הדפסה

בית משפט השלום בנצרת ת"א 12495-03-15

מספר בקשה:49
בפני
כב' השופטת נבילה דלה מוסא, סגנית נשיא

מבקשת/תובעת

קלין קור טכנולוגיות בע"מ

נגד

משיבה/נתבעת 5

משיבים פורמליים/
נתבעים 1-4/
2,4,5 מחזיקים

ובעניין המחזיק

1. חוף לבנון בע"מ

2. אוליב שירותי שיווק וניהול בע"מ
3. עמית פורת
4. צבי דן מרום
5. ברכה מרום

הנהלת בתי המשפט, מנהל הכספים, גזברות ארצית

החלטה

בפניי בקשה להטלת עיקול זמני, במעמד צד אחד, על נכסי המשיבה כמפורט בבקשה המוחזקים בידי המחזיקים, וזאת עד למתן פסק דין בתובענה שהוגשה בתיק.

לאחר עיון בכתב התביעה, בבקשה ובתצהיר על כל נספחיהם ולאחר ששוכנעתי, על בסיס ראיות מהימנות לכאורה, בקיומה של עילת תביעה ובקיומם של התנאים המפורטים בהוראות פרק כ"ח לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד- 1984 (להלן: "התקנות") ובכלל זה קיומו של חשש סביר שאי מתן הצו המבוקש יכביד על ביצוע פסק הדין, נעתרת אני לבקשה ומורה על הטלת עיקולים זמניים כמפורט בבקשה, עד לגובה ס ך של 495,000 ₪.

כניסת הצו לתוקף מותנית בהפקדת עירבון כספי במזומן או בערבות בנקאית בסך של 5,000 ₪, כאמור בתקנה 364 לתקנות.

צו זה לא יחול על נכס הפטור מעיקול, נכון להיום.

המבקשת תמציא את הודעת העיקול למחזיקים .

צו העיקול יפקע במידה והמבקשת לא תמציא העתק הצו יחד עם הבקשה על כל נספחיה למשיבה בתוך 3 ימים מיום כניסת הצו לתוקף, כאמור בתקנה 367 (ב) לתקנות.

המזכירות תמציא החלטה זו למבקשת.

ניתנה היום, כ"א שבט תשע"ט, 27 ינואר 2019, בהעדר הצדדים.