הדפסה

בית משפט השלום בעכו ת"א 30693-01-19

בפני
כבוד ה שופטת דנה עופר

תובעים
פלוני

נגד

נתבעים
נזיה בדארנה

החלטה

1. אני מורה על מינוי מומחה כמפורט להלן:
ד"ר סרוג'י, שד' הנשיא 14, חיפה, טלפון 04-XXXX494.

אם ידועה למומחה או למי מהצדדים סיבה שבעטיה מנוע המומחה מלחוות דעתו בתיק זה, יש להודיע על כך לביהמ"ש, בתוך 7 ימים.

2. המומחה יחוו ה דעתו בכל הנוגע לטענות התובע לעניין טיפול רפואי לקוי שניתן לו במרפאת הנתבע וכן יחווה דעתו בשאלת הצורך בטיפול לתיקון תוצאות הטיפול ועלויות הטיפולים.

3. ב"כ הצדדים יפנו למומחה במישרין וימציאו לו העתק של כל המסמכים הרפואיים הנוגעים בדבר, עם העתק לצד שכנגד, לרבות חוות הדעת מטעמם.

4. התובע יעמוד לבדיקות רפואיות כפי שיורה המומח ה לצורך מתן חוות הדעת. ב"כ התובע יתאם עם המומח ה מועדים לקיום הבדיקות.

5. שכרו של המומחה ישולם על ידי שני הצדדים, בחלקים שווים, מראש. המומחה מתבקש שלא להתחיל במלאכתו בטרם יוסדר תשלום שכר הטרחה.

6. אני מעמידה את שכרו של המומחה על סך 4,600 ₪ בתוספת מע"מ כחוק.

המזכירות תמציא את ההחלטה לצדדים.
ניתנה היום, א' אדר תש"פ, 26 פברואר 2020, בהעדר הצדדים.