הדפסה

בית משפט השלום בעכו ת"א 36711-05-16

בפני
כבוד ה שופטת דנה עופר

תובעים

עו"ד אמל קויקס

נגד

נתבעים

  1. מ.מ. הגליל סחר והשקעות בע"מ
  2. מג'ד זיאן
  3. מאג'ד זיאן
  4. יוסף פארס
  5. מנאר נאסראלדין ח'אלד

החלטה

1. בסיומו של הדיון שנערך ביום 11.9.17 לא ניתן היה לתת החלטה בנוכחות הצדדים, בשל חילופי דברים קשים וקולניים ביניהם. יש להצר על כך ולקוות כי דיונים נוספים בתיק זה לא יתנהלו באופן דומה. אחרת, לא יהיה מנוס מחיובו של צד שלא ינהג כראוי לדיון בבית המשפט בהוצאות מתאימות.

2. ניתן בזה צו לגילוי מסמכים כללי, הדדי, תוך 30 יום.

3. מונחת לפניי בקשתו של התובע לאחד את הדיון בתיק זה עם תיק 42653-04-16.

לטענתו, שיקולי יעילות הדיון מצדיקים איחוד הדיונים בשני התיקים. בנוסף, לטענתו, בעבר הביעו ב"כ הנתבעים הסכמתם לאיחוד התיקים, אך כעת הם מתנגדים לכך, וזאת ממניעים פסולים.

בדיון שהתקיים בפניי ביום 11.9.17 ציין ב"כ הנתבעים, כי אמנם בעבר הייתה הסכמה דיונית לאחד את הדיונים, אך הנתבעים חזרו בהם מהסכמה זו. לטענתם, אין קשר בין התביעות, האחת בסדר דין מהיר והאחרת - בסדר דין רגיל.

4. מבלי להיכנס לשאלה אם הנתבעים רשאים לחזור בהם ההסכמה הדיונית שבעבר, נחה דעתי, כי שיקולי יעילות הדיון מצדיקים איחוד הדיונים בשני התיקים.

עניינה של התביעה שלפניי בשכר טרחת עו"ד אשר, לטענת התובע, חייבת לו הנתבעת מס' 1, לאחר שלטענתו נתן לה ייעוץ משפטי במשך שנים. כן עוסקת התביעה בטענות התובע ללשון הרע אשר פרסמו אודותיו הנתבעים או מי מהם, כאשר עניינה של לשון הרע הנטענת בפרסומים אודות כספים שנטל התובע לכיסו (כאשר התובע, כמובן, מכחיש זאת).

עניינה של התביעה בתיק האחר, תא"מ 42653-04-16, תביעה שהוגשה כחודש ימים לפני התביעה הנוכחית, בטענת התובעת שם (הנתבעת מס' 1 בתיק שלפניי), כי התובע לא העביר לידיה כספים אשר גבה עבורה כאשר ייצג אותה בהליכי הוצאה לפועל.

עולה, אפוא, כי עניינן של שתי התביעות במערכת יחסים אחת, דהיינו בייצוגה של הנתבעת מס' 1 על ידי התובע, ובטענות כספיות שיש לצדדים זה כנגד זה בעקבות ייצוג הנתבעת מס' 1 על ידי התובע. אף שעניינן של כל אחת מהתביעות שונה, הרי שמערכת היחסים העומדת בבסיסן אחת היא.

תקנה 520 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, קובעת:

"עניינים אחדים התלויים ועומדים בבית משפט אחד וכרוכות בהם שאלות דומות של משפט או של עובדה, רשאי בית המשפט או הרשם, לפי שיקול דעתו, להורות על איחודם, בין לפי בקשת אחד מבעלי הדין ובין מיזמת עצמו, ובתנאים שייראו לו".

לאור האמור לעיל, משמצאתי כי שתי התביעות מעוררות שאלות עובדתיות דומות (אף שלא זהות), אני סבורה כי יש לאחד את הדיון בשתי התביעות.

5. על דעתו של כב' השופט רוזינס, אשר תיק 42653-04-16 נדון בפניו, אני מורה כי שני התיקים יאוחדו ויידונו בפני כב' השופט רוזינס.

6. לסיום, תלויה ועומדת בקשה לדחייה על הסף בתיק 36711-05-16. במסגרת הדיון שהתקיים ביום 11.9.17 הבהיר ב"כ הנתבעים כי בקשתו מתייחסת לנתבעים 2 עד 5, ובמיוחד לנתבעים 4-5. ממילא, נראה כי אין עילה לדחייה על הסף ביחס לנתבעת מס' 1, ואילו הטענות ביחס לנתבעים 2-5 אכן מצדיקות מתן תגובה.

טרם ניתנה החלטה המורה לתובע להגיב לבקשה לסילוק על הסף, ולפיכך אני מורה לתובע להגיש תגובתו בעניין זה, תוך 21 יום.

המזכירות תמציא החלטה זו לב"כ הצדדים ותביאה לעיונו של כב' השופט רוזינס.
ניתנה היום, ח' תשרי תשע"ח, 28 ספטמבר 2017, בהעדר הצדדים.