הדפסה

בית משפט השלום בנצרת תא"מ 12998-01-20

בפני
כב' הרשם הבכיר ריאד קודסי

תובעים

רשות השידור/ המשרד הראשי

נגד

נתבעים

עבד אלסלאם גיג'יני

פסק דין

תחילתו של הליך זה בתביעה על סכום קצוב שהוגשה על ידי התובעת ללשכת ההוצל"פ בחיפה, בה תבעה מהנתבע תשלום עבור אגרת טלוויזיה לשנים 2001-2007, בהתאם לסעיף 28א(א) לחוק רשות השידור, התשכ"ה – 1965 . חוב הנתבע עמד על סך 4,995 ₪.

הנתבע הגיש התנגדות לביצוע התביעה, וכן בקשה להארכת המועד להגשת ההתנגדות. בתצהיר התמיכה טען כי לא קיבל את האזהרה, וכי נודע לו על פתיחת התיק כנגדו רק לאחר עיון ברשימת תיק ההוצל"פ הפתוחים כנגדו. לטענתו, בזמנים הרלוונטיים לתביעה, הוא לא החזק במקלט טלוויזיה.

בדיון ההתנגדות שהתקיים לפניי ביום 21.6.2020 ניתנה לנתבע, בהסכמת הצדדים, הרשות להתגונן.

לכתב התביעה ולתצהיר מטעמה, צירפה התובעת מסמכים המצויים ברשותה, ובהם:

דו"ח נתוני מקלט, לפיו בהתאם לביקור בורק בשטח מחזיק הנתבע במקלט מיום 1.1.1999, ובהתאם לדו"ח סוחרים ביום 28.8.2001 רכש הנתבע מקלט מדגם ספקטרה וביום 7.7.2008 רכש הנתבע מקלט מסוג גולדסטאר. מספר סידורי של הדגמים צוין בדו"ח.

דו"ח טיפול ברשימות מסוחרים המתייחס למקלט מסוג גולדסטאר ולפיו נרכש מחנות אלקטרו קובי.

דו"ח הודעות מצב פעולות שטח לאזרח, המרכז את פירוט החובות לנתבע והפעולות שבוצעו לגביית החוב.

דו"ח מצב חשבון של אזרח, המפרט את תקופת החוב וסכום החוב בתוספת קנס פיגורים.
במסגרת תצהירו מסר מר מזוגי כי מסמכי הרשות מהווים ראייה מוסדית, וכי רק עובדי הרשות בלבד מוסמכים להזין את הנתונים במחשב, המצוי במשרדי הרשות והמוגן באמצעות מערכת חומת אש, כאשר לעובד ניתן לגשת אך ורק באמצעות הרשאה ספציפית, וכי לא ניתן לשנות נתונים רטרואקטיבית.

הנתבע לא הגיש תצהיר עדות ראשית והסתפק בתצהיר התמיכה בהתנגדות. ב"כ הנתבע הודיע לבית המשפט כי הוא מתנגד להגשת מסמכי התובעת אשר לא עומדים בדרישת החוק. כן ביקש לחקור את הסורק שנטען כי ביקר בביתו של הנתבע.

בדיון ההוכחות לפניי בחר ב"כ הנתבע שלא להעיד את הנתבע. ב"כ הצדדים סיכמו טיעוניהם בעל פה.

דיון והכרעה

לאחר שעיינתי בכתבי הטענות על נספחיהם ושמעתי את העדים, באתי לכלל מסקנה כי דין התביעה להתקבל. בהתאם לתקנה 82(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט – 2018 פסק הדין ינומק בתמצית.

התובעת מבססת תביעתה ברישומים המתועדים במערכותיה הממוחשבות. בתצהירה טענה התובעת כי פלטי המחשב שצורפו לתצהיר מטעמה הינם בגדר רשימה מוסדית לפי סעיף 35 לפקודת הראיות (נוסח חדש), תשל"א – 1971.

בפסק דינו של בית המשפט המחוזי בנצרת, נקבע כי רשומות התובעת הינן בבחינת רשומה מוסדית ( ראה לעניין זה: ע"א ( נצ') 27463-04-20 רשות השידור נ' הישאם חביבאללה, (28.10.20)).

ולכן בנסיבות אלו, הריני קובע כי מסמכי התובעת הינם רשומה מוסדית בהתאם לסעיף 35 ו-36 לפקודת הראיות. הנתבע יכול לסתור ראיות אלו, אולם הנטל מוטל עליו.

מצאתי כי הנתבע לא עמד בנטל ולא הוכיח כי לא החזיק במקלט טלוויזיה בזמנים הרלוונטיים לתביעה.

המידע אשר נמצא בידי רשות הרישוי לגבי זהותם של מחזיקי הטלוויזיה מקורו בדיווח של המחזיקים עצמם או מדיווחי סוחרים שמוכרים מקלטים. בהתאם לדו"ח נתוני מקלט שהציגה התובעת בפניי נראה כי הנתבע רכש בשלושה מועדים שונים מקלט טלוויזיה.
כמפורט, הנתבע הצהיר כי בזמנים הרלוונטיים לתביעה לא החזיק במקלט טלוויזיה. טענתו זו נטענה בכלליות ובסתמיות והנתבע לא הביא כל אסמכתא לתמוך בטענתו זו. כך גם לא זימן הנתבע מי מבני ביתו, משפחתו, על מנת שיעיד כי לא היה בבית הנתבע טלוויזיה בזמנים הרלוונטיים.

יתר על כן, הנתבע נמנע מהגשת תצהיר עדות ראשית וממתן עדות. כידוע, אי העדת עד רלוונטי ואי הבאת ראיות פועלת לחובת הצד אשר חדל, בהתאם לפסיקה.

הכחשותיו הגורפות של הנתבע, בדבר החזקת מקלט טלוויזיה ראויות להידחות.

אמנם התובעת לא הביאה לעדות את הסוקר שביקר בביתו של הנתבע, אך הריני סבור כי די במסמכים שהוצגו בפניי וכן בעדותו של מר מזוגי, שעדותו לא נסתרה, לבכר את גרסת התובעת על פי גרסתו של הנתבע.

יצוין, כי ב"כ הנתבע הודיע כי הוא עומד על זכותו לזמן את הסורק, אולם לא הוגשה כלל בקשה לזימון הסורק.

משכך, התביעה מתקבלת במלואה. הליכי ההוצל"פ ישופעלו.

כן יישא הנתבע בהוצאות התובעת בסך של 1,500 ₪ אשר יתווספו לסכום החוב בהוצל"פ.

המזכירות תמציא את פסק-הדין לצדדים.

ניתן היום, ח' אלול תשפ"א, 16 אוגוסט 2021, בהעדר הצדדים.