הדפסה

בית משפט השלום בנצרת ת"א 54821-04-19

בפני
כבוד ה שופטת רגד זועבי

התובע
פלוני

נגד

הנתבעת
הפינקס חברה לביטוח בע"מ

החלטה

בזיקה להחלטתי מהיום, אני קובעת כדלקמן:

1. אני ממנה בזה את פרופ' נמרוד רוזן כמומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום האורתופדיה
(להלן – המומחה).
כל אחד מהצדדים ימציא למומחה את כל המסמכים הרפואיים המצויים בשליטתו, הנוגעים לתובע לרבות חוות דעת של מומחה, ובצירוף החלטה זו, וזאת בתוך 15 יום מהיום. העתק המכתב למומחה, על צרופותיו, יומצא במישרין לצד שכנגד.

2. המומחה יעיין במסמכים, יבדוק את התובע (להלן- התובע), ויקבע ממצאים לגבי
מצבו הרפואי בעקבות התאונה נשוא התובענה (להלן – התאונה), תוך התייחסות לשאלות שלהלן:
(א) האם לוקה התובע כיום בנכות צמיתה? אם כן, מהו שיעורה?
(ב) האם קיים קשר סיבתי בין נכותו הצמיתה של התובע כיום, ככל שקיימת, לבין התאונה? אם יש מקום לייחס חלק משיעור נכות זו למצבו הרפואי של התובע לפני התאונה, או לאירועים שאירעו אחרי התאונה, נא להעריך איזה חלק מנכותו הצמיתה של התובע, אם בכלל, נובע מהתאונה.
(ג) האם סובל התובע, או סבל בתקופות שלאחר התאונה, מנכות זמנית? אם כן, נא לפרט את התקופות השונות ושיעורי הנכות המתאימים להן.
(ד) האם יש לצפות לשיפור או להחמרה בעתיד? אם כן, מהו השינוי הצפוי בשיעור הנכות?
(ה) מהן המגבלות התפקודיות של התובע, אם בכלל, לרבות בשים לב לעבודתו ולמקצועו?
(ו) האם צפוי התובע להיזקק לטיפולים רפואיים בעתיד? אם כן, נא לפרט ולהעריך את עלויותיהם.

3. בשכר טרחת המומחה תישא בשלב זה הנתבעת ואולם, אם יסתבר כי לא נותרה לתובע נכות
בגין התאונה תהא רשאית הנתבעת לבקש כי שכר טרחת המומחה ינוכה מן הפיצוי שייפסק
לתובע, ככל שייפסק.

4. המומחה מתבקש להמציא את חוות-דעתו בתוך 90 יום מהיום, וזאת לאחר ששולם שכר טרחתו. המומחה יציין בחוות דעתו מהם המסמכים הרפואיים שהובאו לפניו.

המזכירות תמציא העתק החלטה זו למומחה ולצדדים.
ניתנה היום, כ"ג חשוון תש"פ, 21 נובמבר 2019, בהעדר הצדדים.