הדפסה

בית משפט השלום בנצרת ת"א 36771-02-18

בפני כב' השופט הבכיר, יוסף סוהיל

התובעים:
.1 גלעד מלכא ת.ז. XXXXXX589
.2 עדית מלכא ת.ז. XXXXXX535

נגד

הנתבעות:
.1 דור-שבח בניה ופיתוח בע"מ ח.פ. 512834185
.2 ק.י.פיתוח אגש"ח בע"מ

החלטה

1. ענייננו בהתנגדות התובעים להגשת מסמכים שצורפו לתצהיר עדותו הראשית של עד ההגנה מטעם הנתבעת 2, מר חיים מירון.
ההתנגדות מכוונת לנספח ג' לתצהיר, והכוונה למכתב מיום 2.5.2019, חתום על ידי "רגב טורס", המופנה לנתבעת 2, אליו מצורפים מסמכים רבים (כל המסמכים עד סוף נספח ג'), שהם "התוכניות והחישובים לקירות התומכים המתבססים על דו"ח הקרקע וכן על חוות הדעת של יועץ הקרקע והביסוס בזמן הביצוע".

2. כבר אומר שלא היה דופי בשלב בו הועלתה ההתנגדות על ידי ב"כ התובעים, כפי שטען ב"כ הנתבעת 2.
ב"כ התובעים העלתה התנגדותה בעת שעמד מר חיים מירון על דוכן העדים להיחקר על תצהירו, וזאת כמצוות החלטתי מיום 29.1.2020 בדבר הגשת תצהירי עדות ראשית.

3. הנתבעים הלינו, מלבד על השלב בו הועלתה התנגדות התובעים להגשת אותם מסמכים, שהתובעים מנועים מהעלאת התנגדותם לאותם מסמכים, לאחר שהם בעצמם עמ דו על כך שהנתבעים יאתרו אותם מסמכים וימציאום למומחה.
ועוד, המומחה נחקר ארוכות על ידי ב"כ התובעים על אודות אותם מסמכים שעתה מבקשת להוציאם מהראיות המוגשות בפני בית המשפט. תוהים הנתבעים , מה יעלה בגורל חוו ת דעת המומחה ועדותו הארוכה בפני בית המשפט, באם ייעתר בית המשפט לבקשת התובעים.

4. אמת היא, הסיטואציה אליה נקלעו הצדדים ובית המשפט, הינה קפקאית, במידת מה.
מחד, צודקת ב"כ התובעים בטענתה כי המצאת מסמכים לעיון המומחה מטעם בית המשפט,
ואף התבססות המומחה על אותם מסמכים, אין בה כשלעצמה כדי להכשיר הגשת אותם מסמכים כראייה עצמאית מטעם בעלי הדין; ומאידך , צודקים הנתבעים בתהייתם מה משקל יתן בית המשפט לעדות המומחה שהסתמך על מסמך שלא הוגש בפניו כראייה.

5. בית המשפט העליון התייחס לאחרונה לסיטואציה דומה, ממנה ניתן להקיש לעניינו.
ב-רע"א 4842/20 עיריית אשדוד נ' אדמת הצבי השקעות בע"מ (9/9/20), בחן בית המשפט העליון מעמדם של מסמכים שהוגשו למומחה מטעם בית המשפט, ואשר לא ניתן היה להגישם כראיה בבית המשפט מחמת שלא גולו בתצהיר גילוי מסמכים מטעם בעל דין.
בית המשפט העליון קיבל בקשת ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי, אשר לפיה נפסלת חוות דעת המומחה, בין היתר, מאותו טעם.

6. אמנם בעניינו, לא עומדת להכרעה בקשת בעל דין לפסול חוות דעת המומחה, אך הקביעות שם עודן רלוונטיות כאן.
יפים וישימים לענייננו הדברים שנקבעו בפסק הדין הנ"ל ע"י כב' השופט ע' גרוסקופף:
"26. זאת ועוד, וזהו העיקר לעניינו, תקנה 114א בוודאי איננה אוסרת על מומחה מטעם בית המשפט מלפנות לצדדים בבקשה כי יעבירו לידיו מסמכים שלא גולו בהליכי הגילוי, על מנת שיוכל להסתייע בהם בעת הכנת חוות דעתו. מסקנה זו מתבקשת אף היא מלשון תקנה 114א, שמתייחסת למקרים שבהם בעל דין מבקש להגיש מסמך כראיה מיוזמתו, והיא נלמדת גם מקל וחומר מההלכה הפסוקה המתירה למומחה בהליך משפטי להסתמך בחוות דעתו גם על מסמכים שלא היו קבילים אילו היו מוגשים על ידי אחד מבעלי הדין במהלך הדברים הרגיל (ראו למשל: ע"פ 566/89 מרציאנו נ' מדינת ישראל, פ"ד מו(4) 539, 548-545 (1992); יעקב קדמי על הראיות חלק שני 775 (2009) (להלן: "קדמי")). ודוק, הצגת מסמך למומחה אינה מכשירה מאליה את המסמך לשמש כראיה במשפט. אף אם מסמך צורף לחוות דעת המומחה, והוגש לבית המשפט כאחד מנספחיה או כחלק מרשימת החומרים שעמדו לנגד עיני המומחה, אין בכך כדי להפוך את המסמך האמור לראיה העומדת על רגליה שלה, אלא הוא נבחן דרך הפריזמה של חוות דעת המומחה, אשר לה בלבד ניתן המשקל הראייתי. אם מעוניינים להפוך את המסמך לראיה עצמאית יש להגישו בדרך המתאימה (השוו: ע"א 2688/95 פנחס נ' כרם מהנדסים, פ"ד נ(5) 742, 745 (1996); קדמי, בעמ' 771)."
(ההדגשות שלי – ס"י)
7. רוצה לומר, מחד, לא היה פסול בהמצאת המסמכים נשוא הבקשה לעיון המומחה טעם בית המשפט ; מאידך, על הנתבעת 2 היה לפעול בהתאם לדין לצורך הגשת אותם מסמכים כראיה עצמאית .

8. סבורני, משעיקר הראיות כבר נשמעו, ומשנראה לי כי הגשת אותם מסמכים לא תהא כרוכה בעדויות ארוכות , יהא זה צודק ליתן לנתבעת 2 הזדמנות לעשות כן, תחת הוצאות אותם מסמכים מחומר הראיות שבתיק בית המשפט.

9. בשלב ראשון, הנני מורה לנתבעת 2 להודיע באם עומדת היא על הגשת כל המסמכים שבנספח ג' כראייה, ו בכללם מכתב "רגב טורס" מיום 2.5.2019, או רק צרופיו של מכתב זה, או שמא רק חלק מצירופי המכתב.
במאמר מוסגר, אעיר כי אינני רואה איך ניתן להכשיר אותו מכתב, משלא ברור מי ערך אותו, מי חתום עליו, ומשיש בו משום עדות שבמומחיות.

הודעה כאמור תוגש לא יאוחר מיום 30/10/20.

10. עם קבלת ההודעה יקבע בית המשפט מועד להמשך הוכחות לצורך הגשת אותם מסמכים כדין, ולצורך זה בלבד.

בנסיבות, אינני רואה להורות לנתבעת 2 להקדים ולהגיש תצהירי עדות ראשית, הן משום שלב השמיעה בו נמצא התיק, והן משום שהעדויות מוגבלות לצורכי הגשת אותם מסמכים, ותו לא.

11. בנסיבות, איני עושה צו להוצאות.

לעיוני בתאריך 2/11/20.

ניתנה היום, י"ט תשרי תשפ"א, 07 אוקטובר 2020, בהעדר הצדדים.