הדפסה

בית משפט השלום בנצרת תא"מ 50686-07-18

בפני
כב' הרשם הבכיר ריאד קודסי

תובעת

קש חתמים בינלאומיים סוכנות לביטוח כללי (2010) בע"מ

נגד

נתבעים

1.טספאי טסמה
2.אברהם טסמה

פסק דין

1. לפני תביעה כספית ע"ס 13,679 ₪ שהגישה התובעת כתביעת שיבוב כנגד הנתבעים.
לטענת התובעת, היא ביטחה משאית שנפגעה ע"י רכב של הנתבעים בתאונת דרכים מיום
24.10.17, ובע קבות התאונה היא פיצתה את המבוטחת שלה ועתה היא תובעת שיבוב.

2. התובעת מתארת בכתב התביעה את התרחשות התאונה כדלקמן:
" ביום 24.10.17.. לפתע הגיחה הפוגעת בחוסר זהירות תוך עקיפה משמאל, פגעה בחלקו הקדמי שמאלי של הרכב והסבה לו נזקים. התובעת צירפה לכתב התביעה בין היתר העתק פוליסה, העתק מחוות דעת השמאי, טופס הודעה ותמונות נזק.

3. הנתבעים הגישו כתב הגנה ותביעה שכנגד ע"ס 12,850 ₪.
הנתבעים תיארו את התרחשות התאונה בכתב ההגנה והתביעה שכנגד כדלקמן:
" רכב התובעת עמד בנתיב שמאלי, אשר מאפשר פניה שמאלה, רכב הנתבעים הינו רכב מסוג משאית ונהג המשאית מהנתיב ליד פנה לפתע שמאלה.. ופגע בה מצד שמאל של החזית שלו.. ". הנתבעים צירפו בין היתר חוות דעת שמאי, תמונות וחשבוניות תיקון.

4. התקיימו בפני ביום 09.09.19 וביום 20.02.20 דיונים שבמהלכם העידו נהגי שני הצדדים והתרשמתי מעדויותיהם, באופן בלתי אמצעי.

עדות נהג התובעת
העד תיאר את התרחשות התאונה בעצמו בפני כדלקמן:
" הייתי בעליה עם המשאית, זה בשכונת גבעת המורה בעפולה, הייתי עמוס ונסעתי לאט. תוך כדי עליה ראיתי את הרכב מתקרב מהנתיב השמאלי, המשכתי לנסוע עד שהרגשתי את המכה בצד שמאל של הרכב. היא שפשפה את הרכב ועפה עד לצומת". לגבי טענת הנהגת השנייה שהוא חתך לפניה כדי לפנות שמאלה הוא ענה : " הייתי בדרך ללקוח שהוא בסוף הרחוב ימינה ". העד נשאל כי רואים שההתנגשות לא הייתה בנתיב ימני וזו תשובתו: " הגיעה ניידת אחרי זה. אני הייתי בנתיב ימני ".
העד נשאל אם הוא החנה את המשאית כפי שרואים בתמונה 1 של נ/1 והוא השיב שכן והוסיף: " התמונה היא אחרי זה, רציתי להזיז את המשאית בגלל התנועה. השוטר הגיע לפני ". העד נשאל מדוע הוא החנה את המשאית אלכסונית וזו תשובתו " יש ציר להיכנס שמאלה שלא יפריע לתנועה ". ראה דברי העד בעמ' 4 לפרוטוקול מיום 20.02.20.

נהגת הנתבעים/התובעים שכנגד העידה בפני ותיארה את התרחשות התאונה כדלקמן:
" אני עליתי לכיוון העבודה מגבעת המורה, שני נתיבים. אני הייתי בנתיב הימני, הוא חתך אותי ונכנס בצומת ופגע ברכב שלי לאורך צד ימין. ירדנו , בדקנו, הגיעה משטרה.. והוא אמר לי אנחנו נסתדר ". לטענתה, הוא כנראה רצה לפרוק סחורה בצד שמאל.

5. דיון והכרעה
מאחר ועסקינן בהליך של סדר דין מהיר אז פסק הדין ינומק בתמצית.
לאחר שעיינתי בכתבי הטענות, במסמכים שצורפו להם, בתמונות הנזק של שני הרכבים ושל מקום התאונה ובמיוחד נ/1 ובדברי העדים אני קובע את הממצאים העובדתיים כדלקמן:
המשאית נוסעת בנתיב ימני. הרכב הפרטי נוסע בנתיב שמאלי. משום מה המשאית חתכה שמאלה ע"מ לפנות שמאלה ובכך היא פגעה ברכב הפרטי של הנתבעים והסבה לו נזקים לאורכו.
גרסת הנתבעים עשתה עלי רושם טוב ומצאתי כי היא מתיישבת עם תמונות הנזק והראיה ה משאית מופיעה בתמונה מס' 1 באופן אלכסוני, כנראה בניסיון לפנות שמאלה וההתנגשות התרחשה בנתיב שמאלי ולא בנתיב הימני. לעומת עדותה, עדות נהג התובעת הייתה חמקנית. הוא ניסה לטעון כי מצב המשאית כפי שמופיע בתמונה הוא כתוצאה מהזזת המשאית לבקשת המשטרה. הסבר נהג התובעת לאופן האלכסוני שבו הייתה המשאית לא שכנע אותי והוא מעיד רק על דבר אחד, על פנייתו לנתיב שמאלי ע"מ להיכנס שמאלה. לא מקובלת עלי גרסתו שהוא החנה את המשאית אלכסונית לבקשת המשטרה ואני מניח שהמשטרה הייתה מכוונת אותו להתרחק מאזור התאונה, לפתוח את הכביש ולהחנות בצד.
משהעדפתי את גרסת הנתבעים/התובעים שכנגד על גרסת התובעת, אני דוחה את התביעה ומקבל את התביעה שכנגד חלקית ,אשר לנזקים התובעים שכנגד צירפו חוות דעת שמאי וחשבונית מס אך לא צורפה קבלה. בנסיבות אני מעמיד את הנזקים על דרך האומדנה ע"ס של 10,000 ₪. אשר על כן אני דוחה את התביעה ומחייב את הנתבעים שכנגד לשלם באמצעות הנתבעת שכנגד קש חתמים בינלאומיים לתובעים סך של 10,000 ₪, החזר אגרה סך של 379 ₪ ושכ"ט עו"ד סך של 1,800 ₪ ובסך הכול 12,179 ₪.
הסכום ישולם בתוך 30 יום מהיום, שאם לא כן יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהים ועד יום תשלומו המלא בפועל.

המזכירות תמציא העתק פסק דין זה לצדדים.

ניתן היום, כ"ט שבט תש"פ, 24 פברואר 2020, בהעדר הצדדים.