הדפסה

בית משפט השלום בעכו ת"א 53554-03-20

בפני
כבוד ה שופט עמית רוזינס

התובעים
פלוני
ע"י ב"כ עו"ד חנא בולוס

נגד

הנתבעים

  1. אחמד סנונו
  2. מוחמד סנונו

ע"י ב"כ עו"ד איאל סבית

החלטה
התיק הועבר לשמיעה בפני.
נקבע לקדם משפט ליום 25/1/21 בשעה 9:35.
כיוון שלא צורפה חוו"ד רפואית לכתב התביעה, היה ובדעת התובעים להגיש חוות דעת רפואית, ייעש ו כן תוך 45 יום מהיום, שאם לא כן, ייחשבו כמי שוויתר ו על הגשת חוות דעת רפואית מטעמ ם. במידה שתוגש חוו"ד שכזו, יהיו רשאים הנתבעים להגיש חוו"ד נגדית, לא יאוחר מ- 60 יום לאחר קבלת חוות הדעת מטעם התובעים, שאם לא כן יחשבו כמי שמוותרים על הגשת חוו"ד מטעמם.
ניתן בזאת צו הדדי לגילוי ועיון במסמכים וכן צו למתן תשובות לשאלונים (ככל שנשלחו שאלונים), תוך 30 יום מהיום. צד אשר טרם שלח שאלון ומעוניין לעשות כן יעשה זאת תוך 15 יום מהיום, והמקבל ישיב על השאלון תוך 30 יום מיום קבלתו.
בעל דין החפץ לאסוף חומר רפואי של התובעים ישלח כתב ויתור סודיות רפואית לאלתר ועל התובע ים להמציא את כתב הויתור חתום בחוזר, בתוך 15 יום מיום קבלתו, ללא תלות ביתר הליכי הביניים.
לכל משך ההליכים בתיק, כל בקשה וכל מסמך שיוגשו לתיק בית המשפט, יומצאו לצדדים האחרים בהמצאה כדין, בד בבד עם הגשתם לבית המשפט. אישורי המצאה של בקשות יוגשו לתיק בית המשפט. בהיעדר אישור המצאה של בקשות ואם לא יוגשו תגובות, הבקשות ימחקו.
הצדדים ינהגו בכל בקשה על פי הוראות תקנה 241 לתקסד"א (ללא צורך בהחלטה מיוחדת).
כל הבקשות יוגשו לא יאוחר מאשר 45 יום לפני המועד שנקבע לקדם משפט.
המזכירות תמציא את ההחלטה לב"כ הצדדים בדואר.
ניתנה היום, ט"ז תשרי תשפ"א, 04 אוקטובר 2020, בהעדר הצדדים.