הדפסה

בית משפט השלום בעכו ת"א 1564-06-17

בפני
כבוד ה שופטת דנה עופר

התובעים/הנתבעים שכנגד

1.הילה כהן, ת.ז. XXXXXX288
2.שחר כהן, ת.ז. XXXXXX500

נגד

הנתבע/התובע שכנגד

אבי דגן, ת.ז. XXXXXX923

פסק דין
בתביעה שכנגד

בהחלטה מיום 21.11.19 קבעתי, כי ההחלטה מיום 29.4.19, אשר במסגרתה הוריתי על מחיקת כתב ההגנה מפני התביעה שכנגד, תבוטל, אם יודיעו הנתבעים שכנגד כי מילאו אחר צו גילוי המסמכים, בתצהיר מלא כנדרש, בתוך 21 יום מקבלת אותה החלטה.

עד היום לא הודיעו הנתבעים שכנגד כי פעלו כנדרש, ולמעשה לא הגישו הודעה או בקשה כל שהיא לביהמ"ש בהמשך להחלטה הנ"ל.

לאור האמור, הרי שההחלטה המוחקת את כתב ההגנה שהגישו מפני התביעה שכנגד עומדת בעינה, והתובע שכנגד זכאי לקבל פסק דין על פי התביעה.

עוד יש לציין, כי התובע שכנגד הגיש (עוד ביום 20.6.19) תצהירים מפורטים להוכחת התביעה שכנגד, בצירוף מסמכים רבים.

לאחר עיון בתצהירי התובע שכנגד ושקילת טענותיו , ולאור מחיקת כתב ההגנה שכנגד, אני רואה לנכון לקבל את התביעה שכנגד (באופן חלקי, כמפורט להלן) על יסוד ראיות התביעה שכנגד בלבד, ולחייב את הנתבעים שכנגד לשלם לתובע שכנגד את הסכומים הבאים:
א. בגין יתרת התשלום על פי החוזה בין הצדדים - 27,312 ₪;
ב. בגין תוספות ושינויים על פי החוזה - 14,040 ₪;
ג. איני מוצאת לנכון לפסוק לתובע את הסכום המבוקש עבור טיפול שלא בוצע בפנייה לקבלת היתר (סעיף 122(ג) לכתב התביעה שכנגד), וזאת משום שבפועל עבודה זו לא בוצעה על ידי התובע שכנגד.
ד. בגין פיצויי הסתמכות – סך של 10,000 ₪;
ה. בגין הפרת זכות יוצרים ופגיעה בזכות מוסרית – אין בתצהירו של התובע שכנגד משום הוכחה כי מדובר ביצירה אדריכלית מוגנת על פי חוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007, בשים לב לאופן שבו פורש החוק בפסיקה (ראה, למשל, ת"א (מח' ת"א) 10097-07-13 קידר נ' האוניברסיטה העברית ירושלים (25.10.16) ). על כן איני מוצאת עילה לפסוק לתובע שכנגד פיצוי בגין הפרת זכות יוצרים. מאותו טעם, אין לפסוק פיצוי בגין פגיעה בזכות המוסרית, שכן זכות כזו עומדת לי וצר רק ביחס ליצירה שיש בה זכות יוצרים.
ו. בגין לשון הרע – אינני פוסקת פיצוי. עיינתי במכתב ש. דיטל בע"מ מיום 22.5.17 (נספח ט' לכתב התביעה) ולא מצאתי כי ניתן להסיק ממנו שנעשה פרסום המהווה לשון הרע, כהגדרת מונחים אלו בחוק איסור לשון הרע, התשכ"ה-1965.
ז. בגין עגמת נפש – לאור כל המפורט בתצהיר התובע שכנגד ובתצהיר בת זוגו, אני רואה לנכון לפסוק לתובע סכום של 10,000 ₪.
ח. סך הכל – 61,352 ₪.

אני מחייבת, אפוא, את הנתבעים שכנגד, יחד ולחוד, לשלם לתובע שכנגד סכום של 61,352 ₪. כן ישלמו הנתבעים שכנגד לתובע שכנגד הוצאות משפט בסך 2,000 ₪ ושכ"ט עו"ד בסך 7,500 ₪.

כל הסכומים האמורים לעיל ישולמו בתוך 30 יום, שאם לא כן – יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק, מהיום ועד התשלום בפועל.

המזכירות תמציא את פסק הדין לצדדים.
ניתן היום, א' שבט תש"פ, 27 ינואר 2020, בהעדר הצדדים.