הדפסה

בית משפט השלום בנתניה ת"א 18195-08-15

בפני
כבוד ה שופט אלי ברנד

מבקשת

מרים בן דוד

נגד

משיבה
נציגות הבית המשותף ברחוב שלמה המלך 4 נתניה

ב"כ המבקשת: עו"ד טובה אייזנשטיין
ב"כ המשיבה: עו"ד לילך אקרמן

החלטה

לפני בקשת המבקשת להורות למשיבה להמציא לה דו"חות על פעילותה אותם אין היא מפרסמת הקרב הדיירים אחת לשישה חודשים כדין.
המשיבה כופרת בטענה זו במישור העובדתי אך לגוף הבקשה טוענת כי מדובר בענין המסור לסמכותו הייחודית של המפקח על המקרקעין על פי סעיף 72(א) לחוק המקרקעין וכי, בכל מקרה, אין הבקשה רלוונטית להליך זה, אינה תורמת לקידומו ועל כן לא ניתן להעלותה בגדרו.
יוזכר כי התובענות שבפני הן תובענה שהגישה חברה שביצעה שיפוץ ברכוש המשותף בבנין נגד המשיבה ודיירים שונים בבנין בגין תשלום עבור עבודות שביצעה ברכוש המשותף ותמורתן טרם שולמה לה במלואה למרות פניות חוזרות, ותביעה כספית שכנגד שהגישה המבקשת נגד אותה חברה וככל הנראה גם נגד חברה נוספת אשר המשיבה כלל אינה צד אליה.
המקור בדין לחובת נציגות בית משותף לערוך דו"חות חצי שנתיים הוא סעיף 16(ב) לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין וזכות בעל דירה לבקש לעיין בדו"ח כאמור מקורה בסעיף 16(ב) לאותו תקנון.
סעיף 72(א) לחוק המקרקעין קובע (ההדגשה שלי – א.ב.) –
"סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר זכויותיהם או חובותיהם לפי התקנון ... יכריע בו המפקח. "
סעיף 73 לחוק המקרקעין קובע כי –
"ואלה זכאים להביא סכסוך להכרעתו של המפקח:
(1) כל בעל דירה או צד אחר לסכסוך כמוגדר בסעיף 72;
(2) נציגות הבית המשותף."
הנה כי כן, מחלוקות וסכסוכים הנוגעים לתקנון מצויים בסמכותו הייחודית של המפקח על המקרקעין על פי הוראת סעיף זה, ומשכך יש להפנות את הבקשה אל הערכאה המוסמכת.
יתרה מכך, הצדק עם המשיבה בכך שבהנתן העובדה שהתביעות ההדדיות אינן נוגעות לביקורת על פעילותה הכספית של המשיבה אלא לסכסוך בין המשיבה ודיירי הבנין לבין חברה אשר ביצעה שיפוץ ברכוש המשותף מחד ומאידך בתביעה שכנגד כלל אין המשיבה צד, מדובר בבקשה שאינה רלוונטית אף לא לאחד מן ההליכים הללו.
העובדה שבין צדדים מתנהל הליך אינה הופכת את ההליך לזירה פתוחה בה יש לצד אפשרות להעלות באופן אגבי כל נושא וענין השנוי במחלוקת בין הצדדים ואשר לא הועלה בכתבי הטענות הפותחים את ההליך והגודרים את גדר המחלוקות המתבררות במסגרתו.
כך למשל מורות תקנות סדר הדין האזרחי כי סעד זמני מיועד – " להבטחת קיומו התקין של ההליך או ביצועו היעיל של פסק הדין" (תקנה 1), הליכים מקדמיים ממוקדים לעניינים "הנוגעים לענין הנדון" (תקנה 112), כך אסורה העלאת טענות המהוות הרחבת חזית וכך אין כל הצדקה כי במסווה של בקשת ביניים בהליך מתנהל יפתח צד להליך חזית חדשה בנושא שלא הובררה זיקתו להליך המתנהל.
לא בבקשה, לא בתגובה ולא בסיכומים שהגישה המבקשת מצאתי הבהרה כיצד הסעד המבוקש רלוונטי להליכים שלפני.
לאור האמור לעיל, בהעדר סמכות עניינית ובהעדר רלוונטיות להליך זה הבקשה נדחית.

ניתנה היום, ל' תשרי תשע"ט, 09 אוקטובר 2018, בהעדר הצדדים.