הדפסה

בית משפט השלום בעכו בב"נ 9433-01-20

בפני
כבוד ה שופטת דנה עופר

מבקשת

מדינת ישראל

נגד

משיב
אסד הינדאווי

החלטה

1. לפניי בקשה למתן ארכה לביצוע צו הריסה מנהלי.

הבקשה הועברה לתגובת המשיב ותגובת המשיב מונחת אף היא לפניי וכן תשובת המבקשת לתגובה.

2. עסקינן בצו הריסה מנהלי שנחתם ביום 18/11/19 ביחס למבנה עשוי מקונסטרוקציית מתכת וחיפושי פחים, על גבי רצפת בטון, בשטח של כ-215 מ"ר, המשמש כנראה לדיר צאן בחלקות 18 ו-19 בגוש 10324, סמוך לשפרעם מדרום לכביש 79.

3. לבקשה להארכת מועד צורף תצהיר קצין חירום במחוז צפון, משטרת ישראל. על פי המפורט בתצהיר, בשל שיקולים מבצעיים וריבוי צווים, לא ניתן לבצע את הצו במסגרת הזמנים שנותרה, בשים לב למשאבים שעומדים לרשות המשטרה לעניין זה. מטעם זה התבקשה הארכת מועד למשך 60 ימים נוספים.

4. בתגובת המשיב הוא טוען, כי שלח למבקשת מכתב ביום 24/12/19 ובו ציין, כי לפני כשנה הרס בעצמו מבנה שהיה קיים במקום מזה 50 שנה, לאחר שהסב את המבנה למגורים וקיבל צו הריסה על המבנה. עוד הוא טוען, כי נציג המבקשת מסר לו אז, שאין למבקשת התנגדות שלאחר הריסת מבנה המגורים תוחזר הרפת למקום, שכן אין התנגדות למבנה חקלאי. כך פעל המשיב, לטענתו, ועל כן יש לבטל את צו ההריסה.

5. המבקשת בתשובתה טוענת, כי טענות המשיב אינן מתקבלות על הדעת , ואין כל היגיון בטענה שניתן למשיב אישור להקמת הרפת לאחר הריסת המבנה הקודם. מכל מקום, למשיב אין רשות לבנות במקום המבנה שנהרס מבנה רפת חדש.

6. לאחר ששקלתי את טענות הצדדים, אני רואה לנכון להיעתר לבקשה ולהורות על הארכת המועד לביצוע צו ההריסה, כך שזה יבוצע בתוך 60 יום מהיום.

יצוין, כי לא הוגשה בקשה לביטול צו ההריסה. טענות המבקש בתגובתו אינן נתמכות בתצהיר, ויותר מכך – אין בהן כדי להעלות נימוק נגד הבקשה להארכת מועד ונימוקיה .

על פי המפורט בבקשה, מדובר בבנייה טרייה, בלתי חוקית, במקרקעין שייעודם שטחים פתוחים, ואשר לא ניתן לגביה היתר בנייה. על פי טענות המבקש עצמו, מדובר בבנייה טרייה שנבנתה במקום מבנה קודם שנהרס, ואין בפניו טענה כי ניתן לו היתר כדין לבניית רפת, למעט טענה כללית שאין לקבלה, בדבר אמירה שנאמרה לו, כאמור לעיל.

לאור הדברים האמורים לעיל, אף לא מצאתי צורך לקבוע דיון במעמד הצדדים.

7. בהתאם לסעיף 222(א) לחוק התכנון והבנייה, יש לבצע צו הריסה מנהלי בתוך 60 יום. פרק זמן זה נקבע בהתאם לתכליתו של צו ההריסה המנהלי, לשמש ככלי אפקטיבי ומהיר למיגור בנייה בלתי חוקית. בהתאם לכך נקבע בפסיקה, כי צו הריסה מנהלי יש לבצע במהירות, ועל כן החלטה להארכת לעניין זה צריכה להתבסס על טעמים מיוחדים (רע"פ 8655/17 מדינת ישראל נ' עמר חאג' יחיא, 14.6.15).

לצד הכלל האמור נקבעה בחוק התכנון והבנייה סמכותו של ביהמ"ש להורות על הארכת מועד לביצועו של צו הריסה מנהלי, למשך תקופה שלא תעלה על שישה חודשים, ו-"מנימוקים שיירשמו" – בהתאם לסעיף 224(ב) לחוק התכנון והבנייה.

טעמים ביטחוניים הוכרו בפסיקה ככאלה אשר מצדיקים הארכת מועד לביצוע צו הריסה מנהלי (ראה רע"פ 3319/15 שקיראת נ' יו"ר הוועדה המקומית לתו"ב ירושלים, 20.7.15; ע"פ(ירושלים) 2604/08 דיוק נ' יו"ר הועדה המקומית לתו"ב ירושלים , ניתן ביום 25.12.2008, בפסקה 17).

8. במקרה הנוכחי, הוברר כי המבקשת נזקקת לסיוע משטרתי לשם ביצועו של צו ההריסה, ואילו למשטרה, מבחינתה, שיקולים מבצעיים שונים, צווים רבים שדורשים הושטת סיוע, ואילוצים שבעטיים לא תמיד ניתן לעמוד בסד הזמנים שנקבע בחוק התכנון והבנייה.

אין בפי המשיב טענות כל שהן בעניין זה.

9. לפיכך, אני נעתרת לבקשה ומורה על הארכת המועד לביצוע צו ההריסה, למשך 60 יום מהיום.

המזכירות תמציא החלטה זו לצדדים.
ניתנה היום, ל' שבט תש"פ, 25 פברואר 2020, בהעדר הצדדים.