הדפסה

בית משפט השלום בעכו ת"א 53004-09-19

בפני
כבוד ה שופט עמית רוזינס

התובע
פלוני (קטין באמצעות הוריו)
ע"י ב"כ עו"ד שני אדרי

נגד

הנתבעים

  1. חוות גיזמו בע"מ
  2. ביטוח חקלאי- אגודה שיתופית מרכזית בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד מיכל כץ
3. בית ספר עמל
4. משרד החינוך/האגף לחינוך על יסודי
ע"י ב"כ עו"ד אמיר אלמאדי

החלטה
התיק הועבר לשמיעה בפני.
נקבע לקדם משפט ליום 4/11/20 בשעה 9: 30.
כיוון שלא צורפה חוו"ד רפואית לכתב ההגנה, אם יש בדעת הנתבעים להגיש חוו"ד מטעמם, ייעשו כן בתוך 60 יום מהיום, שאם לא כן יחשבו כמי שמוותרים על הגשת חוו"ד מטעמם.
ניתן בזאת צו הדדי לגילוי ועיון במסמכים וכן צו למתן תשובות לשאלונים (ככל שנשלחו שאלונים), תוך 30 יום מהיום. צד אשר טרם שלח שאלון ומעוניין לעשות כן יעשה זאת תוך 15 יום מהיום, והמקבל ישיב על השאלון תוך 30 יום מיום קבלתו.
בעל דין החפץ לאסוף חומר רפואי של התובע ישלח כתב ויתור סודיות רפואית לאלתר ועל התובע להמציא את כתב הויתור חתום בחוזר, בתוך 15 יום מיום קבלתו, ללא תלות ביתר הליכי הביניים.
לכל משך ההליכים בתיק, כל בקשה וכל מסמך שיוגשו לתיק בית המשפט, יומצאו לצדדים האחרים בהמצאה כדין, בד בבד עם הגשתם לבית המשפט. אישורי המצאה של בקשות יוגשו לתיק בית המשפט. בהיעדר אישור המצאה של בקשות ואם לא יוגשו תגובות, הבקשות ימחקו.
הצדדים ינהגו בכל בקשה על פי הוראות תקנה 241 לתקסד"א (ללא צורך בהחלטה מיוחדת).
כל הבקשות יוגשו לא יאוחר מאשר 45 יום לפני המועד שנקבע לקדם משפט.
המזכירות תמציא את ההחלטה לב"כ הצדדים בדואר.
ניתנה היום, כ"א תמוז תש"פ, 13 יולי 2020, בהעדר הצדדים.