הדפסה

בית משפט השלום בנצרת ת"א 61606-07-14

מספר בקשה:6
בפני
כבוד ה שופטת אוסילה אבו-אסעד

מבקשת

מנורה מבטחים ביטוח בע"מ

נגד

משיב

גנאדי גרשנזון

החלטה

לפניי בקשת הנתבעת (להלן: "המבקשת") להתיר לה להביא ראיות לסתור את קביעת המוסד לביטוח לאומי (להלן: "המל"ל") וזאת לפי הוראת סעיף 6ב לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-1975 (להלן: "חוק הפיצויים"), ולמנות מומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום האורתופדי (להלן: "הבקשה").

רקע

הבקשה הוגשה במסגרת תביעה לפיצויים שהגיש התובע (להלן: "המשיב") בגין נזקי גוף שנגרמו לו לטענתו בתאונת דרכים מיום 27/4/2014, בדרכו חזרה לביתו לאחר יום עבודה (להלן: "התאונה").

המל"ל הכיר בתאונה כתאונת עבודה וועדה רפואית מיום 24/8/2015 קבעה לתובע נכות צמיתה בשיעור 30% לפי סעיף 42(1)(ד)(3) בגין קרע מלא ב- SSP מימין, וכן נקבע כי יש לייחס למצב קודם 10% לפי סעיף 42(1)(ד)(1), וכי נכותו הרפואית של המשיב כתוצאה מהפגיעה הנדונה הינה בשיעור 20%.

הבקשה דנא הוגשה תחילה מבלי שצורף לה עותק ההחלטה של וועדת המל"ל הנ"ל, ומטעם זה בית המשפט (כב' השופטת אינעאם דחלה-שרקאוי), דחה את הבקשה בהחלטה שניתנה על ידו ביום 2/8/2016. בעקבות אותה החלטה, המבקשת מיהרה והגישה ביום 10/8/2016 הודעה ובקשה מטעמה ובה פירטה כי בשגגה לא צורפו מסמכי וועדת המל"ל, ולהודעתה הזו המבקשת צרפה עותק מכל פרוטוקולי הוועדות הרפואיות שהתקיימו בעניינו של המשיב בעקבות התאונה, ובקשה לחדש את בקשתה להבאת ראיות לסתור.

למשיב ניתנה זכות להגיב לבקשה, וביום 9/2/2017 התקיים לפניי דיון מקדמי בנוכחות ב"כ הצדדים, ובמסגרתו הועלו שוב טיעוני הצדדים לעניין הבקשה נשוא החלטתי דנא.

תמצית טענות הצדדים

לטענת המבקשת, עיון בתיקו הרפואי של המשיב מלמד כי כשנה עובר ליום התאונה דנן, המשיב נפגע באותה כתף ימין, ועבר סדרת בדיקות ואבחנות, כאשר על פי בדיקת אולטרה סאונד שנערכה לו ב יום 29/3/2013 עולה כי המשיב נפל ונחבל בכתף ימין, ונמצא כי הוא סובל מ- "קרע חלקי קטן בגיד הסופראספינאתוס" [נספח ב' לבקשה], ואילו תוצאת האולטרה סאונד מיום 22/8/2013 מלמדת כי המשיב עדיין מתלונן על כאבים והגבלה בכתף ימין, ונמצא כי הוא סובל מ- "קרע שלם של גיד הסופראספינאתוס" [נספח א' לבקשה], כאשר שתי בדיקות אלו בוצעו למשיב בטרם עבר את התאונה דנן, וככל הנראה לא עמדו בפני הוועדה הרפואית של המל"ל ו/או נעלם מעיניה פיענוח צילום האולטרה סאונד מיום 22/8/2013.

עוד טוענת המבקשת, כי עולה מהחומר הרפואי כי לאחר התאונה המשיב עבר עוד בדיקת אולטרה סאונד מיום 24/11/2014, וזו מעידה על קרע שלם בסופראספינטוס ימין, ועל כן, לשיטת המבקשת, לא ברור כיצד מצבו של התובע הוחמר בעקבות התאונה, אם בטרם התאונה הבדיקות מעידות כי המשיב סובל מקרע שלם של הסופראספינטוס.

כאמור, להודעתה מיום 10/8/2016 צירפה המבקשת עותק מפרוטוקולי הוועדות הרפואיות מטעם המל"ל אשר בדקו את המשיב, לרבות פרוטוקול הוועדה מיום 24/8/2015 אשר קבעה את נכותו הצמיתה של המשיב כתוצאה מהתאונה, והבהירה המבקשת כי עיון בפרוטוקול הוועדה מלמד כי לא עמד בפניה פיענוח צילום האולטרה סאונד מיום 22/8/2013.

המשיב טוען מנגד כי גם לאחר הגשת הבקשה הנוספת ע"י המבקשת לא ניתן להתחקות אחר החלטת המל"ל, והמבקשת לא הניחה תשתית ראייתית ומשפטית לבקשתה, ובכלל אין התאמה בין הבקשה למסמכים המצורפים לה, ולכן דין הבקשה דחייה. עוד טען ב"כ המשיב בדיון שהתנהל לפניי ביום 9/2/2017 כי וועדת המל"ל התחשבה במצבו הקודם של המשיב ולכן מתוך 30% נכות שפסקה הוועדה הרפואית למשיב בגין הפגיעה בכתף ימין, ייחסה הוועדה 10% למצב קודם. בנוסף, טען ב"כ המשיב כי מכתבו של ד"ר גאזי, אשר צורף לכתב התביעה [ לא סומן, עמ' 19 לצירופי התביעה], עמד בפני הוועדה הרפואית, ובו יש התייחסות מפורשת למצבו הקודם של המשיב ובו צוין קיומו של קרע מלא בכתף.

בתשובה לטענות ב"כ המשיב שעלו בדיון, הבהירה המבקשת כי מכתבו של ד"ר גאזי האמור ככל שזה מתייחס למצבו הקודם של המשיב מלפני התאונה, כולל התייחסות לקרע חלקי קטן בסופראספינטוס, ובו צוין קיומו של קרע מלא באינפראספינטוס ולא בסופראסינטוס.

דיון והכרעה
לאחר שעיינתי בטענות הצדדים ובמכלול החומר שהונח לפני, אני רואה לנכון לקבל את הבקשה, וזאת מן הנימוקים שיפורטו להלן.

הרשות להבאת ראיות לסתור קביעת דרגת נכות לפי סעיף 6ב' לחוק הפיצויים ניתנת אך במקרים חריגים ובנסיבות יוצאות דופן, וזאת באותם מקרים בהם ביהמ"ש השתכנע שבנסיבותיו של המקרה מן הצדק להתיר זאת ומטעמים מיוחדים שיירשמו.

הלכה היא, כי תתאפשר הבאת ראיות לסתור במקרים חריגים בלבד ובקווים כלליים הצביע בית המשפט העליון על שני סוגים של טעמים שיהיה בהם כדי להצדיק מתן ההיתר: האחד - טעמים משפטיים כמו פגיעה בעקרונות הצדק הטבעי ; והשני - טעמים עובדתיים כבדי משקל כמו שינוי מהותי במצבו של התובע [ראו: רע"א 1193/90 מ"י נ. הפול חברות הביטוח הישראליות בע"מ, מה(4) 230) וכן בבר"ע 634/85 אבו עליון עודה נ' "רותם" - חברה לביטוח בע"מ, פ"ד לט(4), 505 (להלן: "פס"ד עודה")].

בע"א 5779/90 הפניקס הישראלי נ' טיארה אחמד, פ"ד מה (4) 77 ) (להלן: "עניין אחמד") נקבע כי הנטל להוכיח קיומן של נסיבות יוצאות דופן רובץ לפתחו של הטוען לקיומן, וכן הבהיר בית המשפט העליון, בעמ' 82: "כדוגמה למקרים כאלה יכול לשמש מקרה, בו חל שינוי משמעותי במצבו של הנפגע מאז נקבעה נכותו על-ידי הוועדה הרפואית של המוסד ועד לדיון בבית-משפט. מקרה אחר הוא, כשלפני הוועדה הרפואית לא היו עובדות רלוואנטיות חשובות, הנוגעות למצבו הרפואי של הנפגע קודם התאונה, ואשר לו היו לפניה, בוודאי היו מביאות לתוצאה שונה. אין זו, כמובן, רשימה ממצה של המקרים בהם יתיר בית המשפט להביא ראיות לסתור, אלא בגדר הדגמה בלבד." [ההדגשות הוספו, א.א.א.]

עוד נקבע בפסיקה, שאם תיקו הרפואי של התובע לא היה בפני הוועדה, יש בכך לפגוע במסקנות הוועדה [ראו והשוו - ת.א. 474/90 (נצ') הסנה חברה לביטוח בע"מ נ. גראיסי, פ"מ תשנ"ב(2) 481].

מן הכלל אל הפרט:

במקרה דנן, עיון בפרוטוקול הוועדה הרפואית מיום 24/8/2015 מלמד על כך שאין פירוט מהו החומר הרפואי שעמד בפני הוועדה, שכן בסעיף 4 לפרוטוקול צוין כי בפני הוועדה עמדו: חוו"ד שיניים- שרון אביגדור (15/7/2015), ודו"ח ועדה קודמת. מכאן שלא ניתן ללמוד מפרוטוקול הוועדה באם עמד לפניה חומר רפואי לגבי מצבו הקודם של המשיב, ובין היתר לא ניתן להבין באם מסמך האולטרה סאונד מיום 22/8/2013 עמד לפניה.

אף עיון ביתר פרוטוקולי הוועדות הרפואיות האחרות מטעם המל"ל, אינו יכול ללמד שתיקו הרפואי של המשיב קודם לתאונה היה לפני אותן וועדות, שכן עיון בפרוטוקול הוועדה מיום 12/1/2015 אשר קבעה את נכותו הזמנית של המשיב, מעלה ששוב אין פירוט מהו החומר הרפואי שעמד בפני הוועדה, ובסעיף 4 לפרוטוקול נרשם כי בפני הוועדה עמדו: דו"ח מיון- משפחה קדושה נצרת (27/4/2014), ותיעוד רפואי. ואילו סעיף 13 לאותו פרוטוקול מלמד כי הוועדה המליצה בקשר לחומר רפואי מבוקש לוועדה הבאה- להביא תיק רפואי קודם.

דא עקא, פרוטוקול הוועדה הבאה – מיום 5/6/2015 מלמד כי בפני הוועדה הועמד אותו חומר רפואי שהיה בפני הוועדה הקודמת (ראו סעיף 4 לפרוטוקול)! ובדומה, גם הוועדה הרפואית מיום 24/8/2015 – שקבעה את נכותו הצמיתה של המשיב בכתף, ושעל החלטתה מבקשת המבקשת להביא ראיות לסתור- גם וועדה זו לא פירטה אילו מסמכים פואיים עמדו לפניה והסתפקה להפנות בסעיף 4 לפרוטוקול לחומר רפואי שעמד בפני ועדה קודמת.

משלא צוין בפרוטוקולי הוועדות הרפואיות של המל"ל כי תיקו הרפואי הקודם של המשיב עמד בפניהן, אין מנוס אלא להניח כי התיק הרפואי האמור, לרבות פיענוח צילום האולטרה סאונד מיום 22/8/2013 , לא הובאו לעיון וועדות המל"ל טרם מתן החלטה סופית לעניין נכותו הצמיתה של המשיב, חומר שלטעמי יש בו משום פוטנציאל להשפיע על קביעת הוועדה הרפואית לעניין שאלת הקשר הסיבתי של הפגיעה לתאונה, ספקות שלא ניתן להסירם אלא בדרך של מתן היתר להבאת ראיות לסתור.

לא נעלם מעיניי כי וועדת המל"ל מיום 24/8/2015 – ייחסה 10% מנכותו של המשיב למצבו הקודם. ברם, מעיון בפרוטוקול הוועדה לא ניתן לדעת באם מלוא החומר הרפואי הקודם הועמד לפניה, ובאם בדיקת האולטרה סאונד מיום 22/8/2013 הובאה לעיון הוועדה.

גם לא נעלמה מעיניי האפשרות שמכתבו הנטען של ד"ר גאזי הועמד בפני הוועדה, זאת למרות שלא ניתן ללמוד על זה מפרוטוקול הוועדה, יחד עם זאת, וגם אם נניח לטובת המשיב כי אותו מכתב של ד"ר גאזי הובא בפני הוועדה- כפי טענתו, הרי שאין לדעת באם אותו מכתב משקף נכונה את מצבו הקודם של המשיב, מקום שקיימת התייחסות במכתב לקרע חלקי קטן בסופראספינטוס, ומקום שבו צוין קיומו של קרע מלא באינפראספינטוס ולא בסופראסינטוס.

סבורני כי למסמכים אליהם הפנתה המבקשת, ישנה רלבנטית בלתי מבוטלת לעניין קביעת מצבו הרפואי של התובע , ואולם ההחלטה האם יש בהם כדי לשנות את שיעור נכותו של המשיב, תהא אמונה בידיו של מומחה בתחום האורתופדי אשר יבחן את מלוא החומר הרפואי ואת המשיב עצמה, ויחווה דעתו בעניין.

אשר על כן, ומכלל הנימוקים שפורטו לעיל, אני מתירה לנתבעת להביא ראיות לסתור את קביעתה של ועדת הערר.

ב"כ הצדדים יגישו הודעה לתיק תוך 14 ימים מהיום, ובמסגרתה יודיעו זהותו של מומחה בתחום האורתופדי המוסכם על הצדדים, ואשר ימונה כמומחה מטעם בית המשפט לבחינת מצבו של התובע, כאשר בשלב הזה הנתבעת תישא בשכר טרחתו של המומחה. בהיעדר הסכמה ימונה מומחה על פי שיקול דעת בית המשפט.

התיק יובא לעיוני בעוד 14 יום מהיום.

בנסיבות, אין צו להוצאות.

המזכירות תמציא עותק מהחלטה זו לצדדים

ניתנה היום, כ"ה שבט תשע"ז, 21 פברואר 2017, בהעדר הצדדים.