הדפסה

בית משפט השלום בנצרת ת"א 66657-07-19

מספר בקשה:11
בפני כב' השופטת נבילה דלה מוסא, סגנית נשיא
התובעת/הנתבעת שכנגד
אולגה קירילנקו
באמצעות בא כוחה, עו"ד מארון אבו נסאר

נגד

הנתבעת/התובעת שכנגד
קודלר (יעקב) יזמות, השקעות והנדסה בע"מ
באמצעות באת כוחה, עו"ד ליאת לוי

החלטה

1. בהתאם להסכמת הצדדים, בהמשך לדיון מיום 29.6.2020 ולהודעתם מיום 15.7.2020, אני מורה על מינויו של מר צבי וינלס, מהנדס, כמומחה מטעם בית המשפט בתיק זה.

2. המומחה מתבקש להודיע לבית המשפט תוך 7 ימים מהיום האם הוא מקבל על עצמו את המינוי והאם יש לו קשרים מקצועיים או אישיים קרובים עם מי מבעלי הדין או באי כוחם.

3. המומחה יכריע במחלוקת בין הצדדים כפי שעולה מכתבי הטענות ומחוות הדעת אשר צורפו מטעם בעלי הדין.

4. כפוף להסכמת המומחה כאמור לעיל, הצדדים ימציאו למומחה, תוך 14 ימים מהיום, עותק מכל המסמכים הרלוונטיים הנמצאים ברשותם והנוגעים לתובענה, לרבות כתבי הטענות וחוות הדעת על נספחיהן, ויגישו הודעה בדבר המצאת המסמכים לבית המשפט.

5. המומחה יקבע את שכרו לאחר קבלת המסמכים ויודיע על כך לבית המשפט ולצדדים תוך 7 ימים מיום קבלת המסמכים, וזאת בטרם יחל בביצוע מלאכתו.

6. תשלום שכ"ט המומחה יחול על הצדדים ובשלב זה, יחולק ביניהם שווה בשווה ויהווה תנאי לעריכת חוות הדעת וביקור המומחה בנכס.
ב"כ הצדדים ימציאו לבית המשפט תוך 35 יום מהיום אסמכתא בדבר ביצוע התשלום למומחה.

7. המומחה יבקר בנכס, תוך 15 יום ממועד התשלום בגין חוות הדעת ולאחר תיאום מראש עם ב"כ הצדדים.
חוות דעת סופית תוגש ע"י המומחה תוך 90 ימים מהיום.

8. לכשתתקבל חוות הדעת מטעם המומחה, יהיו רשאים ב"כ הצדדים להפנות אליו שאלות הבהרה, ככל שימצאו לנכון לעשות כן, וזאת תוך 20 ימים ממועד קבלת חוות הדעת כאמור לעיל.

המזכירות תעביר לצדדים העתק מהחלטה זו. העתק נוסף של החלטה זו יועבר למומחה.

הנחיות למזכירות היוזמת:
המזכירות הפרואקטיבית תעקוב אחר יישום המפורט בהחלטה זו, על שלביה, והיא רשאית להוציא הודעות מזכירות מתאימות לצד שלא עמד בחיובים המוטלים עליו מכוח ההחלטה.

ניתנה היום, י"ג אב תש"פ, 03 אוגוסט 2020, בהעדר הצדדים.