הדפסה

בית משפט השלום בנצרת ת"א 45276-04-12

מספר בקשה:44
בפני
כב' השופטת נבילה דלה מוסא, סגנית נשיא

מבקשת

אימאן עזאם

נגד

משיבה

הראל חברה לביטוח בע"מ

החלטה

רקע עובדתי וטענות הצדדים
1. לפניי בקשה להבאת ראיות לסתור את קביעת המוסד לביטוח לאומי, לפי סע' 6(ב) לחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים , התשל"ה-1975.

הבקשה נוגעת לתביעה שהגישה המבקשת נגד המשיבה וזאת בגין נזקי הגוף שנגרמו לה, לטענתה, בעקבות תאונת דרכים, שאירעה ביום 17.9.08 (להלן: "התאונה").

2. התאונה הוכרה כתאונת עבודה ע"י המוסד לביטוח לאומי. הוועדה הרפואית מהדרג הראשון התכנסה ביום 27.3.09 וקבעה כי למבקשת לא נותרה כל נכות צמיתה בעקבות התאונה.
בהמשך התכנסו ועדות רפואיות נוספות, כשהאחרונה ביניהן הייתה הועדה הרפואית לעררים מיום 15.4.12 (להלן: "הועדה") אשר קבעה למבקשת נכות צמיתה בשיעור של 10%, מיום 22.10.10, לפי תקנה 35(1)ב' לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956 (להלן: "התקנות") וזאת בגין הגבלה קלה בתנועות כתף שמאל.
הועדה הוסיפה וקבעה כי מבחינה נוירולוגית לא נמצא נזק עצבי בכתף השמאלית, ובבדיקות EMG אין סימוכין לפגיעה עצבית באחד מעצבי הזרוע השמאלית, כך שלא קיימת נכות נוירולוגית.

3. בגין קביעות הועדה הנ"ל הוגשה בקשה קודמת להבאת ראיות לסתור את קביעות הועדה בתחום האורתופדי ובתחום הנוירולוגי.
בעקבות הבקשה מונו שני מומחים, בתחום האורתופדי והנוירולוגי.

4. שני המומחים בדקו את המבקשת והגישו את חוות דעתם.

ד"ר דניאל משה, מומחה בתחום האורתופדי קבע בחוות דעתו מיום 17.12.14 כי למבקשת נותרה נכות צמיתה בשיעור של 5% בגין הגבלה קלה בתנועות עמוד שדרה צווארי וזאת לפי מחצית מתקנה 37(5)(א) לתקנות.
ד"ר מחאג'נה עאיד, מומחה בתחום הנוירולוגי, קבע בחוות דעתו מיום 7.10.14 כי לא נותר אצל המבקשת כל נזק עצבי ביד שמאל. ובחוות דעתו המשלימה מיום 8.5.15, הוסיף וקבע כי לאחר שעיין מחדש בבדיקות קודמות ובדיקות עדכניות, לרבות בדיקת EMG מיום 10.2.2015, אין כל החמרה במצבה הנוירולוגי של המבקשת.

5. כאן המקום לציין, כי המומחה בתחום האורתופדי נחקר על ממצאיו בישיבת ההוכחות ביום 9.11.2016. לגבי חקירת המומחה בתחום הנוירולוגי, המבקשת וויתרה על חקירתו.

6. כעת טוענת המבקשת, כי חלה החמרה במצבה הרפואי שאירעה לאחר קביעת הוועדה ולאחר קביעות מומחה בית המשפט.
כך למשל, לעניין הנכות הרפואית בתחום האורתופדי, לטענת המבקשת, בדיקת MRI מיום 23.1.16 מצביעה על בצקת סביב הגידים המיישרים במדור 2 עם קרע של הגיד הרדיאלי. ממצא אשר לטענת המבקשת לא הודגם בבדיקות רפואיות קודמות. מה גם, בבדיקת ד"ר ספורי מיום 26.11.16, מומחה בתחום האורתופדי, התברר כי קיים דלדול שרירים באמה. מדובר בממצאים שנשללו ע"י הועדה. זאת גם בנוסף לממצאי ד"ר בלנקשטיין, רופא תעסוקתי, שקבע כי בבדיקתו מיום 30.10.15, נמצאה החמרה במצבה של המבקשת.

לגבי הממצאים שנקבעו בתחום הנוירולוגי, הביעה המבקשת את הסתייגויותיה מהממצאים שנקבעו ע"י הוועדה וכן כאלו שנקבעו ע"י מומחה בית המשפט כאשר לטענתה הממצאים שנקבעו ע"י המומחה הינם תחושתיים ואין כל בדיקה שתחליף את הבדיקה הקלינית.

7. מנגד, טענה המשיבה כי דין הבקשה להידחות על הסף. מדובר בבקשה שהוגשה לאחר שנשמעו ההוכחות והסתיימה פרשת התביעה. לא ברור מה הם אותם ממצאים שהמבקשת מבקשת "לסתור" כאשר המומחים שמונו כבר קבעו את ממצאיהם בחוות הדעת ואחד מהם אף נחקר על דוכן העדים. לטענת המשיבה, מדובר בניסיון לעקוף את סדרי הדין ואת החלטות בית המשפט שאין לתת לו כל יד.

דיון
8. אפתח ואומר, שבצדק נטען ע"י המשיבה שלא ברור מה הם אותם ממצאים שהמבקשת מבקשת לסתור. הרי קביעותיה ומסקנותיה של ועדת המל"ל נסתרו עם קבלת הבקשה לראיות לסתור ומינוי שני המומחים: האורתופדי והנוירולוגי.

מבחינה דיונית, לאחר שכבר ניתנה החלטה בעניין בקשת המבקשת להבאת ראיות לסתור ממצאי ועדת המל"ל, ולאחר שהבקשה כאמור נתקבלה ושני המומחים התמנו וקבעו את ממצאיהם ומסקנותיהם, למעשה, ממצאי הועדה ומסקנותיה, נסתרו, ובכך אין כל מקום לחזור ולבקש סתירת ממצאי הועדה וקביעותיה בעניין הנכות.
הטרוניות אשר הועלו ע"י המבקשת בנוגע לממצאים הרפואיים, בשלב כזה שבו נתמנו המומחים הרפואיים לאחר קבלת הבקשה להבאת ראיות לסתור, ולאחר חקירת אחד מהם וויתור המבקשת על חקירתו של השני, אין להביאן במסגרת בקשה להבאת ראיות לסתור. אחרת, יש בכך משום בקשה לפסילת מומחה בית המשפט שכאמור לא נתבקשה.

9. עם זאת, יש לציין כי אומנם בית המשפט אינו מחויב בקבלת חוות דעתו של המומחה הרפואי שמונה על ידיו, אולם עניין זה, כאמור, אין מקומו ל הידון במסגרת הבקשה הנוכחית. מה גם, למעלה מן הנדרש אציין, כי גם לגופו של עניין לא ראיתי כל מקום שמצדיק את התערבות בית המשפט בממצאי המומחים הרפואיים שנתמנו, וזאת במיוחד לאור העובדה כי בעניין ממצאי המומחה בתחום הנוירולוגי, לא הוצג כל ממצא חדש שלא הוצג קודם לכן בפניו.
כאן חשוב להזכיר, כי המבקשת בחרה לוותר על חקירת מומחה זה במהלך שמיעת הראיות.

10. גם לגבי המומחה בתחום האורתופדי, המסמכים שאליהם הפנתה המבקשת נערכו לפני שנחקר על דוכן העדים בישיבת ההוכחות שהתקיימה ביום 9.11.16, כך שלמעשה למבקשת עמדה האפשרות וההזדמנות להציגם בפניו ואף לשלוח לו שאלות הבהרה בעניין כפי שעשתה קודם לכן. בנוסף, לא ניתן להסתפק במסמך בודד אחד שנערך כעבור כשבועיים מסיום ישיבת ההוכחות (26.11.16) ועל סמך אותו מסמך לקבוע כי המומחה טעה טעות בולטת לעין באופן שמצדיק פסילת ממצאיו.

סיכום
11. לאור כל האמור לעיל, דין הבקשה להידחות. אין צו להוצאות.

ניתנה היום, י' ניסן תשע"ז, 06 אפריל 2017, בהעדר הצדדים.