הדפסה

בית משפט השלום בנצרת ת"א 54718-03-19

מספר בקשה:6
בפני
כבוד ה שופטת אוסילה אבו-אסעד

נתבעת/מבקשת

מ. מ. זרזיר

נגד

תובעת/משיבה
מטיילי עפולה והעמקים בע"מ

החלטה

לפניי עומדת להכרעה בקשתה של הנתבעת להזמנת עדים אשר הוגשה יחד עם תצהירי עדות ראשית שהוגשו מטעמה ביום 1/12/2019.

במסגרת הבקשה עתרה הנתבעת לזימונם של 15 עדים, 8 מהם הם המלווים/ות שהועסקו ע"י קבלן משנה, אותם מבקשת הנתבעת לחקור בנוגע לביצוע העבודות וקבלת שכר, ואילו 7 עדים אחרים (מתוכם עדה אחת שכבר הגישה תצהיר עדות ראשית מטעם הנתבעת - גב' גזאלה מזאריב), הינם הורים של ילדים שבפיהם על פי הנטען טענות המעידות על קיומם של ליקויים בביצוע ההסעות על ידי ה תובעת, ובתוכם גבנוסף בא כוחם של שני עדים שבתם נפגעה בתאונה במהלך הסעתה על ידי התובעת (להלן: " הבקשה").

התובעת מתנגדת לזימון העדים, גם לאור המספר הרב של העדים, וגם בשל העדר רלוונטיות לעדויותיהם של עדים אלו למחלוקת נשוא התיק. בהקשר זה טוענת התובעת כי כל אשר נטען ביחס למלווים/ות בכתב ההגנה ובתצהירי הנתבעת הוא שלגביהם לא הומצאו תלושי שכר וטפסי 106, ואין טענה לגבי עצ ם ואופן ביצוע עבודתם, כך שעם המצאת תלושי השכר שלהם לידי הנתבעת אין עוד רלוונטיות לעדות שלהם. ואילו ביחס לעדותם של הורי ילדים, טוענת התובעת כי מלבד תלונתה של הקטינה מיס הייב באמצעות הוריה ובא כוחה (עדים 3.01 – 3.03 לבקשה) אשר קיבלה מענה שבעקבותיו חזרו בהם המלינים מתלונתם, לא היו תלונות אחרות ע"י הורים שהופנו לתובעת טרם בוטל החוזה, ולכן בשלב הזה לאחר שבוטל החוזה העדתם אינה רלוונטית.

ביום 23/12/2019 נשמעו טענות הצדדים ביחס לזימון עדים אלו ולמידת הרלוונטיות של העדות שלהם ביחס למחלוקת נשוא התיק, וניתנה לנתבעת שהות כדי להגיש הודעה הכוללת תמצית לעדות של כל אחד מהעדים, ופירוט של הניסיונות להשיג תצהיר מכל אחד מהעדים.

ביום 29/12/2019 הגישה הנתבעת את הודעתה, ממנה עולה כי היא פנתה באמצעות איש משלוחים לכל המלווים/ות, וכולם סירבו לחתום על תצהיר , ואילו ביחס לעו"ד היתם דראושה (עד מס' 3.01) ושאר ההורים, כולם הסכימו להעיד בלי לחתום על תצהיר. בהודעתה האמורה, וויתרה הנתבעת על עדותם של שני עדים מתוך הורי הילדים (עד 3.06 ועד 3.07), ונזכרה להוסיף את שמו של קבלן המשנה נאיל מזאריב שלטענה בשוגג שמו לא בבקשה המקורית .

לאחר עיון בטענות הצדדים כפי שהועלו בכתובים וכפי שנשמעו לפניי, ועל סמך כתבי הטענות והראיות שהוגשו, נחה דעתי כי יש לקבל את הבקשה בחלקה, ו להורות בהתאם על זימון חלק מהעדים, בהתאם למפורט להלן:

ביחס לשאלת הרלוונטיות של עדויותהם של המלווים, אכן בכתב ההגנה הנתבעת טענה שלגביהם לא הומצאו תלושי שכר וטפסי 106 ולא הועלתה על ידה טענה ישירה להיעדר ביצוע עבודות. יחד עם זאת, ניכר כי מסמכים אלו היו דרושים לנתבעת לצורך אישור תשלום עבור שירותי הסעות, ולצורך הבדיקה באם העבודה אכן בוצעה, דבר שעולה גם במפורש מתצהירו של מנהל מח' החינוך בנתבעת – מר מחמוד מזאריב, בסעיף 9 מאותו תצהיר. לכן סבורני כי עדותם היא רלוונטית לצורך בירור המחלוקת. יחד עם זאת, יובהר כי בהודעת הנתבעת מיום 29/12/2019 עולה כי ביחס לעדה 2.05 לבקשה- גב' אזהאר מזאריב, איש המשלוחים לא השיג אותה ולא הצליח ליצור קשר עימה כדי לברר באם היא יכולה להגיש תצהיר, ומכאן שביחס לעדה זו איני מקבלת את הבקשה של הנתבעת לזמנה לעדות, ואילו ביחס לשאר המלווים/ות (עדים 2.01 , 2.02, 2.03, 2.04, 2.06, 2.07, ו- 2.08 לבקשה) אני מקבלת את הבקשה ומורה על זימונם לדיון שיקבע לשמיעת ראיות .

ביחס לקבלן המשנה נאיל מזאריב ששמו לא נזכר בבקשה המקורית והועלה רק בהודעה מיום 29/12/2019, גם ביחס לעד זה אני דוחה את בקשת הנתבעת לזמנו למתן עדות, הן מאחר ואיש המשלוחים לא השיג אותו ולא ידע לומר מה היא עמדתו ביחס להגשת תצהיר, והן מאחר ושמו של עד זה אינו חלק מהבקשה המקורית.

ביחס לבקשה לזימון הוריה של הקטינה מיס הייב (עדים 3.02- 3.03 לבקשה) ובא כוחם (עד 3.01 לבקשה), בכל הקשור לתלונה אשר הוגשה על ידם נגד התובעת כתוצאה מפגיעה בתאונה, ומאחר ושוכנעתי כי עדותם היא רלוונטית והנתבעת עשתה ניסיון להשיג תצהירים מטעם ואלו העדיפו להעיד בבית המשפט, ללא תצהיר, אני מקבלת את בקשת הנתבעת לזמנם להעיד.

ביחס לעדה 3.04 לבקשה- גב' מזאריב גזאלה – בעניינה הוגש ת צהיר, ולכן אני מורה על זימונה לדיון שיקבע לשמיעת ראיות.

ביחס לעד 3.05 לבקשה- מר בסאם גריפאת, שלגביו הוסבר כי ע"י הנתבעת כי מדובר באביו של ילד חוסה שהגיש עשרות תלונות טלפוניות למועצה נגד שירותי ההסעות של התובעת ושעדותו הינה רלוונטית לצורך הוכחת טענות הנתבעת כי ביטול החוזה עם התובעת נעשה כדין. לגבי עד זה, שוכנעתי כי נעשה ניסיון ע"י הנתבעת כדי להשיג תצהיר מטעמו אך הוא העדיף להעיד לפניי בעל פה, ללא תצהיר . ביחס למידת הרלוונטיות לעדות שלו, אני סבורה כי זו יכולה להיבחן לאחר שמיעתו של העד, ובאם יכולה הנתבעת לספק ראיות שלפיהן הוא התלונן נגד שירותי התובעת טרם ביטולו של החוזה. לכן גם ביחס לעד זה אני מקבלת את בקשת הנתבעת ומורה על זימונו לדיון ההוכחות שייקבע.

בשולי ההחלטה ייאמר המובן מאליו שלפיו אין בעצם הזימון כדי להתיר הרחבת חזית אסורה ולצדדים שמורה הזכות להתנגד להרחבת חזית כאמור, באם ישנה.

בשלב הזה, לאחר שהוגשו ראיות הצדדים בתצהירים, אני מורה על זימון הצדדים לדיון הוכחות ליום 28/6/202 לשם שמיעת פרשת התביעה וליום 30/6/2020 לשם שמיעת פרשת ההגנה וזאת בין השעות 10:30-14:00 בכל אחד משני המועדים הנ"ל.

כמו כן, אני מורה על זימונם של העדים שלעיל ושמספרם בבקשה : 1.01, 1.02, 2.03, 2.04, 2.06, 2.07, 2.08, 3.01, 3.02, 3.03, 3.04, ו- 3.05 , לדיון ההוכחות השני הנ"ל, כאשר ב"כ הנתבעת ידאג לזמנם במסירה אישית.

המזכירות תמציא עותק של ההחלטה לצדדים

ניתנה היום, ה' טבת תש"פ, 02 ינואר 2020, בהעדר הצדדים.