הדפסה

בית משפט השלום בעכו ת"א 56610-06-19

מספר בקשה:3
בפני
כבוד ה שופטת דנה עופר

המבקש

אמיר עראף

נגד

המשיבה
מדינת ישראל

החלטה

לפניי בקשה לביטול פסק דין שניתן ביום 2.3.20 ואשר הורה על מחיקת התביעה מחמת חוסר מעש.

מדובר בתביעה לפירוק שיתוף במקרקעין, אשר הוגשה בעניין מגרש בשטח של 520 מ"ר, שהתובע והנתבעת הם בעלים במשותף שלו, כאשר חלקו של התובע במגרש הוא 3/5 וחלקה של הנתבעת הוא 2/5 (עסקינן במגרש שנוצר על פי תכנית איחוד וחלוקה, ביחס לחלקות שונות בתחומי המועצה המקומית מעיליא). לטענת התובע, יש לקבוע את פירוק השיתוף בדרך של מכירת חלקה של הנתבעת לתובע, מאחר שהמקרקעין אינם ניתנ ים לחלוקה, ולחלופין משום שחלוקה בעין תגרום הפסד ניכר לשותפים.

בדיון שהתקיים ביום 4.2.20 ביקש ב"כ התובע שהות של שבועיים על מנת לנהל משא ומתן עם הנתבעת . ביהמ"ש נעתר וקבע תזכורת פנימית ליום 1.3.20 תוך ציון, כי אם לא תוגש כל בקשה, תימחק התביעה מחוסר מעש.

בחלוף המועד ובהעדר כל בקשה, נמחקה התביעה מחמת חוסר מעש.

ביום 10.5.20 הוגשה בקשה לביטול פסק הדין, היא הבקשה שלפניי.

לטענת התובע, נודע לו על פסק הדין ביום 3.3.20, כאשר לגופה של הבקשה נאמר כי התובע ובא כוחו לא נפגשו על מנת לגבש את עמדתם בשל היסח דעת, ובהמשך – בשל מצב החרום בשל נגיף הקורונה, ולכן לא הוגשה בקשה בנדון.

מנגד, הנתבעת מתנגדת לביטול פסק הדין. לטענתה, מדובר בזלזול של התובע בביהמ"ש המתבטא במחדל כפול מצדו - התובע לא הגיש בקשה במועד שנקבע לו (לפני כשלושה חודשים), וחלף זמן רב (כחודשיים) מהיום שבו נודע לו על פסק הדין ועד היום שבו הוגשה הבקשה דנן. בבקשה לא הוצג טעם כלשהו למחדליו של התובע, ואף לא צורף תצהיר.

נוסף על כך טוענת הנתבעת, כי גם לגופה של התביעה, סיכויי הצלחתה קלושים. לטענתה, כבר בכתב ההגנה טענה, כי לא נעשתה אליה פניה מוקדמת של התובע בבקשה לעסקת מכר של המקרקעין, וכי אילו נעשתה כזו – הייתה פניית התובע נבחנת על פי הכללים והנהלים התקפים.

הנתבעת מוסיפה וטוענת, כי על פי נסח הרישום, התובע הוא רק אחד מבין מספר בעלים משותפים של החלקות הרלבנטיות, אלא שהתובע הגיש תביעתו לפירוק שיתוף מבלי לצרף אליה את כל הנוגעים בדבר.

לטענת הנתבעת, דרך המלך לפתרון השיתוף במגרש היא בפנייה של התובע אל הנתבעת, ללא קשר עם הליך משפטי תלוי ועומד, בבקשה לביצוע מכר.

5. לאחר ששקלתי את טענות הצדדים, על אף מחדליו של התובע, ולמעשה – לפנים משורת הדין, אני רואה לנכון להיעתר לבקשה ולהורות על ביטול פסק הדין אשר מחק את התביעה מחמת חוסר מעש.

לכאורה נראה כי יש ממש בטענות הנתבעת לגוף התביעה, שכן ממילא במסגרת תביעה לפירוק שיתוף אין ביהמ"ש כופה על שותף לרכוש את חלקו של השותף האחר (גם כאשר המסקנה היא כי אין אפשרות לפירוק השיתוף בעין, או כי הפירוק בעין יגרום הפסד ניכר), ואם ברצון הצדדים לנהל משא ומתן מחוץ לכתלי ביהמ"ש, על פי הכללים והנהלים שלהם מחויבת הנתבעת, הרי שאין צורך בהליך משפטי "פתוח" לשם כך. כך גם ראוי לציין, כי לכתב התביעה צורפו נסחי רישום שאינם עדכניים, ביחס לחלקות 65 ו-69, ואלו מצביעים על קיומם של שותפים רבים למקרקעין, אשר כלל לא צורפו לתביעה זו.

על אף האמור לעיל, הרי שתקלות עלולות לקרות. אינני סבורה כי מחדליו של התובע אכן נובעים מזלזול בביהמ"ש, אלא מחמת תקלה גרידא, ולעניין מועד ההגשה של הבקשה לביטול פסק הדין יש לקחת בחשבון את מצב החרום שחל במהלך החודשים האחרונים, ואת השיבוש שהביא עמו בכל מישורי החיים.

אוסיף על כך, כי מחיקת התביעה הייתה על פי יוזמת ביהמ"ש, לאחר שהתראה בעניין זה ניתנה כבר במסגרת הדיון מיום 4.2.20, ולא על פי בקשת הנתבעת, כך שלנתבעת לא נגרמו הוצאות מיוחדות בשל מחדלי התובע.

דומה, כי התובע יצטרך לתקן את תביעתו, אם יבחר להמשיך בהליך זה. או אז, יידרש ביהמ"ש לשאלת ההוצאות עקב התיקון . אלא שבשלב הנוכחי, אינני סבורה כי ייגרם עוול כל שהוא לנתבעת אם יימשך ההליך מהמקום שבו נפסק, עת מחק ביהמ"ש את התביעה מחמת חוסר מעש.

6. אשר על כן, אני מבטלת את פסק הדין מיום 2.3.20, ובשלב זה, כאמור לעיל, אינני עושה צו להוצאות .

7. אני קובעת את התיק לקדם משפט ליום 20.12.20, בשעה 10:00.

בפרק הזמן העומד לרשות הצדדים עד אז יוכלו לנהל משא ומתן ולבחון אפשרות של מכר הזכויות במקרקעין. ככל שיסבור התובע כי יש מקום לתקן את כתב התביעה, יגיש בקשה לעניין זה, לא יאוחר מיום 15.9.20.

המזכירות תמציא החלטה זו לצדדים.
ניתנה היום, כ"ב תמוז תש"פ, 14 יולי 2020, בהעדר הצדדים.