הדפסה

בית משפט השלום בנצרת תא"ק 48046-02-16

בפני
כב' הרשם הבכיר ריאד קודסי
תובעת
שי - חברה לשירותי סיעוד בע"מ

נגד

נתבע

דוד הלפר

החלטה

1. לפניי בקשה לרשות להתגונן כנגד התביעה שהוגשה בסדר דין מקוצר.

2. המבקש הינו בנה של גב' שושנה הלפר מטופלת סיעודית שזכאותה לטיפול סיעודי הוכרה ע"י המל"ל.

3. המשיבה הינה חברה למתן שירותים סיעודיים אשר התקשרה עם המבקש, שהזמין שירותי סעד מטעמה לאמו, ואף נחתם הסכם.

4. יש לציין שמל"ל אישר לאם המבקש שיעור של 91% של זכאות המתבטאת במימון 9.75 שעות סיעוד לשבוע.

5. לטענת המשיבה ,היא סיפקה לאם המבקש שעות מעבר למאושר ע"י מל"ל אשר שילם את סכום הזכאות וכי על המבקש לשלם לה עבור השעות הנוספות שהינן סכום התביעה.

6. התקיים דיון בפניי ביום 28.11.16 בו נחקר המבקש על תצהירו ולהלן חלק מדבריו שהם רלבנטיים לענייננו.
המבקש הודה כי אמו חתמה על יומנים בסוף כל יום לאחר קבלת השירות מטעם המשיבה, יומנים אשר הוצגו לאמו על ידי המטפלת עצמה.
העתק חלק מהיומנים הוצג למבקש במהלך חקירתו על התצהיר והמשיבה הצביעה על יום 21.3 בו מצוין שאם המבקש זכתה ל – 3 ורבע שעות.
המבקש אישר את הדבר.
ראה מש/1.
ראה עמ' 1 לפרוטוקול שורות 17-20.
המבקש שב והכחיש כי אמו קיבלה שעות מעבר למה שאושר ע"י מל"ל.
ראה עמ' 2 לפרוטוקול שורות 5-6.
המבקש הכחיש כי קיבל העתק מהחשבוניות, ולכן טען כי לא ידע מקודם על קיום חוב עבור שעות נוספות מחוץ לשעות הזכאות.
הצדדים סיכמו את טענותיהם בפניי.

דיון והכרעה
7. אכן הלכה ידועה היא כי בתביעה בסדר דין מקוצר יש לתת לנתבע רשות להתגונן, כל אימת שיש בתצהירו כדי להצביע על הגנה לכאורה.
ראה: ע"א 248/89 החברה למוזיקה נ' וורנר, פ"ד מו(1),272, 273.
ע"א 594/89 זהבי נ' מגרית בע"מ, פ"ד מב(1), 722, 723.
רע"א 39/86 גליק נ' גליק, פ"ד מ(1), 51.
רע"א 468/89 דביר נ' בנק מזרחי מאוחד, פ"ד מה(1), 66.
ומכאן, בית המשפט שואל את עצמו שבהנחה והגנת הנתבע אמת היא, האם יכולה היא לזכות אותו במשפט ואם התשובה כן נותנים לנתבע רשות להתגונן.
בשלב הרשות להתגונן, המבקש אינו חייב לשכנע את בית המשפט בנכונות טענותיו העובדתיות שבתצהיר.
ראה - ע"א 07/ מזל נחום נ' אהרונסון, דינים עליון פ"ז, 544.
כן אין הנתבע נדרש להוכיח את נכונות טענותיו העובדתיות.
ראה – ע"א בק נ' בנק איגוד לישראל בע"מ פ"ד מג (2), 195.
וכן – ע"א 3656/85 המגן נ' הבנק הבינלאומי הראשון, פ"ד מא (3), 319.

במקרה שלפנינו המבקש לא קיבל חשבוניות לטענתו, ובמהלך הדיון לא הוצגו חשבוניות חתומות ע"י המשיבה ויתרת החוב הינה עפ"י כרטיסי המשיבה בלבד, והמבקש חזר וטען כי המשיבה קיבלה את כל המגיע לה מביטוח לאומי.
לכאורה זו הגנה לכאורה המזכה במתן רשות להתגונן אלא מה? המבקש הודה כי אמו חתומה על יומנים שהוצגו לה ע"י המטפלת בדבר שעות נוספות.
עניינים אלה טעונים בירור עובדתי.
אשר על כן מצאתי כי בפי המבקש הגנה לכאורה ,אך נוכח הודאתו בקיום יומנים הופכת הגנתו לדחוקה ומכאן אני מתנה את מתן הרשות להתגונן בהפקדת עירבון ע"י המבקש.
אשר על כן למבקש תינתן רשות להתגונן לאחר שהוא יפקיד בתיק זה עירבון ע"ס 2,000 ₪ בתוך 30 יום ממועד קבלתו העתק החלטה זו.
היה והסכום לא יופקד תידחה מאליה הבקשה לרשות להתגונן והתובע יהיה זכאי לקבל פסק דין על יסוד התביעה.
הצדדים יתאימו את כתבי טענותיה להליך של סדר דין מהיר בתוך 30 יום ממועד הפקדת העירבון ויגישו תצהירי אימות וגילוי מסמכים.

המזכירות תמציא העתק החלטה זו לצדדים.

ניתנה היום, ד' כסלו תשע"ז, 04 דצמבר 2016, בהעדר הצדדים.