הדפסה

בית משפט השלום בעכו תא"מ 25118-06-17

בפני
כבוד הרשם הבכיר ראמי נאסר

התובעת:

חברת פרטנר תקשורת בע"מ

נגד

הנתבע:

סלימאן חג'אזי

פסק דין

הצדדים הסמיכוני בדיון שהתקיים לפניי ביום 03.07.2019 ליתן פסק דין בתיק על דרך הפשרה, לאחר שהסברתי לצדדים את המשמעות של ההכרעה בדרך זו, וזאת מכח סמכותי לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] התשמ"ד-1984.

הצדדים הסכימו כי סכום פסק הדין לא יפחות מסך של 5,000 ₪ אך לא יעלה על סך של 15,000 ₪.

בית המשפט נתבקש להכריע על סמך הנתונים שנפרשו בפניו בכתבי הטענות ו בתצהירי הצדדים.

יש לציין כי סעיף 79א. לחוק יוצר הסדר שתחולתו על כל סוגי הסכסוכים בפני הערכאות ועל כל רכיבי ההכרעה בסכסוכים אלה, לרבות קביעת אחריות, אשם תורם, חלוקת אחריות ועוד. צדדים אשר מפקידים הכרעות אלה בידי בית המשפט על מנת שיפסוק על דרך הפשרה, מסכימים למעשה לקיצור משך ההתדיינות ביניהם ולקיום הליך מהיר שתוצאותיו סופיות, בכפוף לאפשרויות הערעור הקבועות בדין.

לאחר ששמעתי את ב"כ הצדדים המלומדים ועיינתי בכתבי הטענות ובמסמכים שהוצגו בפניי לרבות התצהירים של הצדדים, ולאחר ששקלתי טענות הצדדים ובדקתי מעשיהם ומחדליהם על רקע הוראות הדין הרלבנטיות, ובשים לב להסכמת הצדדים הנ"ל, אני מחייב את הנתבע לשלם לתובעת סך של 8,000 ₪ ב- 8 תשלומים חודשיים, שווים ורצופים בסך 1,000 ₪ החל מיום 15.08.2019 ובכל 15 לחודש ש עוקב אחריו.
התשלומים הנ"ל ישולמו באמצעות שוברים ישירות בתיק ההוצל"פ אשר יונפקו בלשכת ההוצאה לפועל או בכל דרך אחרת המוסכמת על ידי שני הצדדים.

אני קובע כי במידה ותשלום כלשהו ל א ישולם במועדו, כאשר איחור עד 7 ימים לא יחשב כהפרה, יעמוד מלוא הסכום הנ"ל לפירעון מלא ומיידי במסגרת תיק ההוצאה לפועל בניכוי הסכומים שישולמו בפועל ובתוספת הפרשי הצמדה וריבית כדין.

ככל שיסולק סכום פסק הדין במלואו, ייסגר תיק ההוצאה לפועל מס' 515868-01-17 על ידי ב"כ התובעת.

בנסיבות העניין, אני פוטר את התובעת מתשלום המחצית השניה של האגרה , וככל ששולמה, אני מורה על החזרה במלואה לידי ב"כ התובעת.

לפני סיום, מצאתי צורך לציין ולשבח את עמלם ומקצועיותם של ב"כ הצדדים אשר בא לידי ביטוי בניסוח כתבי הטענות וניהול התיק, וכן להודות לצדדים ובאי כוחם כי הואילו לחסוך מזמנו של ביהמ"ש בכך שהגיעו להסדר דיוני לפיו תוכרע המחלוקת בין הצדדים על דרך הפשרה.

המזכירות תשלח העתק מפסק הדין לב"כ הצדדים.

ניתן היום, א' תמוז תשע"ט, 04 יולי 2019, בהעדר הצדדים.