הדפסה

בית משפט השלום בנצרת ת"א 38658-12-15

מספר בקשה:29
בפני
כבוד ה שופט דניאל קירס

המבקשת

כ.ג.ט ניהול והשקעות בע"מ
באמצעות ב"כ עוה"ד מארון אבו נסאר

נגד

המשיבה
איילון חברה לביטוח בע"מ
באמצעות ב"כ עוה"ד רוית דרור

החלטה

1. בפני בקשה לפסילת חוות דעתו של המומחה מטעם בית המשפט פרופ' יצחק רומן ( להלן: פרופ' רומן), ולביטול מינויו כמומחה מטעם בית המשפט בתיק זה.

רקע

2. התובעת, בעלים של מחפר מסוג דוסאן, מ.ר. 1117430, שנת ייצור 2012 ( להלן: המחפר), טוענת בכתב התביעה, בין היתר, כי ביום 6.9.2015 אבן גדולה נפלה על המחפר, תוך כדי שימוש שנעשה בו באתר העבודה במחצבת גולני, וכתוצאה מכך נגרמו כיפוף וקרע גדול במחפר תוך גרימת שבר בזרוע שלו ( להלן: התאונה הנטענת ; כתב התביעה, פס' 5).

3. הנתבעת, חברת ביטוח, ביטחה בזמנים הרלוונטיים לתאונה את המחפר בפוליסת ביטוח מקיף ( שם, פס' 4).

4. התובעת הודיעה לנתבעת על התאונה הנטענת, וזו האחרונה הזמינה שמאי מטעמה שבדק את הנזק שנגרם למחפר והעריך את עלות תיקונו ( שם, פס' 7).

5. לטענת התובעת התאונה מכוסה בפוליסה שרכשה מהנתבעת, ולכן על הנתבעת לשפות אותה, בין היתר, בעלות של תיקון המחפר ( שם, פס' 4 ו- 6). עוד טוענת התובעת, כי השמאי מטעם הנתבעת הציג בפניה מצג לפיו הנתבעת מכירה בכיסוי הביטוחי, וכי הנתבעת עומדת לשלם לה עבור הנזקים שהשמאי העריך. לכן, טוענת התובעת, היא לקחה את המחפר לתיקון, והוא תוקן על חשבונה לפני שהעמידה אותו לבדיקה על ידי מומחה מטעמה, דבר שגרם לה נזק ראייתי ( שם, פס' 11-9 ו- 13).

6. יצוין כי במחפר נמצאו שני סדקים, סדק בזרוע והוא מושא המחלוקת בתיק, וסדק בתותבת של המחפר, שלא נכלל בתביעה דנן.

7. הנתבעת צירפה לכתב הגנתה חוות דעת הנדסית שנערכה על ידי המומחה מטעמה, אינג' צביקה קנדלר ( להלן: מר קנדלר). מר קנדלר קבע כי הסדק מושא המחלוקת בתיק, אינו תאונתי. לאור קביעה זו, טוענת הנתבעת כי אין כיסוי ביטוחי לנזק שנטען שנגרם למחפר, וכי אין היא חייבת מאום לתובעת.

8. התובעת, לעומת זאת, לא צירפה חוות דעת לכתב התביעה, ורק ביום 2.12.2017 היא הגישה חוות דעת נגדית מטעמה, שנערכה על ידי המומחה מטעמה, אינג' שלמה אייזנברג ( להלן: מר אייזנברג). בניגוד למר קנדלר המומחה מטעם הנתבעת , מר אייזנברג המומחה מטעם התובעת קבע כי הסדק שבמחלוקת הוא כן תאונתי ( פס' 9.4 לחוות הדעת).

9. ביום 16.1.2018 הגישה הנתבעת חוות דעת משלימה.

10. התובעת גם כן הגישה ביום 14.2.2018 חוות דעת משלימה נגדית מטעמה.

11. לאור הפער בין חוות הדעת, מונה ביום 3.6.2018, שלא בהסכמה, פרופ' רומן כמומחה מטעם בית המשפט.

12. פרופ' רומן קבע בחוות דעתו כדלקמן:

"הצילומים המתעדים את פני השבר בחוות דעתו של המהנדס קנדלר לא מדגימים קווי חוף ברורים, כפי שהוא מראה בחוות הדעת המשלימה לגבי שבר בבורג ממנוף, אולם תיאורו המילולי של תוואים אלה ברור" (פס' 4.2.6 לחוות הדעת).

13. עוד קבע פרופ' רומן בהמשך חוות דעתו :

"מאחר והמחפר תוקן ולא היה באפשרותי לבחון את הסדקים בעצמי, ומאחר ובחוות הדעת של המהנדס אייזנברג אין ממצאים מקוריים משלו, אני נאלץ להסתמך על התיעוד הצילומי והמילולי המופיעים בחוות הדעת של המהנדס קנדלר.

מכלול הממצאים בבדיקת הראיה, דהיינו אי המצאות סימני פגיעה משמעותיים וחוסר עיוות מסיבי בזרוע המחפר, יחד עם הבחנה בתוואים של קווי חוף במשטחי השבר, תומכים באפשרות כי השברים בזרוע המחפר התפתחו לאורך זמן בסידוק במנגנון יציב ( התעייפות), יותר מאשר באפשרות של פגיעה מכנית חיצונית בזרוע" (פס' 6.2-6.1 לחוות הדעת).

הבקשה

14. התובעת טוענת כי יש לפסול את חוות הדעת של המומחה מטעם בית המשפט פרופ' רומן משני טעמים: הראשון – היכרותו המוקדמת עם מומחה הנתבעת מר קנדלר, היכרות שלטענת התובעת השפיעה על שיקול דעתו ועל חוות דעתו בצורה גדולה ומכרעת, וכי פרופ' רומן אף הסתיר הכרות זו. השני – אי מתן חוות דעת עצמאית משלו, אלא הסתמכות על מה שקבע המומחה מטעם הנתבעת מר קנדלר.

15. הנתבעת טוענת כי אין בטענות התובעת כדי להצדיק פסילת חוות דעת המומחה מטעם בית המשפט. הנתבעת הפנתה להודעת המומחה מטעם בית המשפט לצדדים טרם הגשת חוות דעתו בה הוא ציין את הודעת ב"כ התובעת לפיה הכלי לא יהיה זמין לבדיקתו וכי חוות דעתו תינתן על סמך הנתונים בחוות דעת מטעם הצדדים; לטענת הנתבעת, התובעת לא התנגדה לכך. בענין הטענות בענין היכרותו המוקדמת של המומחה מטעם בית המשפט, טענה הנתבעת כי אין מדובר בהכרות המצדיקה פסילת חוות הדעת של המומחה מטעם בית המשפט.

הכרעה

16. הגעתי למסקנה כי אין מקום לפסילת חוות הדעת, ולכן דין הבקשה להידחות. אבאר.

הטענה להיכרות קודמת

17. ביום 17.4.2019 נחקר המומחה מטעם בית המשפט פרופ' רומן על חוות דעתו. הוא אמנם אישר לשאלות ב"כ התובעת כי המומחה מטעם הנתבע מר קנדלר, בדומה לו, שירת כחייל בשירות חובה בחיל האוויר, וכי הוא פגש אותו שם מדי פעם, ושניהם עבדו באותה יחידה ( פרוטוקול 17.4.2019 ע' 9 ש' 22-16). אך לא מצאתי שיש בהיכרות זו כדי לפסול את המומחה או את חוות דעתו.

18. בבקשה לא נטען כי היחסים בין פרופ' רומן למר קנדלר הם יחסים חבריים או מיוחדים, ומחקירתו לא עולה שהיחסים הם כאלה. לא הוכח חשש ממשי למשוא פנים בעקבות היכרות זו, ולא הוכחו מניעים פסולים כלשהם. מה גם שפרופ' רומן השיב, כאשר נשאל על היכרותו עם מומחה הנתבעת מר קנדלר, כי הוא מכיר גם את מר אייזנברג המומחה מטעם התובעת :

"ש....עכשיו אתה מקבל מינוי מבית המשפט ואתה רואה חוות דעת של מר קנדלר שאותו אתה מכיר עוד מאותה יחידה, אתה לא רואה לנכון לציין בפני בית המשפט שיש היכרות מוקדמת בינך לבינו?
ת. גם את מר אייזנברג אני מכיר
ש. מה?
ת. גם את מר אייזנברג אני מכיר" (שם, ש' 30-25).

בא כוח התובעת הטיח בפרופ' רומן כי הוא עבד עם מר קנדל ולא עבד עם מר אייזנברג, אך פרופ' רומן העיד כי הוא לא עבד גם עם מר קנדל והוא מכיר את שניהם שנים רבות (שם, ש' 35-31). טוב היה ליידע את בית המשפט ואת הצדדים על ההיכרות עם מומחי שני הצדדים, אולם בנסיבות הענין לא מצאתי פגם המצדיק פסילת חוות דעתו של פרופ' רומן בכך שהוא לא מסר לבית המשפט או לצדדים כי הו א מכיר את שניהם.

הטענה לאי מתן חוות דעת עצמאית

19. אף טענה זו דינה להידחות.

20. פרופ' רומן ציין בחוות דעתו כי מאחר שהמחפר תוקן, לא היה באפשרותו לבחון את הסדקים בעצמו, וכי לצורך מתן חוות הדעת הוא נאלץ להסתמך על המסמכים שבתיק ( פס' 4.1.2 לחוות הדעת). עוד פירט כי רק בחוות הדעת מטעם הנתבעת מיום 11.9.2015, קיים תיעוד למצב זרוע המחפר לפני תיקונו, ואילו אף בחוות הדעת מטעם התובעת עצמה אין ממצאים עצמאיים, כי מר אייזנברג לא בחן את הכלי בזמן אמת או בזמן אחר ( פס' 4.1.3 ו- 5.3 לחוות הדעת).

21. התובעת אישרה בתגובה-לתשובה לבקשה כי היא הסכימה שפרופ' רומן יסתמך על הנתונים הקיימים בחוות הדעת שהוגשו מטעם הצדדים, לצורך עריכת חוות דעתו.

22. אף לגופו של ענין, הובהר בעדותו של פרופ' רומן כי הוא אמנם קבע קביעות עצמאיות שבמומחיות משלו בחוות דעתו, ואין מדובר בהסתמכות עיוורת על מסקנותיו של המומחה מטעם הנתבעת . אבאר.

23. כפי שמצוטט לעיל פרופ' רומן קבע בחוות דעתו כי "הצילומים המתעדים את פני השבר בחוות דעתו של המהנדס קנדלר לא מדגימים קווי חוף ברורים, כפי שהוא מראה בחוות הדעת המשלימה לגבי שבר בבורג ממנוף, אולם תיאורו המילולי של תוואים אלה ברור" (פס' 4.2.6), ובסיכום חוות דעת ציין כי הוא נאלץ להסתמך על התיעוד "הצילומי והמילולי בחוות הדעת של המהנדס קנדלר" וכי מכלוול הממצאים בבדיקת הראיה – אי המצאות סימני פגיעה משמעותיים וחוסר עיוות מסיבי בזרוע המחפר "יחד עם הבחנה בתוואים של קווי חוף במשטחי השבר" ת ומכים ב"התעייפות" החומר יותר מאשר בפגיעה מכנית חיצונית בזרוע. מדברים אלה למד בא כוח התובע ת, בענין "קווי חוף", כי פרופ' קנדלר לא ראה בצילומים כל זכר ל"קווי חוף" והוא מסתמך רק על התיאור המילולי של מומחה הנתבעת מר קנדלר בענין זה.

24. פרופ' רומן הגדיר "קווי חוף" בעדותו כך: "...קבוצה שלמה של קמטים שנצבעה בתחמוצת מסוימת או משהו, רואים אותה כקו כמו שבים כשגלים באים ועושים פס על החוף, ורואים כאלה קווים שהם המרכז שלהם הוא במקום שבו הסדק התחיל, והם מתקדמים לכיוון ההתקדמות של הסדק" – ע' 21 ש' 6-1) .

25. בעדותו הבהיר פרופ' רומן כי הוא עצמו אמנם ראה עדות ל"קווי חוף" בצילומים:

"ש: ... אז למעשה אתה לא רואה קווי חוף. אתה בעצמך לא, אתה אומר, אתה סומך על מה שהוא אמר שהוא ראה קווי חוף, אוקי בוא נמשיך.
ת: אני לא אמרתי שאני לא ראיתי,
ש: עכשיו אתה אומר.
ת: אני אומר, אני אומר,
ש: שלא היו לך ראיות על זה, כן.
ת: שבצילומים שלו,
ש: כן.
ת: רואים תוואים שהם לא ברורים אבל הם דמויי קווי חוף לא ברורים.
ש: לא ברורים. אז למה בתמונות האחרות הם כל כך ברורים, אתה אומר, כמו שזה ברור בחוות דעת שלו. זאת אומרת שיש צילום של קווי חוף, זה אמור להופיע ברור.
ת: לא, לא תמיד.
ש: לא תמיד?
ת: לא.
ש: אוקי. עכשיו, זה לא אמור להיות מיקרוסקופי?
ת: קווי חוף זה לא מיקרוסקופי.
ש: אבל,
ת: זה מה שרואים בעין" (שם, ע' 22 ש' 35-16).

בהמשך חזר פרופ' רומן ברורות כי הוא רואה קווי חוף בצילומים: "אני ציינתי שהקווים בצילומים לא ברורים. יש קווים אבל הם לא ברורים" (ע' 25 ש' 3).

26. פרופ' רומן אף נימק מדוע "קווי חוף" לעתים אינם ברורים ואף אינם צפויים להיות ברורים בחלק מהסוג בו עסקינן:

"...בדרך כלל כתוצאה מעבודת הזרוע, קווי החוף לא יהיו ברורים בגלל שהיא עובדת במספר כיוונים, כולל פיתול וכולל גזירה, וכתוצאה מכך משטח השבר הוא גם משתפשף, הוא גם נפתח ונסגר, וגם קצת משתפשף. עכשיו, ישנם מקרים שבהם הכשל הוא בכפיפה למשל קבועה, וזאת אומרת הוא כל פעם מתכופף אבל לא סוגר על עצמו... ואז הקווי חוף הם יותר ברורים ,אז לא תמיד קווי החוף הם ברורים בלי קשר ליכולת של הצלם לצלם את זה יפה או לא יפה" (ע' 24 ש' 30-24).

מדברים אלה עולה כי העדר קווי חוף ברורים, אין משמעו שמדובר בענייננו במקרה גבולי שבו אמורים לראות קווי חוף ברורים כדי להסיק "התעייפות" החומר אך לא רואים קווי חוף ברורים; אלא שבדרך כלל בעבודה עם זרוע "קווי חוף" לא יהיו ברורים, וכאמור פרופ' רומן העיד ברורות כי בתמונות הזרוע בענייננו "יש קווים אבל הם לא ברורים".

27. עולה מעדותו של פרופ' רומן כפי שנסקרה לעיל, כי יש לדחות את טענת התובעת לפיה הוא הסתמך הסתמכות עיוורת על התיאור המילולי של מר קדנדר בענין "קווי חוף" , וכי עמדתו בענין זה היא עמדה עצמאית שבמומחיות על סמך הצילומים בתיק.

28. העתקי הצילומים הנזכרים בחוות דעתו של המומחה מטעם בית המשפט פרופ' רומן , שהן תמונות מחוות הדעת הראשונה של מר קנדלר (שלטענת התובעת צילם השמאי מטעם הנתבעת) , נסרקו תחילה לתיק בית המשפט בשחור-לבן. פרופ' רומן אישר כי עמדו בפניו בעת עריכת חוות דעתו הצילומים בצבע ( 16.6.2019, 4.7.2019), והעתקים צבעוניים הוגשו לבית המשפט ( ביום 9.7.2019). אציין, בבחינת למעלה מן הנדרש וללא כל יומרה למומחיות במטלורגיה, כי כאשר מגדילים תמונות צבעוניות אלה ( תמונה מס' 1.6 בע' 5, ובתמונה מס' 1.7 בע' 6 לחוות הדעת ההנדסית המקורית של מר קנדלר) ניתן לראות קווים שמתיישבים לכאורה עם תיאורו של פרופ' רומן ל"קווי חוף" (זאת, בעיקר בתמונה 1.7).

29. לכך יש להוסיף ולהזכיר , כי מסקנתו של פרופ' רומן ממילא לא נשענה על נושא "קווי החוף" בלבד. הוא ציין בנוסף בחוות דעתו כי "פגיעה חיצונית בזרוע מסיבית כמו זרוע המחפר, שתגרום לשבר, הייתה מותירה סימני פגיעה משמעותיים ביותר. בנוסף, שבר כזה היה גורם לעיוות מסיבי שכן הקורה עשויה מפלדה משיכה", ו"עיוות כזה לא נצפה ולא נראה בצילומים" ואף לא צוין דבר כזה בחוות הדעת של מר אייזנברג , היחיד שבדק את הכלי לפני התיקון (פס' 5.4). מדברים אלה עולה כי העדר סימני פגיעה, העדר עיוות מסיבי, די היה בו לסברתו של המומחה מטעם בית המשפט כדי לקבוע שאין מדובר בשבר תאונתי. כפי שאפרט כעת, אף קביעותיו ועדותו של המומחה בנושא זה, היא קביעה עצמאית של פרופ' רומן שלא הופרכה על ידי התובעת.

30. פרופ' רומן הסביר בעדותו את העיוות שהוא היה מצפה לראות אילו מדובר היה בפגיעה שגרמה לשבר ( פרוטוקול 17.4.2019 ע' 16 ש' 6-3, ע' 18 ש' 22-20; ע' 25 ש' 32-29). הוא הבהיר עוד לשאלת בית המשפט, כי אף אם מכה בתחתית הזרוע היתה גורמת לשבר במעלה הזרוע, הוא היה מצפה לראות עיוות למעלה באזור השבר (ע' 18 ש' 19-15), והעיד בהמשך כי גם אם בית המשפט יקבע עובדתית שאבן נפלה ופגעה בחלק התחתון של הזרוע של המחפר בכף, או בפטיש חצבה, חוות דעתו בענין הגורם לשבר בזרוע לא היתה משתנה ( שם, ע' 25 ש' 32-7 ו- ע' 28 ש' 7-5).

31. עולה מהאמור לעיל, כי קביעתו של פרופ' רומן לפיה אין רואים בתמונות סימני פגיעה משמעותיים ביותר או עיוות מסיבי במקום השבר, שאותם היה מצופה לראות אילו מדובר היה בשבר תאונתי, אף היא קביעה עצמאית של פרופ' רומן על סמך התמונות (כאשר כאמור פרופ' רומן ציין כי המומחה מטעם התובעת מר אייזנברג כלל לא התייחס להעדרם של סימנים אלה).

סוף דבר

32. לאור כל האמור, הבקשה נדחית.

33. התובעת תשלם לנתבעת שכר טרחת עורך דין בסך של 2,000 ₪ בגין הבקשה.

ניתנה היום, ז' אב תשע"ט, 08 אוגוסט 2019, בהעדר הצדדים.

דניאל קֵירֹס, שופט