הדפסה

בית משפט השלום בנצרת ת"צ 70836-09-16

בפני
כבוד ה שופט דניאל קירס

התובע

סרגיי זלוטניק
באמצעות ב"כ עוה"ד מוחמד ספורי

נגד

הנתבעת

אלמשהדאוי קינג סטור בע"מ
באמצעות ב"כ עוה"ד נסיב איוב

פסק דין

1. בפני בקשה לאישור הסכם פשרה בתובענה ייצוגית.

2. התובע הגיש ביום 29.9.2016 בקשה לאישור תובענה כייצוגית. נטען כי הנתבעת שיווקה שני מוצרים, "דיטול" ו"סירילאק", ללא הוראות הפעלה או מדריך מלא למשתמש בשפה העברית, בניג וד לצו הגנת הצרכן (סימון טובין), התשמ"ג-1983.

3. ביום 3.3.2017 אושרה התובענה כייצוגית בהעדר תגובה.

4. הקבוצה שבשמה היתה מתנהלת התובענה הייצוגית היא כל הצרכנים אשר רכשו את מוצריה של המשיבה, ובפרט "דיטול קוטל חידקים" ו"סירלאק מזון ילדים", שעליהם לא ציינה המשיבה הוראות שימוש בעברית לרבות אזהרות בנוגע לשימוש, במהלך 7 השנים שקדמו ליום 29.9.2016.

5. עילות התובענה הן:

א. הפרת חובה חקוקה לפי סעיף 63 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש], כאשר החובות החקוקות הטענות הן סעיפים 2(א), 3 ו-4 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, סעיפים 2(ו) 3, 4 ו-7 לצו הגנת הצרכן (סימון טובין), התשמ"ג-1983;

ב. עשיית עושר ולא במשפט;

ג. פגיעה באוטונומיה.

6. השאלות של עובדה או משפט המשותפות לקבוצה: האם חברי הקבוצה רכשו את המוצרים הנזכרים של המשיבה; האם כללו המוצרים הנזכרים הוראות ואזהרות בשפה העברית; אם לא, האם קמות עילות מן העילות הנזכרות; האם נגרם נזק לחברי הקבוצה; האם קיים קשר סיבתי בין ההתנהגות העוולתית לבין הנזק.

7. הסעדים שנתבעו בתביעה: פיצוי בתביעה האישית של התובע הייצוגי בסך 65 ₪; פיצוי לקבוצה בסך של 325,000 ₪.

8. הצדדים הגישו את הסכם הפשרה המתוקן שבפני ביום 7.5.2018. על-פי הסדר הפשרה, הוסכם כי המשיבה חדלה מלמכור את מוצריה, לרבות מוצר י דיטול קוטל חידקים ומוצרי סירלאק מזון ילדים ללא ציון הוראות שימוש בעברית לרבות אזהרות בנוגע לשימוש. כן הוסכם כי במהלך חודשים יולי עד ספטמבר 2018, תמכור המשיבה מוצרי דיטול קוטל חידקים ומוצרי סירלאק מזון ילדים במבצע לפיו שווי ההנחות יעמוד על סך 40,000 ₪.

9. מצאתי כי ההסדר ראוי, הוגן וסביר בהתחשב בעניינם של חברי הקבוצה. בתצהיר מטעם הנתבעת הוצהר כי בתקופה 1.1.2015 עד 31.12.2016 נמכרו שני המוצרים מושא התביעה בסכום כולל של 673,066 ₪. מדובר במכירות בהיקף 336,533 ₪ לשנה. הגדרת הקבוצה היא, מי שרכשו את המוצרים במשך שבע שנים. לפיכך מדובר בהיקף מכירות לקבוצה בסך כולל מוערך של כ-2,300,000 ₪. סך ההנחה המוצעת בהסכם הפשרה עומד על 40,000 ש"ח. מדובר בהנחה בשיעור של כ-1.7% ממלוא התקבולים שקיבלה הנתבעת במכירת המוצר בתקופה הנזכרת . מצאתי כי בנסיבות הענין, הפיצוי המוסכם בהסכם הפשרה אינו חורג מן הסביר, כפי שיפורט.

10. איני סבור כי קיים פער של ממש בין סכום הסכם הפשרה לבין הסעד שהיה עשוי להתקבל אם התביעה היתה מבוררת עד תום. שכן, אין זה ברור מאליו כי חלק ניכר מהקבוצה טורח לקרוא את ההוראות המגיעות עם המוצרים מושא התביעה, ומתוך אלה שכן קוראים, אין זה ברור מאליו שחלק ניכר מהם אינו מסוגל להבין הוראות באנגלית או בערבית (כאשר לטענת התובע הייצוגי סופקו הוראות בשפות אלה עם המוצרים). היתרונות של הסדר הפשרה, נוכח הסכמת הנתבעת להפסקת מכירת מוצרים ללא הוראות בעברית, בחסכון משאבים שיפוטיים ובמשאבי הצדדים, משקלם גדול ממשקלו של הסיכוי לכך שהפיצוי שהקבוצה היתה צפויה לו אילו התביעה היתה מבוררת היה גדול באופן ממשי מהסכום המוסכם בהסכם הפשרה.

11. מהנימוקים המפורטים לעיל, לא מצאתי כי נדרש מינוי בודק.

12. הודעה בענין הסכם הפשרה פורסמה ביום 27.6.2018 ולא הוגשו התנגדויות להסכם הפשרה בתוך 45 ימים מהפרסום. היועץ המשפטי לממשלה הודיע ביום 12.9.2018 כי אינו מתנגד לאישור הסכם הפשרה.

13. בעת הגשת הסכם הפשרה, ההליך היה בשלב שבו אושרה הבקשה לאשר את התובענה כתובענה ייצוגית.

14. בגין אישור הסכם הפשרה יקום מעשה בית דין בקשר לכל העילות המפורטות לעיל, כלפי כל חברי הקבוצה.

15. מאחר ובעת מתן פסק דין זה, תקופת ההנחה המוסכמת כבר חלפה, אם ההנחה לא ניתנה בפועל בתוקפה המוסכמת, הנני מורה על מתן ההנחה בחודשים 12.2018 עד 2.2019. הנתבעת תגיש עד 10.3.2019 דו"ח מפורט המגובה בתצהיר בענין מתן הנחה ללקוחות הרוכשים את שני המוצרים מושא התביעה, העומדת על סך כולל של 40,000 ₪ .

16. אתן החלטה בדבר שכר טרחה וגמול עם אישור הדו"ח בענין ביצוע ההסדר בהסכם הפשרה.

17. המזכירות תמציא העתק החלטה זו, בצירוף הסכם הפשרה על נספחיו, לידי מנהל בתי המשפט. כן תביא המזכירות את דו"ח הנתבעת לעיוני ביום 12.3.2019.

ניתן היום, כ"ח חשוון תשע"ט, 06 נובמבר 2018, בהעדר הצדדים.

דניאל קֵירֹס, שופט