הדפסה

בית משפט השלום בנצרת ת"א 63072-11-17

בפני
כבוד ה שופטת אוסילה אבו-אסעד

תובעת/נתבעת שכנגד

לודמילה לוזובסקי

ע"י ב"כ עו"ד רומן כצמן

נגד

נתבעת/תובעת שכנגד

חנה בן שימול

ע"י ב"כ עו"ד קטי בראל

פסק דין

במהלך דיון שהתקיים לפני ביום 26/9/2019, הגיעו הצדדים להסכמה דיונית שעיקריה הם שתביעתה שכנגד של הנתבעת כנגד התובעת תידחה, בעוד שתביעת התובעת כנגד הנתבעת (התביעה העיקרית), תוכרע על יסוד סיכומים בכתב שיגישו הצדדים, בדרך הפשרה לפי הוראת סעיף 79 א (א) לחוק בתי משפט (נוסח משולב), התשמ"ד – 1984. בתוך כך הסכימו אף הצדדים ביניהם כי במסגרת פסק הדין יכריע בית המשפט אף בשאלת ההוצאות .

בזיקה להסכמתם האמורה ולאחר שהתקבל לתיק בית המשפט תקציר שיחת שימוע שנערכה לנתבעת על ידי מעסיקה, בקשר לאירועים מושא התובענה דנן, הגישו את הצדדים סיכומי טענותיהם בכתב. לאחר עיון באלה ולאחר שקילת הטענות שהועלו במסגרתם ושקילת הוראות הדין והפסיקה הרלבנטית הדנה בסוגיות המשפטיות מושא המחלוקת בין הצדדים, ומכוח הסכמתם האמורה של הצדדים, מצאתי מקום לפסוק לפשרה כלהלן:

הריני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובעת את הסך של 18,000 ₪.

בנוסף לסך האמור תשלם הנתבע ת ביחד ולחוד לתובע, הוצאות המשפט בסך 2,000 ₪ ושכ"ט עו"ד בסכום כולל של 4,000 ₪.

התביעה שכנגד שהגישה הנתבעת כנגד התובעת נדחית במלואה וזאת ללא צו להוצאות.

הסכומים הפסוקים הנ"ל ישולמו תוך 30 ימים ממועד המצאת עותק פסק דיני זה לנתבעת, באמצעות באת כוח ה, אחרת – ישא הסכומים הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד למועד תשלומם המלא בפועל .

המזכירות תמציא עותקים לצדדים.

ניתן היום, כ"ט טבת תש"פ, 26 ינואר 2020, בהעדר הצדדים.