הדפסה

בית משפט השלום בעכו ת"א 58631-11-19

בפני
כבוד ה שופט עמית רוזינס

התובעת
פלונית
ע"י ב"כ עו"ד אשרף טרביה

נגד

הנתבעת
עירית סח'נין
ע"י ב"כ עו"ד שאדי גנטוס

החלטה
התיק הועבר לשמיעה בפני.
נקבע לקדם משפט ליום 20/4/2020 בשעה 10:00.
כיוון שלא צורפה חוו"ד רפואית לכתב התביעה, היה ובדעת התובעת להגיש חוות דעת רפואית, תעשה כן תוך 45 יום מהיום, שאם לא כן, תיחשב כמי שוויתרה על הגשת חוות דעת רפואית מטעמה. במידה שתוגש חוו"ד שכזו, תהיה רשאית הנתבעת להגיש חוו"ד נגדית, לא יאוחר מ- 60 יום לאחר קבלת חוות הדעת מטעם התובעת, שאם לא כן תיחשב כמי שמוותרת על הגשת חוו"ד מטעמה.
ניתן בזאת צו הדדי לגילוי ועיון במסמכים וכן צו למתן תשובות לשאלונים (ככל שנשלחו שאלונים), תוך 30 יום מהיום. צד אשר טרם שלח שאלון ומעוניין לעשות כן יעשה זאת תוך 15 יום מהיום, והמקבל ישיב על השאלון תוך 30 יום מיום קבלתו.
בעל דין החפץ לאסוף חומר רפואי של התובע ישלח כתב ויתור סודיות רפואית לאלתר ועל התובע להמציא את כתב הויתור חתום בחוזר, בתוך 15 יום מיום קבלתו, ללא תלות ביתר הליכי הביניים.
לכל משך ההליכים בתיק, כל בקשה וכל מסמך שיוגשו לתיק בית המשפט, יומצאו לצדדים האחרים בהמצאה כדין, בד בבד עם הגשתם לבית המשפט. אישורי המצאה של בקשות יוגשו לתיק בית המשפט. בהיעדר אישור המצאה של בקשות ואם לא יוגשו תגובות, הבקשות ימחקו.
הצדדים ינהגו בכל בקשה על פי הוראות תקנה 241 לתקסד"א (ללא צורך בהחלטה מיוחדת).
כל הבקשות יוגשו לא יאוחר מאשר 45 יום לפני המועד שנקבע לקדם משפט.
המזכירות תמציא את ההחלטה לב"כ הצדדים בדואר.
ניתנה היום, ט' טבת תש"פ, 06 ינואר 2020, בהעדר הצדדים.