הדפסה

בית משפט השלום בנצרת ת"א 51803-06-16

בפני כב' השופט יוסף סוהיל – סגן נשיא

המבקשות
.1 ויקטוריה ברון אברמוביץ
.2 א.ג.א. ויקטוריה בע"מ

נגד

המשיבה
חברת החשמל לישראל
<#1#>
נוכחים:
מטעם המבקשות: המבקשת מס' 1 – בעצמה, וע"י ב"כ עו"ד גלעד מלכא
מטעם המשיבה: מר איציק ליטני – עובד מדור שב"ח של מחוז הצפון, וע"י ב"כ עו"ד איתמר פארן
פרוטוקול

עו"ד פארן: ראשית כל הסמכות שלנו לנתק לא במקרה של חשבון חשמל שהצריכה נרשמה כבר במונה ויצא חשבון, נקרא למסודר. אני מוסמך לנתק גם כשמדובר בשימוש בלתי חוקי. יש לי את הסמכות לנתק גם בלי להגיש כתב תביעה לפני כן. יש לי את הכלים לפי דין לפי דין לקבוע את התחשיב, שנקבע לפי כללים מסוימים. אני לא זורק סכום ונותן לצד השני לשבור את הראש.
מעבר לזה, גם אם לא נרשם במונה הצריכה, מדובר בחשבון חשמל לכל דבר ועניין. החוב השוטף שלהם, יש פה צריכה למשל בחודש פברואר, במהלך כל חודש פברואר של 9000 קוט"ש. זו הצריכה לחודש אחד. את החשבונות השוטפים הם משלמים ואין על זה מחלוקת, זה גם לפני גילוי השב"ח וגם לאחריו, אבל אני שוב מדגיש, מה שהיה לפני לא משקף את הצריכה.
גילוי השב"ח וההערכה המחודשת יצרה חוב של 165,000 ₪.
על פי דין, אמות המידה, ברגע שנמצא שימוש בלתי חוקי אצל צרכן מסוים, זה סעיף שקבוע באמות המידה, שאומר שנטל ההוכחה על הצרכן. אין הליך השגה.

עו"ד מלכא: לשאלת בית המשפט, בדקנו ואין הליך השגה. אני המייצג של המבקשות ונציגי חברת החשמל היינו בדין ודברים. זה לא שחלילה קיבלנו דרישת חוב ובזה נגמר. במאמר מוסגר, לא קיבלנו דרישה מסודרת עד לרגע קבלת התגובה לצו המניעה. אותם 165,000 ₪ נמסרו במסגרת דין והדברים, ולא במסגרת בקשה מסודרת.
לגבי מה שחברי אומר פה, אין לנו אפשרות משפטית אחרת למנוע את ניתוק החשמל אלא בפני לבית המשפט.
בחנתי את העניין הזה בפן המשפטי. מצאתי פסיקה של בתי המשפט המחוזיים, לרבות אחד מפסקי הדין שעיינתי בו זה פס"ד שהמשיבה עצמה הפניתה אליו במסגרת תגובתה. פסק-דין אחד של ביהמ"ש המחוזי בתל אביב התערב בניתוק החשמל וקבע מפורשות שלא צריך לנתק חשמל עד שלא הוכח החוב ולשם כך מנהלים תיק.
יותר מזה, גם לאחר הגשת תגובה מטעם חברת החשמל, אני וחברי שוחחנו טלפונית. אני אמשיך לשוחח.
אני מציג לבית המשפט את פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי.

(לאחר הפסקה).

הצדדים: בשלב זה, ובהמלצת בית המשפט, מוסכם עלינו שהצו הזמני שניתן בתאריך 26/06/2016 יעמוד בתוקפו עד להכרעה סופית בתיק ובכפוף להמשך תשלום החשבונות השוטפים על ידי המבקשות, ובכפוף להפקדת סכום שייקבע על ידי בית-המשפט, בקופת בית המשפט, ולאחר שמיעת טיעוני הצדדים בעל פה בקצרה.
לאחר שבית המשפט יקבע את הסכום נתונה למבקשים הזכות לבקש פריסה, דחית תשלום וכיו"ב.

עו"ד פארן: אבקש שתנתן לי ארכה להגשת כתב הגנה עד ליום 05/09/2016.

עו"ד מלכא: מסכים.

עו"ד פארן טוען: מדובר בבקשה לחייב את חברת החשמל להימנע מניתוק מקום הצרכנות עד למתן פסק-דין או החלטה אחרת בתיק. חברת החשמל תטען כי לעניין הסכום שיש להפקיד בקופת בית המשפט בגין הצו שיעמוד בתוקפו, מדובר בבקשה שבה המבקשות לא הוכיחו ואף לא ניסו להוכיח, כי מדובר בתחשיב שאינו נכון. המבקשות לא הראו סיכויים גבוהים לתביעתן. כפי שהפנתה המשיבה בתגובתה בהרחבה, מדובר בבקשה שבה מאזן הנוחות נוטה דווקא לטובת המשיבה. בית המשפט הנכבד מתבקש לחייב את המבקשות בהפקדת ערובה בסך 50,000 ₪.

עו"ד מלכא טוען: אני אומר מספר נקודות מהותיות. אחד, דרישת התשלום שלכאורה הוצגה ונשלחה לנו, לא נתקבלה אצלנו מעולם, על אחת כמה וכמה לא נשלחה אליי כעו"ד, שבא בדין ודברים. לא קיבלתי זאת מעולם במשרד. שנית, לגבי התחשיב שחברי מפנה אליו, אני אפנה דווקא לפסק-הדין אליו מפנה המשיבה, מוחמד בישר נ' חברת החשמל, 16540/05, ואני אציין ששם מדובר בירידה בצריכה להבדיל מאיתנו שמעולם לא נטען כנגדנו על ירידה בצריכה. פסק-הדין ניתן בתביעה ולא במסגרת צו מניעה כזה או אחר, ובדיוק מה שאנחנו דורשים, שלא יחרצו את הגורל שלנו כאן אלא יתנו לנו לקיים הליך הוגן. בית המשפט קבע שם ששיטת החישוב, קיבל את שיטת החישוב כפי שהמשיבה ציינה, אך קבע שבהיעדר נתונים מדויקים אחרים, ונכונים אחרים, קיבלו את השיטה שחברת החשמל מסתמכת עליה. כאן בענייננו יש חשבון חשמל. אנו טוענים שיש פה אפשרות חישוב אחרת שהוצגה למשיבה. אני מפנה לנספח ב', והצגתי כיצד אפשר לבנות תחשיב ראוי יותר. בזכות הדיון פה אנחנו יכולים לנהל משא ומתן שהוא ראוי.
לעניין הסכום, אני מפנה לתצהיר המבקשת. זה עסק שגם הצגנו בפני המשיבה, זה עסק שמעסיק עובדים, מפרנס משפחות, דרישה להפקיד סכום שהוא גבוה, משמעותה שאנחנו אני לא יודע אם נוכל לעמוד בה, ואני מבקש מבית המשפט להתחשב. אני מפנה לפסק-הדין שהגשתי לבית המשפט ולחברי שמדבר בעד עצמו, לתת אפשרות לצדדים.
<#4#>
החלטה

ניתן בזאת תוקף של החלטה להסדר הדיוני אליו הגיעו הצדדים כאמור לעיל.

לאחר ששמעתי טיעוני הצדדים הנני מורה למבקשות להפקיד בקופת בית המשפט סך של 35,000 ₪ וזאת בפריסה של 5,000 ₪ כל חודש, החל מיום 10/08/2016 ואילך.

מכוח הסכמת הצדדים, ובכפוף לעמידת המבקשות, הן בתשלומי חשבונות החשמל השוטפים והן בהפקדות הנ"ל, צו המניעה שניתן ביום 26/06/2016 יעמוד בתוקפו עד להכרעה סופית בתיק או עד למתן החלטה אחרת.

בכל מקרה של הפרה של התנאים שנקבעו, יודיע זאת ב"כ הנתבעת לבית-המשפט ולבא-כוח התובעות.
<#5#>
ניתנה והודעה היום ח' תמוז תשע"ו, 14/07/2016 במעמד הנוכחים.

יוסף סוהיל , סגן נשיא