הדפסה

בית משפט השלום בעכו בצה"מ 9550-11-18

בפני
כבוד ה שופט וויליאם חאמד

המבקש:

ג'אודת יאסין

נגד

המשיבה:
היחידה הארצית לאכיפה דיני התכנון ובניה

החלטה

בקשה לביטול צו ההריסה המנהלי נשוא הבקשה שבפניי, הוגשה תחילה במסגרת תיק 25047-06-16, אשר נמחקה בהחלטה מיום 4.3.18 משלא הוגשו סיכומים מטעם המבקש, בהתאם להחלטה שיפוטית שם.

ערעור הוגש ע"י המבקש וכב' ביהמ"ש המחוזי, בהחלטה מיום 17.3.18 במסגרת עפ"א 32155-03-18 דחה את הערעור, תוך שהוא מציין כי המבקש לא מנוע מהגשת בקשה מחודשת בפני בית משפט קמא, נוכח העובדה כי בקשתו שם נמחקה ולא נדחיתה.

המבקש הגיש את הבקשה שבפניי לביטול צו ההריסה המנהלי. הוגשה תגובה מאת המשיבה לדחות את הבקשה, דיונית ולגופו של עניין.

המבקש הגיש בקשה לחייב את המשיבה להמציא לו מסמכים.

התקיים דיון בפניי ביום 25.11.18, במסגרתו הוריתי כי המבקש יגיש תשובה לתגובת המשיבה. במסגרת הדיון הצהיר ב"כ המבקש כי הוא עומד על הבקשה להמצאת המסמכים.

לאחר שעיינתי בטיעוני הצדדים, בבקשה המחודשת שבפניי, בתגובה ובתשובה, ולאור טיב המסמכים המבוקשים ע"י המבקש, אני דוחה את הבקשה להמצאת המסמכים הנ"ל, שכן, הקריטריונים למתן צו הריסה מנהלי קבועים בחוק ובפסיקה, והנטל להוכיח טענה של אכיפה בררנית מוטל על כתפי הטוען, בעוד שבקשה להורות למשיבה לגלות פירוט תיקים בהם גולו עבודות בניה ללא היתר בתקופה מסוימת, ובהם הוצאו צווי הריסה וכן מדיניות הוצאת צווים במחוזות שונים בארץ, היא בבחינת "מסע דיג" שאינה נסמכת על ראשית ראיה מאת המבקש.

משכך, אני דוחה את הבקשה למתן צו להמצאת המסמכים.

באי כח הצדדים יגישו הודעה, תוך 10 ימים מהיום, בה יודיעו עמדתם באשר לאפשרות כי ביהמ"ש יתן החלטה בבקשה החדשה לביטול צו הריסה מנהלי בהסתמך על הנימוקים בכתב בכתבי הטענות והסיכומים שהוגשו, או שמא מי מהם מבקש לקיים דיון נוסף, על רקע ההחלטה היום לדחות את הבקשה להמצאת מסמכים, ולזמן עדים לעדות בבית משפט.

בית המשפט מתרשם כי הצדדים הציגו את מלוא טענותיהם וראיותיהם במסגרת הבקשות והתגובות בכתב, ולכן ישקלו הצדדים בחיוב אפשרות מתן החלטה לפי אלה, לשם יעילות ההליך.

תזכורת פנימית ליום 12.1.19.

ניתנה היום, כ"ה שבט תשע"ט, 31 ינואר 2019, בהעדר הצדדים.