הדפסה

בית משפט השלום בעכו תא"מ 37057-10-18

בפני
כבוד הרשם הבכיר ראמי נאסר

תובע:

ח'אלד בולוס

נגד

נתבעים:

  1. ח'אלד אבו עקל
  2. שירין אבו עקל

החלטה

1. בתיק דנן התקיים דיון הוכחות ביום 14.05.2020 שבמהלכו נשמעו העדים וניתן צו להגשת סיכומים בכתב לצורך מתן פסק דין מפורט.

2. ביום 28.05.2020 הגישו התובע והנתבע 1 הודעה על הסכם פשרה לפיו הסכים הנתבע 1 "ליטול על עצמו, לצורך הליך זה בלבד, את האחריות לפירעון יתרת ההלוואה נשוא התביעה, סך של 21,000 ₪".

3. מאחר והסכם הפשרה הוגש לאחר דיון ההוכחות וכלל הוראות נוספות ביחס לנתבעת 2 וכן מחיקת התביעה , ראיתי לקבל עמדת הנתבעת 2.

4. הנתבעת 2 התנגדה לאישור הסכם הפשרה ומחיקת התביעה נגדה מנימוקים רבים שפורטו בתגובתה מיום 31.05.2020 ועמדה על דחיית התביעה נגדה תוך חיוב התובע והנתבע 1 בהוצאות משפט.

5. בהחלטתי מיום 01.06.2020 ביקשת לקבלת תגובתם של התובע והנתבע 1 לעניין דחיית התביעה נגד הנתבעת 2, כאשר שאלת ההוצאות תידון ותוכרע על ידי בית המשפט.

6. התובע בתגובתו מיום 03.06.2020 ביקש לדחות את כל הטענות הקשות שהופנו כלפיו על ידי הנתבעת 2 והשאיר עניין הדחייה או המחיקה של התביעה לשיקול דעתו של בית המשפט וביקש שלא לחייבו בהוצאות משפט, נוכח צדקת תביעתו והסכם הפשרה לפיו הוא אמור לקבל את כספיו בחזרה, אם כי מהנתבע 1 בלבד.

7. הנתבע 1 בתגובתו מיום 03.06.2020 ביקש שבית המשפט כן יאשר את הסכם הפשרה בינו לבין התובע וטען כי אין לנתבעת זכות להתנגד להסכם הפשרה. כמו כן, ביקש הנתבע 1 כי תוצאות ההליך זה לא יפגעו בטענותיו בהליכים נוספים ועמד על אי הטלת צו להוצאות.

8. בהערה מקדימה ראיתי להבהיר לכל הצדדים, כי לא היה מקום להעלאת טענות הקשורות לדיון שהתקיים וניתוח העדויות והסקת מסקנות כאלו ואחרות , מאחר וניתן צו להגשת סיכומים בכתב, כך שבית המשפט מתעלם מכל הטענות שהעלו הצדדים לגוף העניין, שלא במסגרת סיכומים בכתב.

9. למהות העניין, כפי שציינתי לעיל, הסכם הפשרה שבין התובע לנתבע 1 כולל הורות הקשורות לנתבעת 2.

10. על כן, ובנסיבות התיק המיוחדות, ולאחר שבחנתי את טענות הצדדים, הייתי מציע להם כי תוגש הודעה מוסכמת ומשותפת, לפיה הנתבע 1 משלם את סכום התביעה מכח פשרה עם התובע, וכי התביעה נגד הנתבעת 2 תידחה, כאשר אין בהסכם הפשרה עם הנתבע 1 ו/או דחיית התביעה נגד הנתבעת 2 בכדי לפגוע בטענות הנתבעים 1+2 בהליכים משפטיים נוספים המתנהלים ביניהם. אשר לשאלת ההוצאות, ומאחר ועניין זה מסור בכל מקרה לשיקול דעתו של בית המשפט, בית המשפט יכריע בשאלת ההוצאות על סמך החומר הקיים בתיק.

11. הצדדים ישקלו בכובד ראש את המוצע בסעיף 10 לעיל, ויגישו את עמדתם עד ליום 10.06.2020.

12. המזכירות תמציא החלטתי לכל הצדדים ותקבע תזכורת מעקב.

ניתנה היום, י"ב סיוון תש"פ, 04 יוני 2020, בהעדר הצדדים.