הדפסה

בית משפט השלום בנתניה ת"א 7324-07-18

בפני
כבוד ה שופטת בכירה סמדר קולנדר-אברמוביץ

תובעים
פלוני

נגד

נתבעים
שירביט חב' לבטוח בע"מ

החלטה

1. בפני בקשה למינוי מומחה בתחום הא.א.ג.

2. בהחלטתי מיום 12.12.18 מיניתי את ד"ר קורן כמומחה בתחום האורתופדיה תוך הוראה כי מומחה זה יתייחס לצורך במינוי מומחה בתחום הא.א.ג.

3. ד"ר קורן המליץ בחוות דעתו ךמנות מומחה בתחום הא.א.ג לבירור ההפרעה בדיבור.

4. הנתבעת מתנגדת למינוי בטענה כי אין בחומר הרפואי כל תיעוד על הפרעה בדיבור ובכל מקרה התובעת לא צרפה לבקשתה כל תיעוד רפואי שהוא שיכול היה להוות ראשית ראיה והמלצת המומחה אינה בגדר חותמת גומי.

5. לכתב התביעה צורפו מסמכים רפואיים אליהם אף התייחסתי בהחלטתי מיום 12.12.18. אמנם התיעוד הרפואי בתחום הא.א.ג מפרט כי התובעת נבדקה פעמיים על ידי מומחה ששלל כל בעיה שהיא, אך קיים מסמך נוסף מיום 8.5.18 שבצירוף להמלצת ד"ר קורן סבורני שיש בכך די כדי להורות על מינוי מומחה בתחום זה.

6. אשר על כן, הנני מורה על מינויו של ד"ר יונה קרוננברג מרחוב החשמונאים 12 רמת גן, טלפון: 052-XXXX250 כמומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום הא .א.ג. להערכת נכותה של התובעת, ככל שהיא נובעת מפגיעתה בתאונה הנדונה.

המומחה מתבקש להתייחס לטענת הקשר הסיבתי והעבר הרפואי הקודם.

על מינויו של המומחה כאמור לעיל, יחולו תקנות הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים) התשמ"ז – 1986.
המומחה הרפואי מתבקש להפנות כל בקשה או דרישה למתן הוראות לבית המשפט (עם עותק לב"כ הצדדים).

7. בשכר טרחת המומחה תישא בשלב זה הנתבעת.

8. ב"כ התובעת יעביר תוך 15 יום פניה למומחה בצרוף כל המסמכים עם עותק לצד שכנגד וב"כ הנתבעת יעביר פניה בצרוף המסמכים בתוך 45 יום עם עותק לצד שכנגד.
התובעת תיבדק בתוך 60 יום, מיום המצאת החלטה זו, חוות הדעת תומצא לתיק בית המשפט ולצדדים בתוך 30 יום לאחר הבדיקה.

9. למען הסר ספק, בהתאם לתקנה 8א לתקנות הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים) התשמ"ז – 1986, ניתן להעביר למומחה הרפואי רק מסמכים בדבר הטיפול הרפו אי שקיבלה התובעת ובדבר הבדיקות שנבדקה לצורך אותו טיפול רפואי ובלבד שלא תוגש למומחה חוות דעת רפואית.
לפיכך יועבר לעיונו של המומחה מלוא התיק הרפואי של התובעת בכל המוסדות הרפואיים המטפלים.

10. הדיון הקבוע ליום 6.10.19 יידחה ליום 13.1.20 שעה 10.00.
לאחר קבלת חוות הדעת יגישו הצדדים תחשיבי נזק בצירוף כל הנספחים.
התובעת תגיש תחשיב 14 יום טרם הדיון והנתבעת עד 7 ימים טרם הדיון.

11. המזכירות תעביר עותק ההחלטה למומחה הרפואי.

ניתנה היום, כ' אב תשע"ט, 21 אוגוסט 2019, בהעדר הצדדים.