הדפסה

בית משפט השלום בעכו ת"א 27849-05-20

בפני
כבוד ה שופט עמית רוזינס

התובעת
פלונית
ע"י ב"כ עו"ד אהוד באר

נגד

הנתבעת
עיריית עכו
ע"י ב"כ עו"ד יוחאי אלרון

החלטה
התיק הועבר לשמיעה בפני.
המודיעה תמציא את ההודעה לצדדי ג' על מצורפיה, ביחד עם החלטה זאת, במסירה אישית, ותגיש לבית המשפט אישור כדין על ביצוע ההמצאה עד ליום 17/11/20. אם עד ליום 23/12/20, לא יוגש כתב הגנה מטעם צדדי ג' ולא יהיה בתיק בית המשפט אישור כדין שההודעה הומצאה להם, תימחק ההודעה מחוסר מעש, ללא התראה נוספת.
כיוון שלא צורפה חוו"ד רפואית לכתב ההגנה, אם יש בדעת הנתבעת להגיש חוו"ד מטעמה, תעשה כן בתוך 60 יום מהיום, שאם לא כן תיחשב כמי שמוותרת על הגשת חוו"ד מטעמה.
ניתן בזאת צו הדדי לגילוי ועיון במסמכים וכן צו למתן תשובות לשאלונים (ככל שנשלחו שאלונים), תוך 30 יום מהיום. צד אשר טרם שלח שאלון ומעוניין לעשות כן יעשה זאת תוך 15 יום מהיום, והמקבל ישיב על השאלון תוך 30 יום מיום קבלתו.
בעל דין החפץ לאסוף חומר רפואי של התובע ישלח כתב ויתור סודיות רפואית לאלתר ועל התובע להמציא את כתב הויתור חתום בחוזר, בתוך 15 יום מיום קבלתו, ללא תלות ביתר הליכי הביניים.
לכל משך ההליכים בתיק, כל בקשה וכל מסמך שיוגשו לתיק בית המשפט, יומצאו לצדדים האחרים בהמצאה כדין, בד בבד עם הגשתם לבית המשפט. אישורי המצאה של בקשות יוגשו לתיק בית המשפט. בהיעדר אישור המצאה של בקשות ואם לא יוגשו תגובות, הבקשות ימחקו.
הצדדים ינהגו בכל בקשה על פי הוראות תקנה 241 לתקסד"א (ללא צורך בהחלטה מיוחדת).
כל הבקשות יוגשו לא יאוחר מאשר 45 יום לפני המועד שנקבע לקדם משפט.
נקבע לקדם משפט ליום 22/2/2021 בשעה 9:35.
המזכירות תמציא את ההחלטה לב"כ הצדדים בדואר.
ניתנה היום, ח' חשוון תשפ"א, 26 אוקטובר 2020, בהעדר הצדדים.