הדפסה

בית משפט השלום בעכו ת"א 64984-02-18

בפני
כבוד ה שופטת דנה עופר

תובעים
פלוני

נגד

נתבעים
הראל חברה לביטוח בע"מ

החלטה

לפניי בקשת התובע למתן היתר למשלוח שאלות הבהרה למומחה ביהמ"ש, פרופ' שטהל, בהתאם לנוסח שאלות הבהרה אשר צורף לבקשה.

השאלות נוגעות בעיקרן לממצאים חדשים המעידים, לטענת התובע, על החמרה במצבו מאז שנבדק על ידי פרופ' שטהל. התובע מבקש לשאול את פרופ' שטהל בעיקר, אם לאור הממצאים החדשים, יש מקום לבדיקה מחודשת, וכן אם כעת סבור פרופ' שטהל כי יש מקום למינוי מומחה נוסף, בתחום הנוירולוגי (שאלה שעליה השיב המומחה בשלילה במסגרת שאלות ההבהרה הקודמות).

לתמיכה בטענותיו בדבר החמרת המצב מציג התובע מספר מסמכים: תוצאות בדיקה אלקטרופיזיולוגית שבוצעה ביום 3.2.20; סיכום יועץ אורתופד בקופת חולים מיום 9.3.20; וסיכום ביקור אצל פרופ' סמיח בדארנה, מומחה לנוירולוגיה, מיום 24.5.20.

הנתבעת אינה מתנגדת להעברת תוצאות הבדיקה מיום 3.2.20 אל המומחה, והפניית שאלת הבהרה לעניין הצורך במינוי מומחה בתחום הנוירולוגי כעת, אך מתנגדת להפניית השאלות בנוסח שצורף, אשר כולל "רקע" בדבר החמרה במצבו של התובע מאז שנבדק. לטענת הנתבעת, הרקע הנטען אינו נתמך בתיעוד רפואי, ואילו מכתבו של פרופ' בדארנה הוא בבחינת "חוות דעת", אשר המצאתה למומחה ביהמ"ש בתביעה על פי חוק פלת"ד – אסורה.

על טענות הנתבעת משיב התובע, כי אין מדובר בחוות דעת, אלא מכתב שכולל ממצאים שנמצאו בבדיקת המומחה, ואינו כולל מסקנות או פרשנות.

לאחר ששקלתי את טענות הצדדים, אני רואה לנכון להתיר משלוח שאלות ההבהרה למומחה, בנוסח שצורף, ותוך צירוף המסמכים האמורים לעיל.

כפי שנפסק ברע"א 3007/12 פלונית נ' הראל חברה לביטוח בע"מ (30.5.12), אין להרחיב את משמעות המונח "חוות דעת", האסורה להצגה בפני מומחה ביהמ"ש בת ביעת פלת"ד, אל מעבר למסמכים שמתקיימים בהם סממנים מובהקים של חוות דעת, כגון הערכת שיעור הנכות הצמיתה, הערכת סיכויי החלמה וכדומה.

מעיון במכתבו של פרופ' בדארנה עולה, כי אף שנערך בפורמט השונה מהמקובל בקופות החולים (שכן, נערך על פי פנייה פרטית), הרי שאין מדובר במסמך המהווה חוות דעת. עיקרו של המסמך, מעבר לתיאור הרקע והתלונות, בממצאי הבדיקה שנעשתה על ידי פרופ' בדארנה, כמפורט בסיפא של המכתב.

כפי שנפסק ברע"א 3007/12 הנ"ל: "קו הגבול שבין חוות דעת לבין מסמך רפואי אחר אינו תמיד ברור, אך כיוון שהחשש העיקרי הוא שיהיה במסמך כדי להשפיע על עצמאות שיקול דעתו של המומחה שימונה, יש להגדיר כ"חוות דעת" רק מסמך שאכן יוצר חשש כאמור". אינני סבורה כי יש חשש כל שהוא כי חשיפתו של פרופ' שטהל למכתבו של פרופ' בדארנה עלולה להשפיע על עצמאות שיקול דעתו של פרופ' שטהל, ועל כן – אני מתירה הצגתו .

לאור האמור, אני מתירה לתובע לשלוח שאלות הבהרה למומחה, בנוסח המבוקש, ותוך צירוף המסמכים המצוינים לעיל.

המזכירות תמציא החלטה זו לצדדים.
ניתנה היום, כ"ד תמוז תש"פ, 16 יולי 2020, בהעדר הצדדים.