הדפסה

בית משפט השלום בנצרת תא"ק 11762-01-20

מספר בקשה:2
בפני כב' השופטת נבילה דלה מוסא, סגנית נשיא

התובע

בנק דיסקונט לישראל בע"מ
באמצעות בא כוחו, עו"ד עמנואל סולומונוב

נגד

הנתבע
ג'מאל עכאוי

פסק דין

הואיל והנתבע לא הגיש בקשת רשות להגן למרות שכתב התביעה וההזמנה לדין הומצאו לידיו כדין , ועל סמך האמור בכתב התביעה, הנני מקבלת את התביעה ומ חייבת את הנתבע כדלקמן:

1. לשלם לתובע סך של 235,115 ₪ בצ ירוף ריבית מירבית מיום הגשת התביעה (6.1.2020), בשיעור הנהוג ושיהיה נהוג מעת לעת אצל הבנק, שתחושב ותצטבר אל הקרן כל שלושה חודשים, או לפי בחירת הבנק במשך כל תקופה פחותה משלושה חודשים שבגינה תותר על פי דין צבירת ריבית לקרן, ותישא ריבית אף היא בשיעור האמור, ועד לתשלום בפועל.

2. לשלם לתובע סך של 18,547 ₪ כשכ"ט עו"ד, כאשר סכום זה צמוד למדד המחירים לצרכן ונושא הפרשי הצמדה וריבית על פי הדין ממועד פסק-הדין ועד לתשלום המלא בפועל.

3. לשלם לתובע את סכום הוצאות המשפט בסך של 2,943 ₪ כאשר סכום הוצאות המשפט צמוד למדד המחירים לצרכן ונושא הפרשי הצמדה וריבית על פי הדין, ממועד הוצאתן, ביום 6/1/2020, ועד לתשלום בפועל.

ניתן היום, י"ח שבט תש"פ, 13 פברואר 2020, בהעדר הצדדים.