנתו של התובע. חיתוך הכבל כך נטען נעשה על ידי השכנה, גב' רינה נהרי (להלן :" השכנה"). עוד נטען כי הנזקים המפורטים בכתב התביעה מופרזים וכי עלות התיקון כפי שעולה מהצעת המחיר שצירף התובע לתביעה עמד על כ-2,000 ₪ . כמו כן נטען כי היה על התובע לבצע את התיקון בסמוך לאחר שהעמוד הוסר. הנתבעת מוסיפה כי היא פעלה לתיקון הנזק מיד לאחר שקיבלה את הסכמתה של השכנה להיכנס לשטחה לצורך ביצוע העבודה. מה גם שהאירוע היה בקיץ ונזקי הרטיבות שנגרמו לאחר מכן הם באשמתו של התובע שבחר שלא לתקן ולהקטין את הנזק.
לצד כתב ההגנה הגישה הנתבעת הודעה לצד שלישי נגד השכנה . נטען כי העמוד מושא התביעה הוצב לפני שנים בגבול שבין מגר שו של התובע למגרשה של השכנה בידיעת ובהסכמת בעלי המגרשים באותה תקופה. לצורך מניעת נפילתו של העמוד חובר כבל פלדה ממנו אל גג ביתה של השכנה. נטען כי השכנה ביצעה עבודות לזיפות גג ביתה ובתוך כך חתכה היא או מי מטעמה את עוגן המתכת מבלי להודיע על כך לנתבעת ומבלי להשיב את המצב לקדמו תו. כתוצאה מחיתוך כבל המתכת ובשל המתח מהכבלים התלויים עליו, העמוד נשבר ונפל על גג ביתו של התובע. על כן, הנתבעת עתרה לחייב את השכנה לשפות אותה בגין כל סכום בו היא תחויב כלפי התובע.
השכנה מכחישה את הנטען נגדה ומדגישה כי לא היא ולא מי מטעמה חתכו את עוגן המתכת. העמוד נטה על צידו עוד לפני שהיא רכשה את ביתה, כחמש שנים עובר לקרות האירוע. נזקו של התובע נגרם כתוצאה מתחזוקה לקויה של העמוד בידי הנתבעת. כן היא מציינת כי העמוד כלל לא נשבר ולא נפל על גג ביתו של התובע ובהתאמה גם לא נגרם שבר במרזב, אלא מעיכה קלה בלבד ולא היה סדק ברעפים או בקיר כלשהו. לגבי חדירת מי הגשמים נטען כי ככל שאלו חדרו, הרי שזה קרה משום שהתובע לא תחזק את ביתו באופן תקין וללא כל קשר לעמוד.
מטעם התביעה העיד התובע בעצמו וכן מר חיים רודיטי, אשר הכין את הצעות המחיר לתיקונים עבור התובע. מטעם הנתבעת העיד מר אברהם חדד, עובד שכיר אצל הנתבעת ומי שביקר מטעמה במקום הנזק . מטעם השכנה העיד אחיה, מר יוסף נהרי אשר מתגורר ביחד עימה .
למען שלמות התמונה אציין כי התביעה הוגשה תחילה כתביעה קטנה. כב' השופטת רביע ג'באלי (רשמת בכירה דאז) הורתה על העברת התיק לבית משפט השלום לתביעה בסדר דין מהיר. כמו כן, הצדדים הגישו כתבי טענות מתוקנים בהתאם לאותה החלטה. התיק נדון תחילה אצל כבוד הרשמת הבכירה מיכל זינגר שבהמשך פסלה עצמה והתיק הועבר לטיפולי.

דיון והכרעה
לאחר שבחנתי את מכלול הראיות ושקלתי את טענות הצדדים, שוכנעתי כי דין התביעה להתקבל, אולם רק בחלקה. אשר להודעה לצד שלישי, דינה להידחות במלואה.
הנתבעת מודה בסיכומיה כי לתובע נגרמו נזקים בעקבות נפילתו של העמוד והוא זכאי לפיצוי בגינם [ראו עמ' 18 ש' 30-31 לפרוטוקול מיום 21.1.2020]. בנוסף, העד מטעם הנתבעת אישר בחקירה הנגדית כי התובע היה מנוע מלתקן את הנזקים שנגרמו למרזב והרעפים בעקבות נפילתו של העמוד, וזאת עד להזזתו בידי הנתבעת. כמו כן, אישר העד שהתובע שב ופנה אליו פעמים רבות בבקשה לתקן את העמוד. העד לא ידע לציין את המועד בו העמוד תוקן אולם עולה מדבריו כי מדובר תקופה ממושכת [עמ' 15 ש' 18-33 לפרוטוקול מיום 21.1.2020]:

"ש. ...נכון שלקח לכם יותר מ-5 חודשים עד שהגעתם לתקן את העמוד?
ת. אני לא יודע כמה זמן. יש רישום. אני לא יודע כמה זמן לקח לתקן את העמוד, היו קשיים
ש. התקלה קרתה בקיץ והעמוד תוקן בחורף?
ת. לא זוכר.
ש. ... נכון שרק לבזק או לקבלנים מטעמם יש סמכות לתקן או להזיז עמודים?
ת. בלבד. נוהל בטיחות. אף אחד לא יכול להזיז מלבד עובדי בזק או קבלן של בזק.
ש. אם קבלן מזיז את העמוד של בזק הוא חשוף לתביעה?
ת. בוודאי זה רכוש של בזק.
ש. נכון שכל עוד העמוד נפל על גג התובע לא ניתן לתקן אותו כי הוא שוכב עליו?
ת. כן
ש. נכון שהתובע פנה אליך בהתחלה כשהעמוד נפל, יותר מ-5 פעמים באופן אישי לתקן את העמוד?
ת. לא זוכר כמה פעמים, התובע הוא פנסיונר של בזק, מגיע למשרד שלי כמעט כל יום, הוא אמר לי את זה פעם או פעמיים, לא זוכר כמה פעמים"
אני מקבלת את טענתו של התובע כי הוא פנה פעמים רבות אל הנתבעת וביקש שתתקן את העמוד, וכי הנתבעת התמהמהה במשך תקופה ארוכה בטיפול בפנייתו. כתוצאה מהתנהלותה נגרמו לביתו של התובע נזקים נוספים, מעבר לפגיעה במרזב והרעפים. לנזקים אלה, שנגרמו בעקבות נפילת העמוד אחראית הנתבעת.
יחד עם זאת, התובע לא הוכיח את הנזקים להם הוא טוען בתביעה. בהקשר זה אציין כי התביעה הוגשה אמנם תחילה בבית משפט לתביעות קטנות, אך עם העברת התיק לסדר דין מהיר והגשת כתבי טענות מתוקנים, התובע לא תמך את תביעתו בחוות דעת באשר לגובה הנזק שנגרם.
התובע צירף תצהיר של קבלן השיפוצים. אך לא ניתן להיבנות מתצהיר זה, ולראות בו כהוכחה לנז קים שנגרמו ולקשר בינם לבין האירוע. אין בתצהיר פירוט של התיקונים הנדרשים והקשר שלהם לאירוע נפילת העמוד. אין פירוט לכמויות , חומרים , העבודה הנדרשת או פירוט כלשהו שעל בסיסו ניתנה הצעת המחיר של קבלן השיפוצים. גם מהתמונות שצורפו לא ניתן ללמוד מה עלות התיקונים הנדרשת.
יחד עם זאת, ומשום שהוכח כי לתובע נגרמו נזקים כתוצאה מנפילת העמוד, ובשים לב לעיכוב בתיקון שהוכח כי היה וגרם גם לנזקים נוספים בעונת הגשמים, אני מעמידה את נזקיו של התובע בסך של 10,000 ₪ על דרך האומדנה . בהקשר זה אני מקבלת את טענת התובע כי אומדן הנזקים הראשוני בסך של 2,400 ₪ ששלח לנתבעת היה מיד לאחר קרות הנזק, לפני עונת הגשם והנזק שנגרם כתוצאה מהרטיבות וחדירת המים.
באשר להודעה לצד השלישי – הנתבעת לא הוכיחה כי ה שכנה או מי מטעמה חתכו את עוגן המתכת, ככל שהיה כזה וגרמו לאירוע והנזק הנטען . כמו כן, לא נסתרה טענת השכנה כי העמוד נטה על צידו כחמש שנים עובר לקרות האירוע . הנתבעת לא הוכיחה גם כי בצעה תחזוקה של העמוד בשנים האחרונות. ראו עדות עד הנתבעת שלא ידע למסור פרטים כלשהם לגבי המועד והתחזוקה שבוצעה לגביו (ראו עמ' 15 ש' 1 – 22 לפרוטוקול מיום 21.1.2020). הנתבעת הפנתה לדבר י התובע לפני הגשת התביעה כי השכנה חתכה את הכבל, אך התובע בעדותו שלל את הדברים וציין כי הוא לא ראה את הדברים.
זאת ועוד, לא ניתן לקבל את טענת הנתבעת כי השכנה לא איפשרה לבצע את התיקון מתוך חלקתה. בתצהיר מטעם עד הנתבעת צויין כי השכנה הערימה קשיים אך לא פורט כיצד היא מנעה את ביצוע התיקון. העד מטעם השכנה הסביר בעדותו כי הם לא סירבו לתיקון והם פנו פעמים רבות לנתבעת על מנת לתאם את התיקון והנושא נפתר לבסוף בהתאם לסיכום שהושג במסגרת התביעה שהגישה השכנה. אחיה של השכנה ציין בעדותו כי הם רק ביקשו שהתיקון יהיה בתיאום עימם.
סוף דבר
אני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובע סך של 10,000 ₪. בנוסף, תשלם הנתבעת לתובע הוצאות משפט בסך כולל של 2,000 ₪ .
ההודעה לצד שלישי נדחית במלואה. הנתבעת תשלם לצד השלישי הוצאות משפט בסך כולל של 2,000 ₪
הסכומים ישולמו בתוך 30 יום מהיום שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה וריבית החל מהיום ועד ליום התשלום המלא בפועל.

המזכירות תמציא העתק פסק הדין לצדדים.

ניתן היום, כ"ט טבת תש"פ, 26 ינואר 2020, בהעדר הצדדים.