הדפסה

בית משפט השלום בנצרת ת"א 26919-07-20

מספר בקשה:6
בפני
כבוד ה שופט דניאל קירס

המבקשת (התובעת)

עפאף רמדאן
באמצעות ב"כ עוה"ד נועם בר דוד, עוה"ד יואב דגני

נגד

המשיבים (הנתבעים)

  1. אוסאמה נאסר
  2. גזאל נאסר
  3. נאדרה נאסר
  4. אליאס נאסר
  5. עומר עואודה

באמצעות ב"כ עוה"ד נדב כנפו

6. או.אן חברה לעבודות בנייה בע"מ
7. חברת או.בי.או רואי חשבון
באמצעות ב"כ עוה"ד אחד ח'טיב

החלטה

1. בפני "בקשה מטעם התובעת למתן צווי גילוי מסמכים כללי וספציפי ומענה על שאלונים כנגד הנתבעים טרם מחיקת כתבי ההגנה".

הבקשה נגד הנתבעים 5-1 (להלן: הנתבעים)

2. לטענת התובעת, הנתבעים השיבו לדרישות התובעת להליכים מקדמיים, אך הם לא עשו כן באופן מלא או כדין.

3. התובעת טענה כי הנתבעים לא השיבו לדרישה בענין מסמכים פלוניים בתצהיר הערוך כדין. הנתבעים טענו כי אין מקור בדין לדרישה זו. הנני דוחה את טענת הנתבעים בענין זה. ראו תקנה 113 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984. הנתבעים יעבירו לידי התובעת תצהיר גילוי מסמכים פלוניים ערוך כדין לפי תקנה 113, בתוך 30 ימים מהיום .

4. התובעת מלינה על כך שהנתבעים לא נענו לדרישתה "לצרף" את המסמכים מושא תצהיר גילוי המסמכים, לתצהיר גילוי המסמכים, וביקשה להורות להם לעשות כן. הבקשה בענין זה נדחית. כטענת הנתבעים, אין חובה בתקנות לצרף לתצהיר גילוי מסמכים את המסמכים מושא התצהיר; הזכות הדיונית הרלוונטית היא זכות העיון. הנני מורה לנתבעים לאפשר לתובעים עיון בכל המסמכים מושא תצהיר גילוי המסמכים הכללי מטעמם, בתוך 10 ימים מהיום .

5. בענין סעיף 7(א) לבקשה: מדובר בבקשה לגלות "כלל התכתבות (לרבות מיילים, מכתבים, הודעת ווטסאפ, הודעות רגילות) בין מרשיך ו/או מי מהם לבין התובעת ו/או בעלה המנוח (בעת היותו בין החיים)." הנתבעים הפנו בענין זה בתצהיר גילוי המסמכים מטעמם .

לטענת התובעת אין די בהפנייה לתצהיר גילוי המסמכים הכללי, וכי מסמכים מסוג זה אף לא גולו. לטענת הנתבעים התכתובות המבוקשות מפורטות בתצהיר גילוי המסמכים הכללי, כך שהדרישה נענתה במלואה.

עיון בתצהיר גילוי המסמכים הכללי מטעם הנתבעים מעלה כי פורטו בו מספר מכתבים; אין בו כל פירוט של הודעות דוא"ל, הודעות וואטסאפ, או מסרונים ("הודעות רגילות" בלשון התובעת). על הנתבעים להצהיר בתצהיר לגבי תכתובת מהסוגים הנוספים הללו. אמנם אינני מחייב את הנתבעים לפרט בנפרד כל פריט ופריט של תכתובת; הדרך להבטיח שצד לא יופתע במהלך ההוכחות בידי מסמך זה או אחר בענין קטגוריות של מסמכים , היא ציון בתצהיר גילוי המסמכים הכללי את מספר המסמכים בכל קטגוריה (החלטתה של כבוד השופטת א' נחליאלי חיאט ב-ת"א (מחוזי ת"א) 20417-02 סופר נ' מסטרמן, פס' 5 (28.9.2019). למשל, "32 הודעות ווסטאפ", וכיוצ"ב. הנתבעים יפרטו באופן האמור בתצהיר עליו הוריתי לעיל.

6. סעיפים 7(ב)-(ד) לבקשה. מדובר בדרישות לגילוי כל התכתובות (לרבות מיילים, מכתבים, הודעות וואטסאפ, הודעות רגילות) בין הנתבעים ו/או מי מהם לבין עירית נצרת, והנתבעים 7-6, וכן לגילוי כל התכתובות כאמור בין הנתבעים 4-1 לבין הנתבע 5.

לטענת הנתבעים מדובר בדרישה כללית וגורפת ל תכתובת לגבי כל מסמך שהוא, בכל זמן שהוא ובכל עניין שהוא בין הגורמים הנזכרים. כן טוענים הנתבעים להעדר רלוונטיות ולהכבדה, אשר תצריך שחזור טלפונים ישנים ותיבות דוא"ל, שנים אחורה. עוד טוענים הנתבעים כי מדובר בפגיעה קשה בפרטיות.

מקובלת עלי טענת הנתבעים לפיה מדובר בדרישה גורפת, אשר אינה מוגבלת לתכתובת הקשורה לתביעה, וככזו היא לוקה בחלקה בהעדר רלוונטיות. להבדיל, בנוגע לגילוי אותו חלק של ה תכתובות שנוגע לשכירות מושא התביעה (לרבות נושאים נושקים כגון תשלומי חובה, השכרה לאחרים, זהות המשתמשים בנכס בפועל וסוג השימושים שנעשו בפועל במושכר) – מדובר במסמכים רלוונטיים (להלן: המסמכים הרלוונטיים). הנתבעים לא פירטו כיצד גילוי המסמכים הרלוונטיים – את עצם קיומם להבדיל ממתן אפשרות עיון בהם – יפגע בפרטיות. מאחר שהמחלוקת בין הצדדים נוגעת גם להסכמות נטענות כבר בתחילת היחסים בין הצדדים בשנת 1999, ובזכות החזקה בנכס מק רקעין המשמש למצער כנכס עסקי , אף אם שחזור מספר מכשירי טלפון וחשבונות דוא"ל יעלה לנתבעים אלפי שקלים (אותם יוכלו לדרוש בסופו של דבר במסגרת הטיעון להוצאות), איני סבור שמדובר בהכבדה בלתי סבירה. על כן הנני מורה לנתבעים לתצהיר בענין המסמכים הרלוונטי (כמוגדר לעיל בפסקה זו ), בענין הדרישות בסעיפים 7(ב)-(ד) לבקשה, בתצהיר עליו הוריתי. זאת, תוך ציון מספר התכתובות של מכל סוג (מכתב, דוא"ל, ווסטסאפ, מסרון).

7. בענין סעיפים 7(ה) -(ז) לבקשה : התובעת דרשה גילוי מסמכים התומכים בטענה (המוכחשת) בסעיף 19 לכתב ההגנה, כאילו התובעת המשיכה להציג דרישות "מופרכות ומופרזות" להעלאת דמי השכירות לאחר פסק דינו של בית הדין לשכירות; מסמכים התומכים בטענה (המוכחשת) בסעיף 21 לכתב ההגנה, לפיה התובעת סירבה לבצע תיקון ליקויים ונזקים שנתגלו בנכס בתקופת השכירות; ומסמכים התומכים בטענה (המוכחשת) בסעיף 34.2 לפיה הן המנוח הן התובעת הסכימו לתשלום באמצעות הנתבעת 5 ולהחזקתה במבנה ולהיותה בעלת זכויות במקום הנתבע 1.

לטענת הנתבעים אין מדובר בדרישה לגילוי מסמכים ובוודאי לא למסמכים ספציפיים. עוד טוענים הנתבעים כי אותם מסמכים שנמצאים בידיהם פורטו במסגרת גילוי המסמכים.

נכון הדבר, שהליך גילוי מסמכים אינו נועד לחייב את המגלה לערוך הערכה ראייתית עמוקה אם מסמך זה או אחר "תומך" בטענה זו או אחרת. אולם כאן, מדובר בסמנטיקה. שכן דרישה לגילוי מסמכים "בענין" הנטען בסעיף זה או אחר לכתב טענות היא דרישה רלוונטית לגילוי מסמכים. הנתבעים יפרטו בתצהיר עליו הוריתי, בדבר המסמכים בענין הטענות בכתב ההגנה מושא סעיפים 7(ה)-(ז) לבקשה. אף אם לטענתם מסמכים אלה כבר גולו, הם יפרטו בתצהיר עליו הוריתי באלו מסמכים מדובר .

8. בענין סעיפים 7(י) עד 7(י"ג) לבקשה: הנתבעים לא השיבו בענין סעיפים אלה. הנני מורה לנתבעים להצהיר בענין המסמכים מושא סעיפים אלה בתצהיר עליו הוריתי.

9. בענין סעיף 7(י"ד) לבקשה: התובעת דורשת גילוי "כלל המסמכים המעידים על שיעור דמי השכירות שגבתה הנתבעת 5 מהנתבעים 6 ו-7 או מכל גורם אחר לו השכירה את הנכס."

לטענת הנתבעים חוזרת כאן התובעת על שיטה תכסיסנית ונואלת בענין "כלל המסמכים" מבלי לפרט איזה מסמכים, וזאת אפילו מבלי לפרט את סוג המסמכים שהיא מבקשת לקבל. עוד טוענים הנתבעים כי התובעת לא טענה אלו מהמסמכים הללו לא הועברו לה.

אני דוחה את טענת הנתבעים לפיה מדובר בדרישה כוללנית לכל המסמכים שהוחלפו בין צדדים; הדרישה היא למסמכים בענין שיעור דמי השכירות שגבתה הנתבעת 5 מהנתבעים 6 ו-7 או מכל גורם אחר לו השכירה את הנכס. לא מצאתי רבותא בטענת הנתבעים לפיה לא צוין איזה סוג מסמכים; דרישה לכל המסמכים בנוגע לשיעורי דמי השכירות כאמור בסעיף הנדון היא מסוימת דיה. הנני מורה לנתבעים להצהיר בענין המסמכים מושא סעיף זה בתצהיר עליו הוריתי.

10. בענין סעיף 7(ט"ו) לבקשה: התובעת דורשת גילוי מסמכים המעידים על תשלומים לחברת חשמל בנוגע לכל הנכס לאורך כל התקופה מאז תחילת שנת 2015 ועד היום. כן מבקשת התובעת להורות לנתבעים להסביר את מהותו של כל אחד משורה של חוזים עם חברת החשמל.

הנתבעים טוענים כי דרישה בענין גילוי מסמכים אלה נענתה במלואה, שכן המסמכים המצויים בידיהם, למעט אלה שצורפו לכתב ההגנה, כבר נשלחו אליה. לטענת הנתבעים, דרישה "להסביר את מהותו" של כל חוזה אינה דרישה הקשורה כלל לגילוי מסמכים, וא ין מקום להורות לצד לעבד נתונים במסגרת גילוי מסמכים.

העברת העתקי מסמכים – אינה תחליף לתצהיר גילוי מסמכים, בו מצהיר המצהיר לאחר אזהרה שהמסמכים המפורטים בתצהיר הם המסמכים היחידים שברשותו או בשליטתו (ותוך פירוט בענין נסיבות יציאתם של מסמכים אחרים מרשותו או משליטתו). הנני מורה לנתבעים להצהיר בענין המסמכים מושא סעיף זה, בתצהיר עליו הוריתי, לרבות בענין כל החוזים הנזכרים בסעיף 7(ט"ו) לבקשה. עם זאת מקובלת עלי טענת הנתבעים לפיה אין מורים לצד למשפט במסגרת גילוי מסמכים להסביר את מהותם של מסמכים, כך שהדרישה בענין מתן הסבר כאמור נדחית.

11. לענין סעיף 7(ט"ז) לבקשה: התובעת דורשת גילוי מסמכים המעידים על תשלומי מים ביחס לכל הנכס לאורך כל התקופה מאז תחילת שנת 2015 ועד היום. הנתבעים – לא התייחסו לסעיף זה בתשובתם לבקשה. הנני מורה לנתבעים לגלות כנדרש בסעיף זה, בתצהיר עליו הוריתי.

שאלון

12. בענין סעיף 8 לבקשה: מדובר בשש שאלות (א' עד ו'), בהן נשאל אם נכון שגורם זה או אחר "לא חי" ו"לא עובד" בנכס מאז שנת 1999.

הנתבעים טוענים כי נוסח שאלות אלה הוא מגמתי ומטעה, וכי המונחים "חי" ו"עובד" אינם ברורים. הנתבעים טוענים כי הם השיבו כי "כל הנתבעים ביחד או לחוד החזיקו בנכס משנת 1999 עד היום, כאשר החזקתו של הנתבע מס' 4 אוסאמה נאסר נעשתה גם באמצעות חברת אן. או חברה לעבודות בניה בע"מ".

אינני סבור כי המונחים "חי" ו"עובד" אינם ברורים; אבהיר למען הסר ספק כי הכוונה ב"חי" תהא "מתגורר", וכי הכוונה ב"עובד" תהא, עוסק במשלח יד ו/או מבצע עבודה לפרנסתו. התשובה שנתנו הנתבעים בענין "חזקה", כאשר "חזקה" היא מונח שלעתים מתאר מצב משפטי בלבד (להבדיל מפיזי), אינה מספקת; השאלות מכוונות לברר אם כל אחד מהנתבעים התגורר בפועל בנכס או עבד בעצמו בפועל בנכס. הנתבעים ישיבו בתצהיר תשובה משלים וכדין לשאלות א' עד ו', לכל שאלה בנפרד ובהתאם לאמור בפסקה זו.

13. בענין סעיף 8(ח) לבקשה: מדובר בשאלה מהו השטח אותו "תפסה" הנתבעת 5 או.אן חברה לעבודות בניה בע"מ, בנכס. התשובה בתצהיר תשובה לשאלון היתה "הנתבע מס' 4 החזיק בעצמו בכל הנכס בין היתר באמצעות חברת או.אן עבודות לבניה".

לטענת התובעת מדובר בתשובה מתחמקת ובלתי ברורה, שאינה עונה על השאלה. לטענתה, לא ברור כיצד ניתן לטעון כי הנתבע 4 החזיק בעצמו בכל הנכס באמצעות חברת או.אן עבודות לבניה, שאינה כלל צד להסכם עם המבקשת, ולא ברור מה חלקה בהחזקה בנכס. לטענת הנתבעים מדובר בתשובה מלאה שבוודאי מפרטת את גודל השטח.

תשובת הנתבעים, היא תשובה מתחמקת. אף אם נצא לצורך הדיון מההנחה הטמונה בתשובה, לפיה חזקת הנתבעת 5 בנכס היתה בעצם החזקתו של הנתבע 4 באמצעותה, אין בתשובה כדי לברר איזה שטח בנכס "תפסה" (החזיקה מבחינה פיזית) הנתבעת 5. שכן הנתבעים השיבו כי הנתבע 4 החזיק בכל הנכס "בין היתר" באמצעות הנתבעת 5, ו"בין היתר" משמעו שייתכן שהנתבעת 5 החזיקה עבור הנתבע 4 בחלק מהנכס בלבד (ואילו חלקים אחרים הוחזקו עבור הנתבע 4 בידי אחרים). הנני מורה לנתבעים להשיב לשאלה מושא סעיף זה בתצהיר המשלים עליו הוריתי.

14. בענין סעיף 8(י"ב) לבקשה: מדובר בשאלה מהם "הטעמים המיוחדים" הנטענים בסעיף 15.4 לכתב ההגנה בגינם הנתבעת 5, או.אן חברה לעבודות בניה בע"מ, חתמה על הסכם ההתקשרות לשכירת הנכס לנתבעים 6 ו-7.

תשובת הנתבע 1 בתצהיר התשובה לשאלון היתה "לפי מיטב ידיעתי ואמונתי ובהסתמך על ייעוץ משפטי שקיבלתי – ענייני הנהלת חשבונות. יש לראות בנתבעים 1-5 כצד להסכם וכבעלי זכות הדיירות המוגנ ת כפי שהיה ידוע ומוסכם מראש".

לטענת התובעת מדובר בתשובה כללית וסתמית שאינה עונה על השאלה. לטענת הנתבעים "אין המדובר בשאלה אלא בבקשה לפירוט של מונח שהופיע בכתב ההגנה", ו השאלה ממילא נענתה במלואה לפנים משורת הדין.

איני מקבל את טענת הנתבעים. השאלה היא בהחלט שאלה, ולאור הטענה לפיה לנתבעים 4-1 לא היתה זכות להעביר את זכות השכירות הדיירות המוגנת שלהם לדייר משנה, השאלה כיצד זה שהנתבעת 5 חתמה על הסכם שכירות עם צד נוסף היא רלוונטית. הנני מורה לנתבעים להשיב בתצהיר תשובה משלים מה היו "ענייני הנהלת החשבונות" בגינם הנתבעת 5 חתמה על הסכם ההתקשרות לשכירת הנכס לנתבעים 7-6.

15. סעיפים 8(י"ג)-(ט"ו) לבקשה: בשאלה י"ג נשאל מהם "הצרכים השונים" בהם עושים שימוש הנתבעים או מי מהם בנכס כנטען בסעיף 15.5 לכתב ההגנה; בשאלה י"ד נשאל מי מהם עושה שימוש כזה והחל מאיזו תקופה; ובשאלה ט"ז נשאל ביחס לאיזה שטח עושים הנתבעים שימוש בנכס "לצרכים שונים" כאמור. הנתבעים השיבו בתצהיר תשובה לשאלון "הנתבעים מס' 1-5 משתמשים בשטח שאינו מושכר בין היתר לצורכי שהייה, אחסנה, אירוח, קיום פגישות, ניהול עסקים".

לטענת התובעת התשובה אינה מפורטת ואינה עונה על השאלות, והיא מבקשת להורות לנתבעים להשיב על כל שאלה בנפרד ובאופן ענייני ביחס לכל אחד מהנתבעים 5-1 בנפרד, תוך פירוט ש ימושו בנכס וציון באיזה חלק בדיוק נעשה השימוש המתואר. לטענת הנתבעים הם השיבו לכל השאלות שנשאלו, והצו המבוקש בעניין שאלות אלה מהווה צו להשיב ל שאלה חדשה שלא נשאלה בשאלות בשאלון.

התובעת צודקת בטענתה שהנתבעים לא השיבו לשאלות י"ד ו-ט"ו באופן מ לא. שאלה י"ג – נענתה. הנתבעים צודקים כי הצו המבוקש כולל שאלה חדשה שלא נשאלה בשאלון. הנני מורה לנתבעים להשיב בתצהיר התשובה המשלים לכל אחת משאלות י"ד ו-ט"ו בנפרד, לרבות הסיפה לשאלה י"ד לגביה יפרטו החל מאיזו תקופה עושה שימוש כל נתבע שעושה שימוש, ולרבות פירוט מדויק של השטח שבו נעשה השימוש ל"צרכים שונים" כאמור בסעיף 15.5 לכתב ההגנה.

16. סעיפים 8(ט"ז)-(י"ח) לבקשה: מדובר בשלוש שאלות שבכל אחת מהן נשאל "מדוע הוסתר" דבר זה או אחר מהתובעת. תשובת הנתבעים היתה "ע"פי יעוץ משפטי שניתן לי אין חובה עלי להשיב לשאלות מתחכמות אלו. למעלה מן הדרוש אציין כי לא 'הוסתר' מהתובעת דבר".

התובעת טוענת שמדובר בתשובה לקונית וסתמית שאינה עונה על כל אחת מהשאלות הנזכרות . נטען כי השאלות אינן מתחכמות כלל אלא מתייחסות לעובדה מהותית (שהועלתה בכתב התביעה) אשר הוסתרה מהתובעת ומעלה תמיהות רבות (ורבות למעלה מכך) בשים לב לכך שהנתבעים 4-1 "גלגלו" את הכנס אל הנתבעת 5, וממנה אל הנתבעים 7-6. משכך, לטענתה, תשובות הנתבעים 4-1 לשאלות אלה רלוונטיות ומהותיות לניהול התביעה. לטענת הנתבעים, ברי שהתשובה "לא הוסתר מהתובעת דבר" הינה תשובה מלאה.

מקובלת עלי טענת הנתבעים בענין זה . התובעת שאלה כאן שאלות שיש בבסיסן הנחה עובדתית לפיה הנתבעים הסתירו דבר מה ממנה, ותשובת הנתבעים היתה שהנחה זו אינה נכונה כלל. הבקשה בנוגע לשאלות ט"ז ועד י"ח – נדחית.

17. בענין שאלה 8(י"ט) לבקשה: בשאלה זו נשאל מדוע משנת 2017 החלו הנתבעים לשלם לתובעת את דמי השכירות באמצעות הנתבעת 5, או.אן חברה לעבודות בנייה בע"מ, כנטען בס' 15.3 לכתב ההגנה. בענין זה, הפנו הנתבעים בתצהיר התשובה לתשובה לשאלה י"ב. כזכור, התשובה לשאלה י"ב היתה "לפי מיטב ידיעתי ואמונתי ובהסתמך על ייעוץ משפטי שקיבלתי – ענייני הנהלת חשבונות. יש לראות בנתבעים 1-5 כצד להסכם וכבעלי זכות הדיירות המוגנת כפי שהיה ידוע ומוסכם מראש".

לטענת התובעת אין קשר בין הנשאל בשאלה י"ב שעניינו בהתקשרות בין המשיבה 5 לבין המשיבים 6-7, לבין הנשאל בשאלה זו בדבר הסיבה לשינוי הגורם המשלם את דמי השכירות. הנתבעים טוענים כי השאלה נענתה, תוך הפניה לתשובה בה הובהר כי הדבר נובע מענייני הנהלת חשבונות.

מקובלת עלי טענת הנתבעים לפיה התשובה שניתנה, רלוונטית לשאלה; אולם בהמשך לאמור לעיל בענין "שיקולי הנהלת חשבונות", הנני מורה לנתבעים להשיב בתצהיר התשובה המשלים מה היו שיקולי הנהלת החשבונות שהובילו לכך שהנתבעים החלו לשלם את דמי השכירות באמצעות נתבעת 5.

18. בענין שאלה 8(כ) לבקשה: מדובר בשאלה "מה השינויים שנעשו במושכר ובאלו שנים. נא לצרף אסמכתאות לשינויים". הנתבעים השיבו בתצהיר תשובה לשאלון "השאלה אינה ברורה. מעבר לאמור יצוין כי עובר לחתימת הסכם השכירות המוגנת בוצעו עבודות התאמה ושיפוץ כללי כמפורט בסעיף 13 לכתב ההגנה. מאז בוצעו עבודות תיקונים והחזקה, כמפורט בין היתר בסעיף 23 לכתב ההגנה".

לטענת הנתבעים מדובר בשאלה סתמית וחסרת פשר, וניסיון להכשיל את המשיבים באמצעות שאלות שאינן ברורות. לטענתם השאלה ממילא נענתה במלואה תוך הפניה לסעיף 13 לכתב ההגנה המציג בפירוט את עבודות השיפוץ במושכר, ואל סעיף 23 לכתב ההגנה, שם גם מוצגות בפירוט עבודות שבוצעו בנכס.

איני מוצא כי השאלה אינה ברורה או כי התשובה מלאה. אמנם ההפניה לסעיף 13 לכתב ההגנה היא בגדר תשובה לגבי כל השינויים שנעשו, אולם עיון באותו סעיף בכתב ההגנה מעלה כי אין שם ציון של תאריכים. כמו כן, בסעיף 23 לכתב ההגנה יש רשימה של עבודות שבוצעו עם תאריכים, אולם בתשובה לשאלה שבנדון טענו הנתבעים כי מדובר "בין היתר" בעבודות הנזכרות באותו סעיף 23. הנני מורה לנתבעים להשיב בתצהיר תשובה משלים באופן ממצה אלו שינויים נעשו בנכס ובאיזה מועד נעשה כל שינוי. הנני דוחה את דרישת התובעת לצרף מסמכים, שכן מדובר בשאלון ולא בגילוי מסמכים או מתן עיון בהם.

19. בענין שאלה 8(כ"ב) לבקשה: בשאלה זו נשאל "מדוע לא השבתם לפניית התובעת מיום 11.5.18 (נספח י"ג לתביעה) בה דרשה לפרק את הדלת שהוצבה בחדר המדרגות החוסמת את עליית הגג? כיצד התעלמותכם זו מתיישבת עם טענתכם שהגישה לגג לא נחסמה על ידכם, כנטען בסעיף 38.3 לכתב ההגנה?". הנתבעים השיבו לשאלה זו "עפ"י ייעוץ משפטי שקיבלתי המדובר בשאלה מטעה שאין עלי חובה להשיב. מעבר לדרוש יצוין כי הדלת הורכבה בהסכמתו ובידיעתו של המנוח עוד בשנת 1999, וכי התובעת קיבלה הודעה לפיה היא רשאית לקבל מפתח בכל עת".

לטענת התובעת, תשובה זו אינה עונה על השאלה כלל. לטענת הנתבעים נטען כי מדובר בשאלה מתחכמת, כאשר בגוף השאלה התובעת "קובעת" כי המשיבים לא השיבו לפניה וממשיכה ושואלת כיצד ההתעלמות מתיישבת עם הנטען בכתב ההגנה לפיו הגישה לא נחסמה. לטענת הנתבעים אין מדובר בשאלה לגיטימית בשאלון אלא בהתפלמסות, ואין מקום להורות לנתבעים להוסיף לתשובתם, כאשר אם התובעת סבורה כי הדבר אינו מתיישב עם כתב ההגנה, תתכבד ותפעל לפי מיטב הבנתה.

הנתבעים – לא השיבו על השאלה מדוע לא השיבו לפנייה הנזכרת. הנתבעים ייענו בתצ היר התשובה המשלים מדוע לא השיבו לפניית התובעת כנטען – ואם השיבו לאותה פניה, יענו שהשיבו. מקובל עלי כי ככל שהנתבעים יודו בתשובתם המשלימה שהם לא השיבו לפניית התובעת, התשובה שהם כבר נתנו מהווה תשובה לשאלה כיצד הדבר מתיישב עם טענתם בכתב התביעה לפיה הגישה לגג לא נחסמה.

20. בענין סעיף 8(כ"ג) לבקשה: מדובר בשאלה "האם אתם (הנתבעים) רואים בנוכחות הנתבעים 7-6 בכנס, כנוכחות שלכם בנכס, כפי שניתן להבין מסעיף 42.2 עד סעיף 42.6 לכתב ההגנה?" תשובת הנתבעים לשאלה זו היתה "עפ"י ייעוץ משפטי שקיבלתי אין עלי חובה להשיב לשאלה זו. כתב ההגנה מדבר בעד עצמו".

לטענת התובעת מדובר בתשובה מתחמקת וסתמית, ואין מקום להפנות בתשובה לכתב ההגנה, וכי "העובדה שהמשיבה 5 התקשרה בהסכם שכירות עם המשיבים 6-7 מלמדת אחרת מהמענה דנן". לטענת הנתבעים אין מדובר בשאלה שיש להשיב עליה ואפילו לא מדובר בענין בעל יסודות עובדתיים אלא בהתפלמסות גרידא, תוך פרשנות שנותנת התובעת לכתב ההגנה.

אינני מחייב את הנתבעים להשיב לשאלה זו. השאלה אם נוכחות הנתבעים 7-6 בנכס יכולה להיחשב או נחשבת כנוכחות הנתבעים האחרים בנכס, היא במהותה שאלה משפטית בדיני השכירות המוגנת, תהא פרשנותם של הנתבעים בענין אשר תהא. ואם נוכחותם של הנתבעים 7-6 אינה נחשבת מבחינה משפטית כנוכחות הנתבעים 4-1, אולם הנתבעים 4-1 סברו שכן, האם חוזרת בה התובעת מטענותיה בנוגע להעברת המושכר לנתבעים 7-6 בניגוד להסכם? הבקשה בענין שאלה זו, נדחית.

21. בענין סעיף 8(כ"ד) לבקשה: מדובר בשאלה "בסעיף 43.6 לכתב ההגנה טענתם כי אין בסיס לחישוב שעורכת התובעת בסעיף 41(ה) לכתב התביעה (ממנו עולה כי הנתבעת 5 חברת או.אן חברה לעבודות בנייה בע"מ גובה מהנתבעות 6 ו-7 סכום גדול פי למעלה משלושה מדמי השכירות שמשלמים הנתבעים על המושכר). אם כך, אנא הצג את חישוביכם בדבר היחס בין דמי השכירות הנגבים מהנתבעים 7-6 לבין דמי השכירות המשולמים לתובעת. נא לצרף אסמכתאות". תשובת הנתבעים לשאלה זו היתה ""עפ"י ייעוץ משפטי שקיבלתי אין עלי חובה להשיב לשאלה זו".

לטענת התובעת מדובר בתשובה מתחמקת וסתמית, ולאור הטענות בסעיף 5-1 לכתב ההגנה יש להורות להם להשיב לשאלה. לטענת הנתבעים אין מדובר אלא בדרישה להצגת חישוב נגדי, אלא שאין חלה עליהם כל דרישה להציג עתה במסגרת תשובות לשאלון חישובים או דו"חות כלשהם או להקדים הצגת ראיות בין שייערכו בחוות דעת ובין בדרך אחרת, ובוודאי שלא לפני שהתובעת מציגה את ראיותיה.

מקובלת עלי טענת הנתבעים לפיה לא חלה על בעל דין במסגרת ההליכים המקדמיים כל חובה לעבד נתונים או להפיק מסמכים חדשים ( רע"א 9322/07 Gerber Products Company נ' חברת רנדי בע"מ , פס' 11 (15.10.2008)). הבקשה בענין שאלה זו נדחית.

הוצאות הבקשה נגד הנתבעים 5-1

22. חלק בלתי מבוטל של הבקשה נגד הנתבעים 5-1 הת קבל, ועל כן הנני מחייב את הנתבעים 5-1 יחד ולחוד שכר טרחת עורך דין בסך של 1000 ₪ (מובהר, נוכח היקף הבקשה, כי אלמלא התוצאה המעורבות, סכום שכר הטרחה היה צפוי להיות גבוה יותר ואף באופן ניכר ).

הבקשה נגד הנתבעים 7-6

23. בבקשה נטען כי הנתבעים 7-6 כלל לא השיבו לדרישה לגילוי מסמכים ולמענה על שאלון למרות החלטת בית המשפט.

24. לתשובתם לבקשה, צירפו הנתבעים 7-6 תצהיר גילוי מסמכים כללי ותשובה לשאלון, ומכתב בענין מסמכים פלוניים. הם לא טענו כי הם העבירו אותם לתובעת לפני הגשת הבקשה או כי טרם חלף המועד לעשות כן.

25. לאור האמור הנני קובע כי הגשת הבקשה אמנם נדרשה כדי להביא להעברת ההליכים המקדמיים בידי הנתבע ים 7-6. ועל כן זכאית התובעת להוצאות מהם בגין הבקשה (בענין פסיקת הוצאות לטובת צד שהגיש הליך שהיה לו מקום, אשר גם הביא (לפני הכרעה) לקבלת סעד, ראו ע"א 2617/00 מחצבות כנרת (שותפות מוגבלת) נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבניה, נצרת עלית, פ"ד ס(1) 600, 606, 620 (2005)). הנני מחייב את הנתבעים 7-6 יחד ולחוד לשלם לתובעת שכר טרחת עורך דין בסך של 1500 ₪. כאשר ההליכים המקדמיים מטעם הנתבעים 7-6 הועברו לראשונה בתשובתם לבקשה, ברי שאין בהחלטה זו כל קביעה שמדובר בהליכים מקדמיים מלאים או תקינים.

26. לעיוני בעוד 41 יום.

ניתנה היום, י' אייר תשפ"א, 22 אפריל 2021, בהעדר הצדדים.

דניאל קֵירֹס, שופט