הדפסה

בית משפט השלום בנצרת תא"ק 35441-03-18

בפני כב' השופט יוסף סוהיל – סגן נשיא

מבקשת

רחמני . ד. עבודות עפר בע"מ

נגד

משיב

עאמר חלאק

החלטה

1. ענייננו בבקשה על פי סעיף 6 לפקודת ביזיון בית המשפט (להלן: "הפקודה").

2. המבקשת היא הנתבעת והמשיב הוא התובע בתיק העיקרי בו ניתן בתאריך 14/09/2018 פסק דין המאשר הסכם הפשרה אליו הגיעו הצדדים.

3. בין היתר הוסכם בין הצדדים, כאמור בסעיף 2 להסכם הפשרה, שהמבקשת תשלם למשיב "סך של 26,000 ₪ (עשרים ושישה אלף ₪) בצירוף מע"מ (להלן: "סכום הפשרה"), כנגד חשבונית כדין.".

4. נטען בבקשה, כי אף שהמבקשת שילמה את הסכום הפסוק כאמור לעיל, המשיב מסרב להנפיק חשבונית כמוסכם. גם פניות המבקשת למשיב לקיים אחר חלקו בפסק הדין לא נענו.

5. בדיון שהתקיים בפניי טען בא כוח המשיב כי תביעתו הכספית של המשיב הוגשה מלכתחילה על סכומים גבוהים משמעותית מסכום הפשרה, וזאת בגין חשבוניות שכבר הונפקו על ידי המשיב למבקשת. משכך, טוען המשיב, אין הוא חייב עוד להנפיק חשבונית כנגד תשלום סכום הפשרה.

6. בתשובה לטענה זו טען ב"כ המבקשת, כי הצדדים הגיעו להסכם פשרה לאחר דין ודברים, לאחר שנושא החשבוניות עלה במסגרת המשא ומתן, ולאחר שהמשיב קיבל אישור המבקשת שלא נעשה על ידה שימוש מול רשויות המס בחלק מהחשבוניות שהונפקו לה על ידי המשיב. משבסופו של יום הגיעו הצדדים להסכם הפשרה לפי הנוסח הברור וחד-משמעי, טוען ב"כ המבקשת, אין עוד מקום להרהר אחר כוונות הצדדים ויש לקיים אחר פסק הדין ככתבו וכלשונו.

דיון והכרעה

7. אכן עולה מהסכם הפשרה, כי חובה היה על המשיב להנפיק חשבונית כדין כנגד ביצוע התשלום. משאין חולק כי המבקשת שילמה למשיב את מלוא הסכום על פי הסכם הפשרה שניתן לו תוקף של פסק דין, ומשלשון הפשרה ברורה וחד-משמעית היא, אין זה המקום להיכנס לנבכי המשא ומתן שהיה בין הצדדים ואשר הוביל אותם לנוסח הפשרה אליה הגיעו כאמור.

8. חזקה היא שהצדדים העלו את טענותיהם אחד כלפי רעהו במהלך המשא ומתן לקראת הפשרה שגובשה, וחזקה היא שהם התכוונו לכך שכנגד ביצוע התשלום המוסכם תונפק חשבונית על ידי המשיב.

9. גם אם נניח כי טעות נפלה בניסוח הסכם הפשרה כפי שמשתמע אולי מטיעוני המשיב, אין זו הדרך לברר טעות זו. הדרך הייתה פתוחה בפני המשיב להגיש תביעה לביטול פסק הדין מחמת הטעות לה הוא טוען.

10. לאור האמור לעיל, אני מקבל את הבקשה ומורה למשיב לקיים את חלקו בפסק הדין כאמור בסעיף 2 להסכם הפשרה, דהיינו להנפיק חשבונית כנגד התשלום שבוצע לו על ידי המבקשת.

11. החשבונית תונפק תוך 7 ימים מיום המצאת ההחלטה ותימסר במסירה אישית לידי בא כוח המבקשת, שאם לא כן יישא המשיב בקנס בסך של 2,000 ₪ בגין כל שבוע נוסף או חלק ממנו בעיכוב בהנפקת החשבונית.

12. המשיב יישא בהוצאות המבקשת בגין הליך זה בסך של 2,500 ₪ כולל מע"מ ואשר ישולמו תוך 30 ימים מיום המצאת ההחלטה.

המזכירות תמציא לצדדים.

ניתנה היום, כ"ו שבט תשע"ט, 01 פברואר 2019, בהעדר הצדדים.