הדפסה

בית משפט השלום בנצרת תא"ק 30784-10-16

בפני
כב' הרשם הבכיר ריאד קודסי

תובעת

בנק דיסקונט לישראל בעמ

נגד

נתבעים

  1. נתן יוסיפוב
  2. סיון יוסיפוב
  3. בר יוסיפוב
  4. שירז יוסיפוב
  5. נדז'דה יעקובוב
  6. אלירן יוסיפוב
  7. אמל חבייס

החלטה

בפניי בקשה לביטול פסק הדין שניתן כנגד המבקשות ביום 25.02.18 בהעדר הגשת בקשה לרשות להתגונן.

טענות הצדדים בקליפת אגוז:
המבקשות טוענות כי יש להן סיכויי הצלחה כנגד התביעה כאשר יש מקום לסלוח להן על מחדל באי הגשת בקשה לרשות להתגונן ככל שהיה מחדל שכן התשובה לשאלה בדבר סיכויי הצלחה הינה חשובה יותר. התביעה הוגשה כנגד המבקשים כחלק מיורשי המנוח יוספוב נתן ז"ל, בגין יתרת הלוואה שנטל המנוח ולא החזיר. המבקשות טוענות כי פסק הדין חייב להיות מופנה נגד עיזבון המנוח ולא נגד המבקשות מכיוון שטרם ניתן צו ירושה בעניין המנוח.
בנוסף, טוענות המבקשות כי אין מקום לתבוע את המבקשת 1 בהיותה קטינה אלא באמצעות אמה, אפוטרופסתה הטבעית.

המשיב טען בתגובתו כי זוהי הבקשה השנייה לביטול פסק דין שניתן כדין כנגד המבקשות.
בפעם הקודמת פסק הדין בוטל וניתנה הזדמנות למבקשות להגשת בקשה לרשות להתגונן אך הן לא הגישו בקשה, צו, ולכן ניתן פסק דין נגדן.
לטענת המשיב ,אין מקום לביטול מחובת הצדק מאחר ואין כאן פגם בהמצאה, מה עוד ומדובר בהחלטת בית משפט שבה נתקבלה בקשה ראשונה לביטול פסק דין וקציבת מועד להגשת בקשה לרשות להתגונן.
אשר לסיכויי ההגנה טוען המשיב, כי גם אם יבוטל פסק הדין הרי לא תצמח תועלת מכך למבקשות שכן הן נתבעו רק בתור יורשות כאשר הנתבע העיקרי הוא עזבון המנוח.

התקיים דיון בפני בו השמיעו הצדדים את טענותיהם וכל צד חזר על עמדתו.

המסגרת הנורמטיבית :
הבקשה לביטול פסק דין שני מסלולים לה, הראשון, חובת ביטול פסק דין מחובת הצדק, אם נפל פגם בהליך שהביא למתן פסק דין ואף משמש עילה לביטולו- ( להלן " ביטול מחובת הצדק " ).
מסלול שני, הוא כאשר לא נפל פגם בהליך, בית משפט יהיה רשאי לבטל את פסק הדין מתוקף שיקול הדעת הרחב אשר תקנה 201 מקנה לו.
עולה כי על בית המשפט לבחון שתי שאלות :
האחת, הסיבה לאי הגשת כתב הגנה במועד והשנייה, סיכויי הצלחה בתיק אם יבוטל פסק הדין.
התשובה לשאלה השנייה היא חשובה יותר. ראה ספרו של כב' השופט גורן: סוגיות בסדר דין אזרחי מהדורה שביעית בעמ' 282-283 ופסקי הדין המוזכרים שם.

מן הכלל אל הפרט
לאחר שעיינתי בטענות הצדדים לא שוכנעתי כי יש מקום לביטול מחובת הצדק כי אין פגם במסירה ואין ספק שהיה כאן מחדל אך לא ראיתי בו מחדל המגיע כדי בזיון בית המשפט, שכן בסופו של יום מדובר בקטינה ואמה אפוטרופסתה שפנו לעו"ד כדי שיגיש להן בקשות.
אשר לסיכויי ההגנה הרי עניין הוספת " באמצעות אפוטרופסתה הטבעית" תחת שם המבקשת 1 הינו עניין טכני ובית המשפט רשאי בכל עת לעשות את התיקון ואין זה מהווה טענת הגנה, מה שכן יכול להוות טענת הגנה היא העובדה שטרם ניתן צו ירושה בעניין המנוח אביה של מבקשת 1 ובעלה של מבקשת 2 והעניין עדיין תלוי ועומד בפני רשם הירושה או בית המשפט, לפי העניין.
מאחר והגעתי למסקנה שיש סיכויי הגנה הרי יש לתת למבקשות את יומן בבית המשפט.
על כן, אני מבטל את פסק הדין שניתן בהעדר בתנאי שהמבקשות תשלמנה למשיב הוצאות הליך זה סך של 1,200 ₪.
המבקשות תגשנה בקשה לרשות להתגונן בתוך 30 יום ממועד קבלתן העתק החלטה זו.

המזכירות תמציא העתק החלטה זו לצדדים.

ניתנה היום, כ"ח חשוון תשע"ט, 06 נובמבר 2018, בהעדר הצדדים.