הדפסה

בית משפט השלום בעפולה תא"מ 15748-01-20

בפני
כבוד ה שופטת אפרת הלר

תובעים

עימאד טאהא

נגד

נתבעים
ביטוח ישיר חברה לביטוח ח.פ. 513910703

החלטה

עקב מצב החירום בו מצויה המדינה וחוסר הוודאות באם יתקיים הדיון במועד הקבוע, ובשים לב למחלוקות הקיימות בין הצדדים בתיק, מוצע לצדדים לבוא בדברים ביניהם על מנת להגיע להסכמות מחוץ לכותלי בית המשפט.

ככל שהצדדים לא יגיעו ביניהם להסכם מחוץ לכותלי בית המשפט, מוצע לצדדים מתווה ליישוב הסכסוך באופן הבא:

הסמכת בית המשפט ליתן פסק דין על דרך הפשרה לפי סעיף 79 א' לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984 , וזאת על בסיס החומר הקיים בתיק וסיכומי טענות שאליהם יצורפו התכתבויות רלבנטיות, תמונות צבעוניות של הרכבים הניזוקים, ככל שקיימות וכל ראיה בעניין הנזק או החבות.

מובהר לצדדים, כי הכרעה על דרך הפשרה משמעה, שבית המשפט ייתן פסק דין לא מנומק על סמך החומר הקיים וסיכומי הצדדים. כן, בפסק דין שכזה ייתכן מצב של פשרה בין עמדות הצדדים, אך ייתכן גם מצב שבו טענות של צד אחד יתקבלו במלואן ועמדותיו של הצד השני יידחו במלואן. כן מובהר לצדדים שיש קושי להגיש ערעור על פסק דין שכזה.

ב"כ הצדדים מתבקשים להודיע את עמדתם למתווה המוצע עד ליום 25.5.20.

ככל שתתקבל הסכמת הצדדים, התובע יגיש סיכומיו בתוך 7 ימים והנתבעים יגישו סיכומיהם 7 ימים לאחר מכן. אורך הסיכומים לא יעלה על 3 עמודים.

העדר הודעה עד למועד הנ"ל כמוה כאי הסכמה לניהול ההליך במתווה המוצע והדיון יתקיים במועד בו נקבע.

ניתנה היום, י"א אייר תש"פ, 05 מאי 2020, בהעדר הצדדים.