הדפסה

בית משפט השלום בעכו ת"א 14336-04-18

בפני
כבוד ה שופט עמית רוזינס

תובע

ולדיסלב קוגן

נגד

נתבעת
איי אס אס - אשמרת בע"מ

החלטה

בפני תביעה בגין נזקי גוף ונפש שנגרמו לתובע בעקבות האשמתו בגניבה ופרסום הדבר, על ידי מעסיקתו, הנתבעת.

במקביל להליך דנן, מתנהל הליך בין אותם הצדדים, בבית הדין האזורי לעבודה בנצרת – סע"ש 31416-03-17, בגין פגיעה בזכויות התובע בעקבות טענות הנתבעת לביצוע גניבה מצד התובע, ובגין לשון הרע בהתבסס על אותן טענות.

הנתבעת מבקשת לעכב את ההליכים בתובענה שבפני נוכח קיומו של "הליך תלוי ועומד" ואילו התובע מתנגד לכך ומדגיש את השוני בין עילות התביעה כאן בבית הדין לעבודה.
"סמכותו של בית המשפט לעכב בירור תביעה כאשר קיים הליך תלוי ועומד המעורר שאלות דומות הינה שאלה שבשיקול דעת. ההחלטה בעניין עיכוב ההליכים מוכרעת על יסוד שיקולים של יעילות הדיון וחסכון במשאבי בית המשפט ובעלי הדין" [רע"א 346/06 ד"ר חזאן נ' קלאב אין אילת (14.5.06)].
"הרעיון העומד מאחורי הכלל של "ענין תלוי ועומד" הוא כפול - מניעת הכבדה מיותרת על היריב ומניעת הטרדה מיותרת של בית-המשפט... כאמור, השאלה המרכזית בשתי התביעות היא זהה. אין להכביד על בתי-המשפט בדיון מקביל באותה שאלה מהותית, שאם לא כן, שני בתי-משפט יצטרכו לשמוע בנפרד ראיות דומות וטיעונים דומים, ואף עלולים הם באותו ענין להגיע לתוצאות הפוכות". (ע"א 9/75 אל-עוקבי נ' מינהל מקרקעי ישראל, פ"ד כט(2), 483)
 יש לשים לב כי אין הכרח שהעילות תהיינה זהות:
"לעניין זהות העילות, אן זה הכרחי, שתהיה חפיפה מוחלטת בין כל העניינים העשויים להידון בשתי התובענות. העיקר הוא, כאמור, שבשתיהן עומדת לדיון אותה סוגיה מהותית." (שם, 481)
מהאמור עולה כי לעניין עיקרון "העניין תלוי ועומד", אין צורך להראות אלא שהתביעות עוסקות במהותן באותה סוגיה וכך, גם אם אין חפיפה מלאה בין הנושאים העומדים לדיון ובן המתדיינים, הרי שעל מנת למנוע הכבדה מיותרת על היריב ועל בית המשפט, על בית המשפט להפעיל שיקול דעת ולהתלות את ההליך.

ולגופו של עניין, המסכת העובדתית אשר עומדת בבסיס עילות התביעה שבפני זהה, ברובה, למסכת אשר עומדת בבסיס עילות התביעה שבפני בית הדין לעבודה, וכך גם המחלוקות העובדתיות הטעונות הכרעה.

הלכה היא כי כאשר הוגשו הליכים בשתי ערכאות (בבית הדין לעבודה ובבית משפט אזרחי) תינתן עדיפות לסיום הבירור בבית הדין לעבודה [רע"א 2407/14 מורן ירוחם נ' אגנס פרנס פרס בע"מ, (4/10/2015)].

אשר על כן, כדי לחסוך מזמנם של שני הצדדים ושל הערכאות השיפוטיות, למנוע כפל דיונים באותן סוגיות עובדתיות וסיכון של הכרעות עובדתיות סותרות, אני מעכב את ההליכים בתיק זה עד ל מתן פסק דין בבית הדין האזו רי לעבודה .

הצדדים יודיעו עד ליום 30/6/2019, האם נסתיימו ההליכים בבית הדין לעבודה ויעדכנו את בית המשפט באשר להמשך ההליכים בתיק זה.

התיק יובא לעיוני ביום 1/7/2019.

המזכירות תמציא את ההחלטה לב"כ הצדדים.

ניתנה היום, כ"ב אדר א' תשע"ט, 27 פברואר 2019, בהעדר הצדדים.